Kalvinistički otpad – pitanje predodređenja i izabranja

190
pregleda
kalvinistički otpad predodređenje izabranje kalvinizam

Kalvinistički otpad – pitanje predodređenja i izabranja. Vjerojatno ste svi imali susret s ovom nasilnom, agresivnom i umišljenom teologijom. Pogledajmo ukratko o čemu se radi.

Ova kalvinistička teologija jedna je od najopasnijih i najgnjusnijih izvrtanja Božje Riječi. Ako uđete dovoljno duboko, dolazite do zaključka da je postojanje Sotone osobna Božja želja i plan da unese zlo na svijet. Teologija koja je u totalnoj opoziciji i koliziji s Kristovim evanđeljem. Teologija koja se izravno suprotstavlja vjeri u Isusa Krista. Jer ako si predodređen za nebo ili pakao, ne ovisi o tebi i ne moraš se ništa brinuti.

Ako je to slučaj, zašto bi Bog poslao svoga Duha Svetog na svijet da osvjedoči svijet? Ispada potpuno besmisleno, nepotrebno i suvišno.

Ljudi koji promiču ovu dogmu vrše pritisak, uništavaju, sakate i prave razdore među kršćanima. Duhovno arogantni, nasilni i nametljivi u svojim kalvinističkim stavovima. Te ljude jednostavno morate ukloniti od sebe jer su krivovjernici. No vjerojatniji je slučaj da će oni prije ukloniti vas kad shvate da vam ne mogu nametnuti svog nasilnog i manipulativnog boga načinjenog na vlastitu sliku, tj. da vas ne mogu podčiniti bogu koji podčinjava.

„Čovjeka krivovjerca nakon prve i druge opomene odbijaj, znajući da je takav izopačen i griješi — taj sam sebe osuđuje.“ /Titu 3,10-11

Teologija je sotonska; najučinkovitiji alat kojeg je Đavao ikad koristio da bi izobličio Pismo.

KALVINISTIČKA NEGACIJA VJERE

Kalvinizam se sastoji od pet točaka, tvz. T.U.L.I.P., ali nijedna točka koja zagovara kalvinističko uvjerenje ne može se dokazati Biblijom – u smislu da može izbaciti iz konteksta vjeru nužnu za spasenje. T.U.L.I.P. točke ne stoje u odnosu na evanđelje. Primjerice, totalna izopačenost čovjeka znači da nemate nikakvu slobodnu volju da povjerujete u Isusa Krista. Svaka od točki negira uvjet našeg spasenja, a to je VJERA. Negacija vjere vas stavlja u kategoriju nevjernika. Pogledajmo ukratko značenje svake točke.

  • Potpuna izopačenost kaže da smo svi sagriješili po Adamu i nismo u stanju spasiti sami sebe.
  • Bezuvjetno izabranje kaže da ste izabrani kao pojedinac prije postanka svijeta i vaše spasenje ne ovisi o vašem odgovoru na Božji poziv.
  • Ograničeno pomirenje kaže da je Krist umro samo za izabrane. Sve koje je Bog izabrao – za njih je Krist umro i oni su spašeni.
  • Neodoljiva milost kaže da ako ste izabrani „sretnik“, tome se ne možete oduprijeti.
  • Očuvanje svetih kaže da koji god su izabrani ne mogu izgubiti spasenje.

Idemo redom…

  • Potpuna izopačenost – negira vjeru.
  • Bezuvjetno izabranje – negira vjeru.
  • Ograničeno pomirenje – negira vjeru.
  • Neodoljiva milost – negira vjeru.
  • Očuvanje svetih – negira vjeru.

Zaključak: KALVINIZAM = NEVJERNIČKA DOKTRINA.

VJEČITI „PROBLEM“ RAZUMIJEVANJA PREDODREĐENJA I IZABRANJA

Ukratko, predodređenje se spominje samo pet puta u Novom zavjetu, a nikad nema veze sa spasenjem. Ima veze samo sa sudbinom onih koji su djeca Božja. Isus kaže:

„Jer mnogo je zvanih, ali malo izabranih.“ /Matej 22,14

Jeste li ikad proučili kontekst ovog stiha? Kalvinisti imaju najveće umijeće vađenja stihova iz konteksta. Kontekst ovoga stiha je sljedeći: Kralj POZIVA uzvanike na svadbu svoga sina. Uporno šalje svoje poslanike i po njima poziva, moli, ŽELI da ljudi dođu. Ali ljudi imaju razne izgovore, ne mare za poziv, ne obaziru se i NE ŽELE se odazvati. Bog želi, ljudi ne žele.

„Pođite stoga na raskrižja putova i koga god nađete, pozovite na svadbu!“ /Matej 22,9

Bog poziva MNOGE, ali na kraju su samo neki izabrani. Što to znači? Izabrani su oni koji se odazovu.

Uostalom, prva upotreba riječi „izabranja“ u Bibliji nalazi se u Izaiji kada govori o Isusu kao izabraniku. Nitko nije izabran IZVAN Isusa Krista. Izabranje je u Isusu Kristu.

„Evo sluge mojega koga podupirem, IZABRANIKA mojega u kome si ugodi duša moja! Na njega sam Duha svog stavio, on će donijeti pravdu narodima.“ /Izaija 42,1

Krist je izabranik! A oni koji su u Kristu su izabrani.

„Jer U NJEMU NAS IZABRA prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim u ljubavi, predodredivši nas za posinjenje po Isusu Kristu, za sebe, po dobrohotnosti svoje volje, na hvalu slave milosti njegove kojom nas pomilova u Ljubljenome.“ /Efežanima 1,4-6

Zapravo, cijela poslanica Efežanima 1 govori:

– U NJEMU nas izabra prije postanka svijeta;

– pomilova nas U [NJEMU];

– U NJEMU, po njegovoj krvi, imamo otkupljenje, oproštenje prijestupā;

– U NJEMU, predodređeni po naumu Onoga koji sve čini po odluci svoje volje — stekosmo baštinu;

– U NJEMU ste i vi, pošto ste čuli riječ istine — evanđelje spasenja svojega,

– U NJEMU ste, pošto uzvjerovaste, i zapečaćeni Duhom obećanim Svetim.

Nema izabranja IZVAN Isusa Krista koji je izabran prije postanka svijeta da dođe na svijet i ponese grijehe cijelog čovječanstva na križu. Izabranje je u Njemu. Jer je On izabran, mi smo izabrani. On je Sin, mi smo sinovi. On je baštinik, mi smo baštinici.

„Bog nas je spasio i pozvao pozivom svetim — ne po našim djelima, nego po svom naumu i milosti koja nam je dana U KRISTU ISUSU prije vječnih vremena.“ /2. Timoteju 1,9

„Otkupljeni ste… dragocjenom krvlju Krista kao Jaganjca bez mane i bez ljage, koji, doduše, bijaše PREDVIĐEN PRIJE POSTANKA SVIJETA, ali se očitova u posljednja vremena radi vas koji PO NJEMU VJERUJETE U BOGA, koji ga uskrisi od mrtvih i dade mu slavu, da vjera vaša i nada bude u Bogu.“ /1. Petrova 1,18-21

„Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas.“ /Ivan 15,16

„Mi ljubimo njega, jer on prvi uzljubi nas.“ /1. Ivanova 4,19

Dijelimo sve što je Kristovo.

„Jer svi koji su Duhom Božjim vođeni, oni su sinovi Božji… Sam Duh svjedoči s duhom našim da smo djeca Božja; a ako djeca, onda i baštinici — baštinici Božji, a subaštinici Kristovi.“ /Rimljanima 8,14-17

„On ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao. Kako nam onda s njim neće i sve darovati?“ /Rimljanima 8,32

Stoga, dragi naši, budite veoma oprezni! Lažnih, pogubnih i demonskih nauka je sve više. Držite se Evanđelja! Vjerujte u Gospodina Isusa Krista i spasit ćete se. Vrijedi li to za svakog pojedinca u čitavom svijetu? Apsolutno! Je li Isus Krist umro za svakog čovjeka na svijetu? Apsolutno! Želi li Bog svakoga spasiti? Apsolutno!

Ako ne vjerujete u to, nažalost, ne vjerujete u Božju Riječ. Drugim riječima, sve ono što kalvinisti propagiraju: da vjeruju zato što su izabrani, da su predodređeni prije nego što su postojali, i da ne mogu otpasti – govori o njima samima. Oni su ti koji su u suštini nevjernici, neizabrani i otpadnici. Možete se slobodno baviti zen-budizmom ili nečim sličnim. Jer ne vjerujete evanđelje, ni istinu Božje Riječi.

Oni koji vjeruju da ne mogu otpasti, otpadaju prvi. Oni koji vjeruju da su izabrani, oni su prvi koji nisu izabrani. Po čemu su to oni posebni za Boga, osim ako su karakterno narcisi? Čuvajte se himbenih lažljivaca koji Božju milost promeću u razvratnost.

Morate se nanovoroditi za Božje kraljevstvo. Pitate kako? Vrlo jednostavno. Dođite Isusu Kristu i tražite ga istinu. Povjerujte u Njegove riječi.

„Pisano je u Prorocima: I SVI ĆE BITI POUČENI od Boga. Stoga svatko tko čuje od Oca i nauči, dolazi k meni.“ /Ivan 6,45

Svi će biti poučeni, ali ne žele svi čuti i biti naučeni.

„Ali NE POSLUŠAŠE SVI evanđelja. Jer Izaija kaže: Gospodine, tko povjerova našoj poruci? Dakle, vjera dolazi od poruke, a poruka po riječi Božjoj.“ /Rimljanima 10,16-17

„I kad dođe [Duh Sveti], on će UKORITI SVIJET ZBOG GRIJEHA, I ZBOG PRAVEDNOSTI, I ZBOG SUDA: zbog grijeha — jer ne vjeruju u mene; a zbog pravednosti — jer idem k Ocu svojemu i više me nećete vidjeti; zbog suda — jer je vladar ovoga svijeta osuđen.“ /Ivan 16,8-11

Svatko će biti poučen od Boga po Duhu Svetom koji je poslan da ukori i osvjedoči svijet o grijehu, pravednosti i sudu. Bi li Božji Duh osvjedočio nekoga samo kako bi ga poslao u pakao? Bi li Njegov Duh osvjedočio nekoga za koga ne želi da uđe u vječni život? Vidite li koliko je apsurdna, nelogična i tragikomična ova teologija?

Kalvinizam uči da Kristova žrtva na križu nije dovoljna za izbavljenje grešnika. Potrebna je dodatna Božja intervencija da biste bili spašeni – izabranje po narcizmu. Narcizam, manipulacija i taština su ključne značajke ljudi koji vjeruju u takvog Boga projicirajući „boga“ kreiranog na vlastitu sliku.

Držite se Kristovog Evanđelja!

Zašto je još ova teologija pogubna? Zato što vas čini mlakima, ravnodušnima i bešćutnima za nespašeni svijet. Zato što vas uspavljuje, paralizira i škaklja u vašim grijesima. Jer ako ste izabrani za vječni život, možete živjeti kako god hoćete. Ne morate paziti na svoj ispravni korak s Bogom. Ne morate ni vjerovati, a još manje biti poslušni Bogu.

„Bog hoće da se SVI LJUDI spase i dođu do spoznaje istine. Jer jedan je Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi — čovjek Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve.“ /1. Timoteju 2,4-6

Želi li Bog da itko ide u oganj vječni? Apsolutno NE! Sve što trebate znati jest da je Krist umro za čitavo čovječanstvo i da je svakome dana prilika da se spasi po vjeri u Njega. Bog je učinio sve davši nam svoga Sina – konačna odluka je na vama gdje ćete provesti vječnost. Sami birate svoje odredište, s Bogom ili bez Boga.

Više na vezane teme na tagu: KALVINIZAM.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.