LAŽNI UČITELJI – kako ih prepoznati?

4638
pregleda
lažni učitelji

Iako ih ima mnogo više, u nastavku ćemo navesti neka od obilježja lažnih učitelja, koja na prvu nisu toliko prepoznatljiva, ali ih je svakako korisno znati kako bismo bili na što većem oprezu.

1. Lažni učitelji skoro nikad ne dijele evanđelje.

Dobar znak kako prepoznati lažne vjernike i učitelje među nama jest taj što gotovo nikad ne dijele evanđelje, ako ga uopće poznaju. Neprestano se bave dokazivanjem i nametanjem određene doktrine. A ako i dijele evanđelje, to bude izvrnuto evanđelje. Najčešće počivaju na jednoj doktrini i nastoje ju progurati u sve pore kršćanstva kao temelj naše vjere. Ne sagledavaju Božju Riječ u cjelini, već izvlače stihove iz konteksta i na njima izgrađuju dogme. Na tim dogmama temelje i tumače sve ostalo napisano u Božjoj Riječi.

Kao što Pavao kaže, takvi uvijek uče, a nikada ne mogu doći do spoznaje istine; pokvareni su, neprokušani u vjeri, suprotstavljaju se istini; ne napreduju, već njihovo bezumlje postaje svima očito. Jedna hereza neminovno vodi u drugu. Stoga, takvi napreduju u herezama, zavode druge i sami bivaju zavedeni.

„A ti ostani u onome što si naučio i u što si uvjeren, znajući od koga si naučio i da od djetinjstva znaš Sveta pisma koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu. Svako je Pismo OD BOGA NADAHNUTO I KORISNO za poučavanje, za prijekor, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da čovjek Božji bude potpun, opremljen za svako dobro djelo“ (2. Timoteju 3,14-17).

2. Lažni učitelji opravdavaju grijehe.

Dobro pripazite na one koji nisu u stanju stvari nazivati pravim imenom, a to znači grijeh jasno i glasno nazvati grijehom. Čuvajte se onih koji od zla prave dobro, a od dobra zlo, sve po potrebi, kako bi u određenoj situaciji mogli manipulirati određenim ljudima. Takvi će često optužiti iskrene vjernike, a pravdati opake i zle.

„Jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom; koji od tame svjetlost prave, a od svjetlosti tamu; koji od gorkoga prave slatko, a od slatkoga gorko! Jao onima koji su mudri u svojim očima i razumni sami pred sobom!… Jao onima koji za mito pravdaju opakoga, a pravednika lišavaju pravednosti!“ (Izaija 5,20-23).

„A čuvajte se lažnih proroka, koji dolaze k vama u ruhu ovčjemu, a iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati“ (Matej 7,15-16).

„Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja“ (Matej 23,28).

„Ispovijedaju da znaju Boga, ali ga djelima niječu — gnusni su i neposlušni i za svako dobro djelo neprikladni“ (Titu 1,16).

3. Lažni učitelji su svadljivi i unose razdore.

Najčešći znak lažnih učitelja jest da su svadljivi, stalno željni rasprava, a NE RAZUMIJU ni što govore ni što uporno uče. Iako često govore o jedinstvu, prvi su ti koji razaraju Božje stado.

„Zapovjedi nekima neka ne naučavaju drugih nauka i neka se ne bave bajkama i beskrajnim rodoslovljima, koja više pogoduju raspravama negoli izgrađivanju Božjem u vjeri. A svrha te zapovijedi je LJUBAV IZ ČISTA SRCA I DOBRE SAVJESTI I NEPRIJETVORNE VJERE. U tome su neki, promašivši, zastranili u praznorječje; htjeli bi biti učitelji Zakona, a ne razumiju ni što govore ni što uporno tvrde“ (1. Timoteju 1,3-7).

„Ako tko drukčije naučava i ne prianja uza zdrave riječi — riječi Gospodina našega Isusa Krista — i NAUK U SKLADU S POBOŽNOŠĆU, ohol je, ništa ne zna, nego boluje od raspri i rječoborstava, od kojih nastaje zavist, svađa, pogrde, zla sumnjičenja, trvenja ljudi pokvarene pameti i lišenih istine, koji smatraju da je pobožnost dobitak. Takvih se kloni!“ (1. Timoteju 6,3-5).

„O Timoteju, očuvaj što ti je povjereno, kloneći se svjetovnih ispraznih brbljarija i PROTUSLOVLJA LAŽNO NAZVANE SPOZNAJE, koju su neki ispovijedali pa zastranili od vjere“ (1. Timoteju 6,20-21).

„Zaklinjem vas, braćo, UOČITE ONE KOJI POTIČU RAZDORE I SABLAZNI protivno nauku koji ste naučili, i klonite ih se“ (Rimljanima 16,17).

4. Lažni učitelji su zbunjivači i manipulatori.

Malo vam propovijedaju istinu, malo laž, i tako konstantno zbunjuju Božji narod. U stanju su jedan dan nekoga prozvati heretikom, a već drugi dan pravdati njegove postupke. Znamo dobro da je to upravo sotonski rad – da donosi istinu i laž u kombinaciji, pa izvlači po potrebi i zbunjuje vjerne.

„Nekog drugog [evanđelja] i nema, ima samo nekih koji vas ZBUNJUJU I HOĆE IZVRNUTI EVANĐELJE Kristovo“ (Galaćanima 1,7).

„A bilo je u puku i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja koji će prokrijumčariti POGUBNA KRIVOVJERJA, nijekati Gospodara koji ih otkupi i navući na se brzu propast. I mnogi će poći njihovim pogubnim putovima. Zbog njih će se pogrđivati put istine“ (2. Petrova 2,1-2).

Jedan dan će vas braniti, a već drugi će vas optužiti i pravdati da na to imaju pravo jer su vas ranije u nekoj situaciji branili. To je tipična manipulacija. Prvo pomognu žrtvi – da joj poslije mogu predbacivati i s njom manipulirati. Ne dozvolite da vas ovi lukavci i manipulatori vode u zablude.

„Da više ne budemo djetinjasti, bacani valovima i gonjeni uokolo svakim vjetrom nauka, u kockanju ljudskom, u lukavstvu koje vodi k zabludi“ (Efežanima 4,14).

„Ali se odrekosmo sramotnih skrivenih djela; ne hodimo u lukavstvu niti izvrćemo riječ Božju, nego se objavljivanjem istine preporučujemo svakoj savjesti ljudskoj pred Bogom“ (2. Korinćanima 4,2).

5. Lažni učitelji podređuju ljude sebi.

Lažni učitelji traže svoje sljedbenike i poslušnike. Samo u sektama su svi podčinjeni odlukama jednog čovjeka. Dakle, kada neku crkvu vodi samo jedan čovjek i sve odluke su na njemu, onda znajte da se nalazite u sektaškom okruženju.

„Gdje nema vodstva, narod propada; a spasenje je u mnogim savjetnicima“ (Izreke 11,14).

„Nakane propadaju kad nema vijećanja, a ostvaruju se gdje je mnogo savjetnika“ (Izreke 15,22).

„Jer ti ćeš s promišljanjem voditi boj, a spas je u mnoštvu savjetnika“ (Izreke 24,6).

„A Isus im, dozvavši ih, reče: Znate da vladari narodā njima gospodare i velikaši vladaju nad njima. No neka ne bude tako među vama! Nego tko god hoće biti velik među vama, neka vam bude služnik. I tko god hoće biti prvi među vama, neka vam bude sluga“ (Matej 20,25-27).

6. Lažni učitelji preporučuju same sebe.

Sami sebe uzdižu i postavljaju za učitelje. Veličaju sami sebe kao velike znalce. Puna su im usta samohvale. Oprez! Krist svojim učenicima nije rekao da će se prepoznati po znanju, već po plodovima.

„Ne usuđujemo se naime izjednačiti ili usporediti s nekima koji sami sebe preporučuju. Ali ti koji sami sebe među sobom mjere i sami se sobom uspoređuju NISU RAZUMNI“ (2. Korinćanima 10,12).

„A tko se hvali, u Gospodu neka se hvali. Ta nije prokušan onaj koji sam sebe preporučuje, nego onaj kojega preporučuje Gospodin“ (2. Korinćanima 10,17-18).

7. Lažni učitelji tumače Božju Riječ po slovu, a ne po Duhu.

Jedan od znakova lažnih učitelja jest nevjera u očuvanost Božje Riječi. Predbacuju vam da ako ne poznajete hebrejski i/ili grčki, niste dostojni pravilno razumijevati Božju Riječ. Zato sami sebe postavljaju za učitelje i bolje poznavaoce Biblije. No zaboravljaju da Bog svoju riječ otkriva po svome Duhu, a ne po slovu. Za tumačenje Božje Riječi potreban vam je Božji Duh, a ne puko poznavanje onoga što piše. Jer i ateisti čitaju ono što piše, ali ne mogu razumjeti jer se ne podlažu Bogu.

Istina, postoje manje razlike u prijevodima, ali ne tolike da se ne bi shvatio smisao prenesene poruke. Naravno, iz toga izuzimamo generalno iskrivljene prijevode poput one mormona ili Jehovinih svjedoka. Danas nemamo original, ali imamo na tisuće kopiranih rukopisa. Ako se neki rukopis znatno razlikuje od drugoga, temeljitom usporedbom svih rukopisa možemo odrediti kakav je bio izvorni tekst.

„Nebo i zemlja će proći, ali RIJEČI MOJE NEĆE PROĆI“ (Matej 24,35).

„Jer, svako je tijelo kao trava i sva slava čovječja kao cvijet travni: usahnu trava i cvijet njezin otpade, ali RIJEČ GOSPODNJA OSTAJE DOVIJEKA. A ta riječ jest evanđelje koje vam je naviješteno“ (1. Petrova 1,24-25).

Biblija je autoritativna, nepogrešiva i konačna objava od Boga. Dostatna za razumijevanje evanđelja svakome tko će povjerovati, kao i za daljnje posvećenje i hod s Bogom.

„Jer sve što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po POSTOJANOSTI i utjesi Pisama imamo nadu. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete iste misli po Kristu Isusu, da jednodušno, jednim ustima slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista“ (Rimljanima 15,4-6).

8. Lažni učitelji upućuju na čovjeka i teologiju, a ne na Božju Riječ.

Reći će vam da niste dostojni poznavati Božje istine; da postoje neki drugi, bolje kvalificirani, učeni ljudi, teološki stručnjaci koji će vas poučiti u vašem neznanju. Zanemaruju Duha Svetoga koji Božju djecu uvodi u svu istinu. Bog svoju istinu otkriva poniznima i poslušnima. Uzalud sve moguće škole, teologije, titule i diplome ako pred Bogom niste iskreni i ponizni i svim srcem željni Njega.

„Pristupiše mu učenici te rekoše: ‘Zašto im u prispodobama govoriš?’ A on im, odgovorivši, reče: ‘VAMA JE DANO SPOZNATI TAJNE KRALJEVSTVA NEBESKOGA, a njima nije dano. Jer tko ima, dat će mu se i obilovat će, a tko nema, i što ima, oduzet će se od njega“ (Matej 13,10-12).

„Pazite dakle kako slušate. Jer tko god ima, dat će mu se, a tko nema, i što misli da ima, oduzet će se od njega“ (Luka 8,18).

„No kada dođe on, Duh istine, UPUĆIVAT ĆE VAS U SVU ISTINU, jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što god čuje i objavljivati vam ono što dolazi. On će proslavljati mene jer će od mojega primati i objavljivati vama“ (Ivan 16,13-14).

„A nama Bog otkri po Duhu svojemu. Jer DUH SVE PRONIČE, ČAK I DUBINE BOŽJE. Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega koji je u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega. A mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga, da bismo znali što nam je Bog podario. To i govorimo, ne riječima naučenim ljudskom mudrošću, nego naučenim od Duha Svetoga, uspoređujući duhovno s duhovnim“ (1. Korinćanima 2,10-13).

„A naravni čovjek ne prima što je od Duha Božjega jer mu je to ludost, i ne može razumjeti jer se to duhovno prosuđuje. Duhovan pak prosuđuje sve, a njega ne prosuđuje nitko. JER TKO UPOZNA MISAO GOSPODNJU, TKO LI GA POUČI? A mi imamo misao Kristovu“ (1. Korinćanima 2,14-16).

„A vi imate pomazanje od Svetoga, i ZNATE SVE. Ne napisah vam jer ne znate istinu, nego jer je znate i jer nikakva laž nije od istine“ (1. Ivanova 2,20-21).

Zaključno

U Duhu Svetome je uvijek samo jedna istina. Laži su te koji rade pomutnju i razdore među kršćanima, dijele prave od nepravih. Zato je važno imati iskreni odnos s Bogom, i za sve nedoumice ponizno doći k Njemu. A Bog svoje dijete ne ostavlja u neznanju, već uvodi u svu istinu.

Imamo mnoga upozorenja u Bibliji da su mnogi lažni proroci i učitelji izašli u svijet, i sve ih je više. Sam Isus nam je rekao da će MNOGI dolaziti u Njegovo ime i mnoge će zavesti. Stoga je važno svakodnevno tražiti Boga u Njegovoj Riječi. Isus poznaje one koji su Njegovi i takve će očuvati.

„Uznastoj da se kao prokušan pokažeš pred Bogom, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ISPRAVNO RAZLAŽE RIJEČ ISTINE. A svjetovnih se ispraznih brbljarija kloni, jer takvi će sve više napredovati prema bezbožnosti i riječ će njihova kao rak-rana izjedati“ (2. Timoteju 2,15-17).

„Ipak čvrsti temelj Božji stoji — s ovim pečatom: ‘Poznaje Gospodin one koji su njegovi’ i: ‘Neka odstupi od nepravde svaki koji imenuje ime Kristovo’“ (2. Timoteju 2,19).

Komentari

komentari