Jezabelin duh – o čemu se zapravo radi?

10907
pregleda

Jezabela, zla kraljica i žena zlog kralja Ahaba, bila je poznata po ubojstvu, bezakonju i seksualnom nemoralu. Nije samo služila kao trn iz perspektive proroka Ilije kojeg je nemilosrdno progonila, nego je također odvela Izrael na krivi put u štovanju poganskih idola. Iako Biblija ne spominje striktno Jezabelin duh, ujedno Stari i Novi zavjet nam daju negativne konotacije i simboliku vezano za ovo ime, budući da se u duhovnom smislu ne radi samo o jednoj ženi, nego manipulativnom duhu.

„U trideset i osmoj godini judejskoga kralja Ase zavlada nad Izraelom Ahab, sin Omrijev; i vladao je Ahab, sin Omrijev, nad Izraelom u Samariji dvadeset i dvije godine. I činio je Ahab, sin Omrijev, zlo u GOSPODINOVIM očima više negoli svi koji bijahu prije njega. I kao da mu je bilo premalo to da hodi u grijesima Jeroboama, sina Nebatova, nego si za ženu uze Izebelu, kćer sidonskoga kralja Etbaala, te pođe za Baalom služeći mu i klanjajući mu se.“ /1. Kraljevima 16,29-31

Premda se značenje Jezabelinog duha može razlikovati od čovjeka do denominacije, generalno biblijsko značenje ovog demonskog utjecaja jest stvaranje razdora i pukotina među kršćanima, zajednicama, ljudima. Cilj je zavesti i navesti kršćane na krivi put.

Jezabela je zauzela tron zajedno s kraljem Ahabom za vrijeme političke nestabilnosti u Izraelu. Štovala je poganske bogove i predstavila ih Izraelu, progonila je i ubijala Božje proroke. Ubila je nevinog čovjeka kako bi zauzela njegov posjed, prijetila se da će ubiti proroka Iliju i ubijala svakoga tko bi joj se suprotstavljao u štovanju Baala.

Uviđate li poveznicu s ovim duhom u današnje doba? To su svi oni kršćani, pastori, vođe koji traže bezrezervnu podložnost i pokoravanje, a ukoliko im se ne pokorite „ubit će vas“, odnosno zamrziti i odbaciti.

Neupitno, Jezabelin duh je najpodliji, najzlobniji, najodvratniji, najlukaviji i najzavodljiviji duh u Sotoninoj hijerarhiji. Ovaj zli duh nije odgovoran samo za raskole među kršćanima, razarajući crkve, vođe i različite kršćanske službe, nego je odgovoran i za slamanje mnogih brakova, prijateljstava, društava, zajedno s navođenjem mnogih na hladnokrvno ubojstvo, mržnju, gnjev, pa i samoubojstvo.

Jezabelin duh je tip zloduha u Sotoninom kraljevstvu. Jedan je Sotona, ali mnogi su zli duhovi (demoni) njemu podložni. Mnogi zli duhovi mogu se svrstati u kategoriju Jezabelinog duha zbog svog određenog tipa osobnosti i specifičnog načina na koji žele djelovati. Upravo se zbog naravi osobnosti i načina djelovanja koristi ovaj termin.

Kada naiđete na Jezabelin duh, primijetit ćete da je nešto drugačije. Ovaj zavodnički duh je majstor obmane zbog svoje inteligencije i vještine manipulacije.

Mnogi vjeruju da je ovaj tip zloduha možda i najpametniji među Sotoninim anđelima. I stoga ćete ga teže raspoznati jednom kad se naveže na osobu.

Ponaša se uvijek po istom obrascu, ali može se igrati s vama na više polja. Primjerice, duh ljutnje će vas samo htjeti izazivati da se ljutite i gnjevite. Ali duh Jezabele može voditi razne igre s vama u nastojanju da vas slomi. Zbog ove sposobnosti ima razorniji i smrtonosniji učinak. Ako ga ne razotkrijete u nekom razumnom vremenu, dozvolit ćete mu da potpuno uništi crkvu, brak, odnos, službu, prijateljstvo ili vaš život.

Uz ovaj se duh vezuje apsolutna mržnja i prijezir prema svemu Božjemu, i nema nikakve veze s pravim Božjim prorocima. Mrzi također svakoga tko je aktivno uključen u duhovnu borbu za Božje kraljevstvo. Razlog zašto mrzi ove dvije skupine je zato što su mu proroci i oni dobro obučeni u duhovnoj borbi najveća prijetnja. Oni ga mogu lako prepoznati kad im se nađe na putu, i naravno neće mu se podložiti, a to će ga razbjesniti još više.

Biblija kaže: „Tko ruši zid, zmija će ga ujesti.“ /Propovjednik 10,8

Opasno upozorenje za sve razarače odnosa i lažne svjedoke koji šire neslogu među kršćanima. Naravno, ne radi se o doslovnoj zmiji, nego sotonskom otrovu.

JEZABELIN DUH – ŠTO JE STVARNO U STANJU?

Posted by Biblija i znanost on Sunday, January 17, 2021

JOŠ NEKI STIHOVI KROZ KOJE MOŽEMO UPOZNATI JEZABELIN DUH:

„I pozva Ahab Obadiju, koji bijaše upravitelj njegove kuće. (A Obadija se vrlo bojao GOSPODINA; jer je, kada je Izebela UBIJALA GOSPODINOVE proroke, taj Obadija uzeo stotinu proroka i sakrio ih po pedeset u špilju te ih hranio kruhom i vodom.)“ /1. Kraljevima 18,3-4

„I ispripovijeda Ahab Izebeli sve što je Ilija učinio, i uz to kako je mačem poklao sve proroke. Tada Izebela posla glasnika Iliji, rekavši: ‘Tako neka mi učine bogovi, i još više, ako do sutra u ovo doba ne učinim da tvoj život bude kao život jednoga od njih.’“ /1. Kraljevima 19,1-2

Izmanipulirala je moćnike i narod da se okrenu protiv Nabota Jizreelaca jer im nije htio prodati ostavštinu svojih predaka lažno ga optuživši da je pohulio protiv Boga. O tome više pročitajte u 1. Kraljevima 21.

„U tim je pismima napisala: ‘Proglasite post i postavite Nabota na visoko mjesto među narodom. I postavite pred njega dva čovjeka, sinove Belijalove, da svjedoče protiv njega i kažu: ‘Ti si hulio Boga i kralja.’ Tada ga izvedite i kamenujte ga da umre.“ /1. Kraljevima 21,9-10

„A kada je Izebela čula da je Nabot kamenovan i da je mrtav, reče Izebela Ahabu: ‘Ustani, uzmi u posjed vinograd Nabota Jizreelca, koji ti je on odbio dati za novac: jer Nabot više nije živ, nego mrtav.’ A kada Ahab čû da je Nabot mrtav, ustade Ahab da siđe u vinograd Nabota Jizreelca, da ga uzme u posjed.“ /1. Kraljevima 21,15-16

Proročanstvo o propasti Ahabovog doma i Jezabelinom svršetku:

„I reci mu: ‘Ovako govori GOSPODIN: Jesi li ubio i zaposjeo?’ I reći ćeš mu: ‘Ovako govori GOSPODIN: Na mjestu gdje su psi lizali Nabotovu krv, lizat će psi i tvoju krv.’“ /1. Kraljevima 21,19

„I reče Ahab Iliji [Tišbijcu]: ‘Jesi li me našao, neprijatelju moj?’ A on mu odgovori: ‘Našao sam te: jer si se prodao da činiš zlo u GOSPODINOVIM očima. Evo, ja ću navesti zlo na tebe i uklonit ću tvoje potomstvo…“ /1. Kraljevima 21,20-21

„I o Izebeli reče GOSPODIN: ‘Psi će žderati Izebelu kod zidine Jizreela. Onoga od Ahabovih tko umre u gradu, psi će jesti; a onoga tko umre u polju, jesti će ptice nebeske.’ Doista, ne bijaše nikoga poput Ahaba, koji se prodao da čini zlo u GOSPODINOVIM očima, koga je PODJARIVALA njegova žena Izebela.“ /1. Kraljevima 21,23-25

„Jer će sav dom Ahabov propasti… a Izebelu će jesti psi na polju jizreelskome, i neće biti nikoga da je pokopa.“ /2. Kraljevima 9,8-10

Uz „Jezabelu“ nema mira!

„Kada Joram ugleda Jehua, reče: ‘Je li mir, Jehu?’ On odgovori: ‘Kakav mir dokle god je toliko BLUDNIŠTAVA tvoje majke Izebele i njezinih ČARANJA?’“ /2. Kraljevima 9,22

„Kada je Jehu stigao u Jizreel, Izebela doču za to. Namazavši lice, uresi si ona glavu te gledaše kod prozora. Kako je Jehu ulazio na vrata, ona reče: ‘Ima li mira Zimriju, koji je ubio svoga gospodara?’ I digne on svoje lice prema prozoru i reče: ‘Tko je na mojoj strani? Tko?’ I pogledaše prema njemu dvojica ili trojica eunuha. On reče: ‘Bacite je dolje.’ I baciše je. Njezina krv poprska zid i konje te je on zgazi nogama.“ /2. Kraljevima 9,30-33

„Kada je ušao najede se i napije; i reče: ‘Idite pogledati onu PROKLETNICU i pokopajte je, jer je kraljevska kći.’ I odoše je pokopati; ali ne nađoše ništa od nje, osim lubanje, stopala i dlanove njezinih ruku. Stoga se vratiše i javiše mu to. A on reče: ‘To je riječ GOSPODINOVA, koju je on izrekao po svome sluzi Iliji Tišbijcu, rekavši: ‘U polju jizreelskome psi će žderati tijelo Izebelino; i truplo će Izebelino biti kao gnoj na polju u tome dijelu Jizreela, tako da se neće moći reći: Ovo je Izebela.’“ /2. Kraljevima 9,34-37

„Ali imam protiv tebe nešto, zato što dopuštaš toj ženi Jezabeli, koja samu sebe naziva PROROČICOM, da naučava i zavodi moje sluge da se bludu odaju i da jedu ono što je žrtvovano idolima. I dao sam joj vremena da se pokaje od svoje bludnosti, i nije se pokajala.“ /Otkrivenje 2,20-21

Iz Biblije možemo jasno vidjeti o kakvom se tipu radi:

– ubojica, puna mržnje i bacanja kletvi

– spletkarica, manipulatorica, lažljivica, kradljivica

– puna bluda i čaranja

– naziva samu sebe proročicom – na koga/što vas to asocira? Zar ne na mnoge lažne proroke koji dolaze u Kristovo ime, naročito u karizmatskim krugovima?

– zavodnica, navodi na duhovni blud (ekumenu?) i idolopoklonstvo.

JOŠ NEKE KLJUČNE ZNAČAJKE OVOG DUHA:

Laže uvjerljivo, preuzima sebi zasluge i nikad ne pokazuje zahvalnost. Koristi druge ljude za ispunjenje svojih ciljeva. Odvaja skupine za sebe. Glavna značajka mu je opsesivna želja za dominacijom i kontrolom nad drugima u duhovnom smislu. Upravo zato je ovaj duh opasan među kršćanima jer se teže raspoznaje kad osoba takvog duha manipulira vama koristeći Kristovo ime. Nikad ne priznaje svoju krivicu i odgovornost. Iako se predstavlja vrlo pobožnim, zapravo mrzi sve što je Božje – naročito Božje proroke. Uvijek želi biti u centru pažnje. Upravo zato se ovaj duh podmuklo uvlači na pozicije vođa, propovjednika, pastora, učitelja ili evangelizatora.

Jezabelin duh nastoji podređivati ljude, situacije i okolinu sebi. Njihov je moto kojim se vode: „Ako niste za njih, protiv ste Krista.“ Kod njih nema pokajanja, ali zahtijevaju pokajanje od drugih. Ponosni su, manipulativni i zahtjevni; stalno nešto zahtijevaju od vas. Nemilosrdni i skloni kritiziranju, osuđivanju, ukoravanju, pa čak i proklinjanju. Vješti glumci i uvjerljivi lažljivci. Mnogi kršćani ni ne znaju da djeluju u ovom duhu. Da su uistinu ponizni kao što se prikazuju, ne bi djelovali u tom duhu.

ZAKLJUČNO

I zato, ako niste dobro utvrđeni u Božjoj Riječi i ne rastete u Božjem Duhu po kojem postajete sve sposobniji razlučivati zle duhove, nasjest ćete na ovog zloduha i završiti izranjavani, nadamo se ne i posve uništeni. Jer Sotona putem svojih demona ima samo jedan cilj: oduzeti, zaklati, uništiti (Ivan 10,10). A tu misiju koristeći Jezabelin duh vrlo često prisutnog u crkvama vješto ispunjava.

Dragi kršćani, čuvajte se jer Đavao ne spava, jedva čeka da proždre ako se odvojite, izolirate, oslabite u duhovnom području. Ostanite u vjeri i molitvi, opominjite se u ljubavi ukoliko skrećete, držite se zajedno, svi koji ste nanovorođeni od Božjeg Duha, i ono najvažnije, držite se Krista.

„I molim se za to da vaša ljubav sve više i više obiluje u spoznaji i u svakom rasuđivanju, da možete prosuditi što je najbolje, da budete iskreni i besprijekorni za dan Kristov, ispunjeni plodovima pravednosti, koji su po Isusu Kristu, na slavu i hvalu Božju.“ /Filipljanima 1,9-11

Više na sličnu temu na tagu: JEZABELA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.