VIDEO: Grešnici se gnjeve na poziv na pokajanje

1753
pregleda

Isus i apostoli nikad nisu propovijedali samo ljubav, već poziv na pokajanje. Ljubav sama po sebi ne spašava nikoga od vječnog suda. No, ljubav Božja izlivena je za nas na križu. Sva Božja pravda zadovoljena je u osobi Isusa Krista. Pokajanje i obraćenje ka živome Bogu, Isusu Kristu, jest ono što nas spašava od Božjeg gnjeva i daje nam vječni život.

„Jer Krist me ne posla krstiti, nego navješćivati evanđelje; ne mudrošću riječi, da se ne obezvrijedi križ Kristov. Jer je riječ o križu onima koji propadaju ludost, a nama je koji se spasavamo sila Božja. Ta pisano je: Uništit ću mudrost mudrih i umnost umnih odbaciti. Gdje je mudrac? Gdje knjižnik? Gdje istraživač ovoga svijeta? Zar Bog ne učini ludom mudrost ovoga svijeta? Budući da u mudrosti Božjoj svijet Boga ne upozna mudrošću, svidje se Bogu ludošću propovijedanja spasiti one koji vjeruju“ (1. Korinćanima 1,18-21).

Jer ludo Božje mudrije je od ljudi, i slabo Božje jače je od ljudi. Ta gledajte, braćo, poziv svoj: nema mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo moćnih, ni mnogo uglednih. Nego ludo svijeta izabra Bog da posrami mudre; i slabo svijeta izabra Bog da posrami jake; i neugledno svijeta i prezreno izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedno tijelo ne bi pohvalilo pred njim“ (1. Korinćanima 25-28).

„Propovijedaj Riječ; budi spreman — u vrijeme i nevrijeme; prekori, zaprijeti, opomeni — sa svom strpljivošću i poukom“ (2. Timoteju 4,2).

„I [učenici] otišavši, propovijedali su da se treba pokajati“ (Marko 6,12).

„I reče im [Isus]: Idite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svakome stvorenju“ (Marko 16,15).

„[Pavao] je raspravljao tako u sinagogi sa Židovima i pobožnicima, a na trgu svaki dan s onima koji bi se ondje zatekli“ (Djela 17,17).

„Sve koje volim, ja korim i kažnjavam. Budi dakle revan i pokaj se!“ (Otkrivenje 3,19).

„Idi i ne griješi više!“ (Ivan 8,11).

„Upoznavši dakle strah Gospodnji, uvjeravamo ljude“ (2. Korinćanima 5,11).

„A druge sa strahom spasavajte grabeći ih iz ognja“ (Judina 1,23).

„A mene [Isusa] svijet mrzi jer ja svjedočim o njemu da su mu djela zla“ (Ivan 7,7).

„To će se očitovati u dan kada, prema mojem evanđelju, Bog, po Isusu Kristu, bude sudio tajne ljudske“ (Rimljanima 2,16).

„Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka i poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti, da bismo svakoga čovjeka priveli savršenstvu u Kristu Isusu“ (Kološanima 1,28).

„Ispunilo se vrijeme i približilo se kraljevstvo Božje! Pokajte se i vjerujte evanđelju!“ (Marko 1,15).

Uvijek aktualne teme koje zanimaju mlade: feminizam, seksualnost, bludnost, požuda, sodomija, glazba, droga, brak, abortus, evolucija, ateizam, religije, islam, terorizam, pornografija, alkoholizam, smrt itd. Pogledajte video.

Propovjednik: Jesse Morrell

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.