Kakav je vaš stav o svetosti i poslušnosti Bogu?

1592
pregleda

Kakav je vaš stav prema svetosti i težnji za posvećenjem? Opravdavate li vaše grijehe time što ste spašeni milošću? Zloupotrebljavate li milost Božju? Ili donosite plodove dostojne pokajanja?

Dokle god smo u ovom tijelu ne možemo biti savršeni. Savršeni smo i sveti samo zbog Kristove žrtve, te Bog na nas gleda kao svog Sina. No težimo za svetošću iz dana u dan, jer koji su Kristovi razapinju tijelo sa strastima i požudama (Galaćanima 5,24). Iako smo sveti po Kristu, istovremeno u tijelu imamo borbu, kao što Pavao i piše u Rimljanima 7. I ta borba nije laka. Tko god vam kaže suprotno, laže vas.

Kao kršćanima nam je rečeno da hodamo u Duhu, hodamo sve bliže Isusu i čistimo se od grijeha svakim našim korakom. No, postoje kršćani koji će vam reći da ste spašeni milošću Božjom i da nikakav napor više nije potreban. Kažu da vaš život treba biti lagan. Da je lako odreći se masturbacije, pornografije, cigareta, droge ili bilo koje ovisnosti, kompulzivnog poremećaja ili neke traume iz djetinjstva. Da je lako kontrolirati vaš jezik, emocije i svaku misao, i živjeti savršeno u Kristu.

Vidite, milost je predivan, snažan duhovni dar. Milost je osoba Isus Krist; odnos s Bogom kroz njegovog Sina. Milost je ono što je Isus učinio na križu i poziv na sudioništvo u Njemu, Njegovom hodu i razapinjanju grijeha svijeta. Moramo uzeti svoj križ i razapinjati svoje grijehe u ovom svijetu – s Njime.

Ipak, Bog nas neće prisiliti da uzmemo taj besplatan dar. On nam ga nudi i primamo ga po vjeri. Lako je uzeti dar – milost Božju, ali naš hod je borba i izazov. Isusovo breme je lako, ali razapinjanje naših grijeha u tijelu nije lako. Isus govori ljudima koji ne mogu prestati griješiti:

„I ako te tvoja desna ruka sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje ti je da propadne jedan od udova tvojih nego da cijelo tvoje tijelo bude bačeno u pakao“ (Matej 5,30).

Drugim riječima, ako vaša desna ruka i dalje griješi, zauzmite stav – nadvladajte grijeh, budite dosljedni, ustrajni, postojani i čvrsti u tom stavu da nećete pasti natrag u tu grešnu naviku ili ovisnost. Nastavite hodati i težiti ka cilju. I to je ono što nije lako, ali se isplati.

Ljudi koji vam govore da su spašeni Božjom milošću i da više ništa dalje od toga nije potrebno, ne teže za svetošću, imaju stav da je u redu malo griješiti, da nitko ne može prestati griješiti i ostaviti se loših navika, kažu da se ne trebate truditi živjeti savršeno. To su ljudi koji vjeruju u tzv. hiper-milost, koja uopće nije milost, već lažni nauk.

Kakav je vaš stav o svetosti i poslušnosti Bogu? Odrezati vaš grijeh nije lako, zahtijeva napor i znojenje. No, Isus je vrlo ozbiljan kad kaže da odsiječemo taj grijeh i zauzmemo stav.

„Sve činite bez mrmljanja i premišljanja, da budete besprijekorni i čisti, neporočna djeca Božja usred naraštaja izopačena i iskvarena, u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu“ (Filipljanima 2,14-15).

„Blaženi su oni koji su neporočni na putu, koji hode po Zakonu GOSPODNJEMU“ (Psalam 119,1).

„I ne suobličujte se s ovim svijetom, nego se preobrazujte obnovom svoga uma da uzmognete rasuđivati što je volja Božja: što je dobro i ugodno i savršeno“ (Rimljanima 12,2).

„A velim: hodite u Duhu, pa nećete ugađati požudi tijela. Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela; i to se jedno drugom protivi, tako da ne činite ono što hoćete. Ako li vas Duh vodi, niste pod Zakonom“ (Galaćanima 5,16-18).

Poslušnost Bogu je odluka i zauzimanje čvrstog stava. Bog želi da budemo gladni, očajni i vođeni time da živimo sveto i čisto za Njega. Nitko od nas nije savršen, ali naša poslušnost nas usavršava. Težimo ka savršenstvu u Kristu.

„Kao poslušna djeca ne suobličujte se s prijašnjim požudama, iz vremena vašega neznanja. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi sami budite sveti u svemu življenju. Jer pisano je: Sveti budite, jer sam ja svet“ (1. Petrova 1,14-16).

Ne kao da sam već polučio ili čak postigao savršenstvo, nego težim ne bih li ga dohvatio, jer je i mene dohvatio Krist Isus. Braćo, ja za sebe ne mislim da sam ga već dohvatio. Jedno samo: zaboravljam što je za mnom, a sežem se za onim što je preda mnom. Prema cilju težim, k nagradi višnjega poziva Božjeg u Kristu Isusu. Koji smo god dakle zreli, ovako mislimo! Ako što i drukčije mislite, Bog će vam i ovo objaviti“ (Filipljanima 3,12-15).

Pogledajte video.

Obrada: Biblija i znanost

Komentari

komentari