Isus Krist – trajni svijećnjak koji se ne gasi!

286
pregleda
Božić Advent svijećnjak

Što je i odakle potječe Advent ili došašće? Isus Krist – jedini trajni svijećnjak koji se nikad ne gasi.

Ususret Božiću, točnije četiri nedjelje prije Božića, obilježava se Advent ili došašće (lat. dolazak). Došašće ili advent početno je razdoblje u Crkvenoj liturgijskoj godini (izuzev istočnih kršćana), vrijeme pripreme za blagdan Božića. Izrađuje se adventski vijenac sa četiri svijeće i postavlja na stol. Svaki tjedan se zapali jedna svijeća u iščekivanju Kristovog dolaska u tijelu. Prevladavaju iščekivanje, nada, budnost i čežnja. Budnost je otvorenost očiju i srca, duboka svjesnost i nutarnje sabranje. Kršćani u došašću bdiju kako bi prepoznali Boga koji dolazi, navode katolički portali.

PORIJEKLO I SVRHA ADVENTA

Advent je rimokatolička praksa koja potječe iz 5. stoljeća, a do danas su je preuzele gotovo sve protestantske crkve (bibl. „kćeri“ koje kopiraju obrasce „majke“, prema Otkrivenju 17,5). Adventski običaji, kao što su adventski vijenac, obilježavanje adventskog kalendara, paljenje adventskih svijeća, prakticiranje adventskog sajma i slično – NISU BIBLIJSKI. Duh Božića nije Duh Kristov!

O poganim običajima ovoga blagdana možete naći OVDJE.

Umjesto da vas se priprema za strašni Kristov dolazak i Božji sud kada će svatko položiti račun za svoju nevjeru i zlodjela; uvijek iznova vas se iz godine u godine priprema na Kristovo utjelovljenje. Kao da Krist iznova dolazi na svijet kao mala, slatka, bespomoćna beba, a ne strašni, gnjevni i pravedni Sudac koji će suditi svakome po pravdi. Kao da iznova dolazi kao žrtveno janje umjesto kao Lav! Od ozbiljne situacije u kojoj se nalazimo pred strašni Božji gnjev koji dolazi na ovu zemlju radimo pozornicu, sajmište i zabavište. Kao u Noino doba, ljudi su bezbrižni, opušteni i potpuno nezainteresirani za istinu. To je čitava svrha božićne euforije.

Pogledajte samo glavne gradove u Europi i svijetu, natječući se koji će imati više lampica, ukrasa i blještavila, te osvojiti nagradu za najbolji Advent godine. Kakav paradoks: Izvana se gleda koji će bolje i više zasvijetliti, dok iznutra teška tama! Lažno svjetlo u koje se pali anđeo pretvara.

ŠTO KAŽE BIBLIJA O ADVENTU?

Praksa paljenja adventskih svijeća je isprazni običaj naroda, nemajući nikakve veze s Biblijom. Naš jedini svijećnjak treba biti Isus Krist, svijećnjak koji gori tokom cijele godine, trajni svijećnjak koji se ne gasi.

„Jer ti si svjetiljka moja, Gospode, i ti, Gospode, tminu moju obasjavaš.“ /2. Samuelova 22,29

„I danju si ih u stupu od oblaka vodio, a noću u stupu od ognja, osvjetljujući im put po kojem su išli.“ /Nehemija 9,12

„Tvoja je riječ nozi mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.“ /Psalam 119,105

„Vi ste svjetlo svijetu. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti pripaljuju svijeću te je stavljaju pod vagan, nego na svijećnjak, te svijetli svima u kući. Neka vaše svjetlo tako zasja pred ljudima da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima.“ /Matej 5,14-16

Pripazite da vam se svijećnjak ne ugasi dok spavate, pa zakasnite u Božje kraljevstvo. Kad su lude djevice htjele ući, više nisu mogle jer se nisu pripremile na vrijeme. Spavajući do zadnjeg trena ostale su bez Duha Svetog.

„Bdijte, dakle, jer ne znate u koji trenutak vaš Gospodin dolazi./ /Matej 24,42

„Tada će kraljevstvo nebesko biti kao deset djevica koje, uzevši svoje svjetiljke, izađoše u susret ženiku. I pet od njih bijaše mudrih, a pet ludih. One lude, uzevši svoje svjetiljke, ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svojim svjetiljkama uzeše u svojim posudama ulja. No kako je ženik kasnio, sve zadrijemaše te spavahu. A usred noći nasta vika: ‘Eno, ženik dolazi! Izađite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. A lude rekoše mudrima: ‘Dajte nam od svojega ulja jer nam se svjetiljke gase!’ No mudre odgovore govoreći: ‘Nipošto! Ne bi dostajalo nama i vama. Već radije pođite k onima koji prodaju i kupite za se.’ A dok su one otišle kupiti ulja, dođe ženik. I koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu. I zatvore se vrata.“ /Matej 25,1-10

„I nitko svijeću, kad je zapali, ne stavlja na skrovito mjesto ili pod vagan, nego na svijećnjak, da oni koji ulaze vide svjetlost. Svjetiljka tijelu je oko. Kad ti je dakle oko bistro, i sve ti je tijelo svijetlo; no kad je ono zlo, i tijelo ti je tamno. Pazi dakle da svjetlost koja je u tebi ne bude tama. Ako ti je dakle sve tijelo svijetlo, bez nekog tamnog dijela, bit će posve svijetlo kao kad te svjetiljka sjajem rasvjetljuje.“ /Luka 11,33-36

„Dolazi noć, kada nitko ne može raditi. Sve dok sam na svijetu, svjetlo sam svijeta.“ /Ivan 9,4-5

„Ali imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio. Spomeni se dakle odakle si pao, i pokaj se i čini prva djela. Inače dolazim k tebi ubrzo; i maknut ću tvoj svijećnjak s mjesta njegova ako se ne pokaješ.“ /Otkrivenje 2,4-5

Na svijet dolazi tama kada nitko neće moći raditi. Tolika tama da će mnogi kršćani zaspati. Probudimo se! Bdijmo i molimo. Vratimo se prvoj ljubavi u pokajanju i vršimo volju Oca našeg na nebesima.

 

Više na vezane teme na tagu: BOŽIĆ.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.