Glamurozno ili požrtvovno evanđelje?

1226
pregleda

Evanđelje nije glamurozno, senzacionalističko ili profitabilno; evanđelje je požrtvovno.

Nikad nismo vidjeli agonizirajuću smrt na križu. Nakon što bi čovjek bio prikovan na križ, izgubio bi SVA svoja prava. A ako ste razapeti s Kristom na križu, i vi ćete izgubiti sva svoja prava. Pavao je rekao da mu nitko ne stvara neprilike jer je ožigosan. Označen kao sluga Isusa Krista, lišen svih svojih prava. Ne vrši više svoju volju, već Božju.

„Neka mi odsada nitko ne dodijava, jer ja u svome tijelu nosim biljege Gospodina Isusa.“ /Galaćanima 6,17

Jedna stara himna kaže: „Neka moje ruke izvršavaju ono što On želi. Neka moje noge hodaju Njegovim putem. Neka moje oči vide samo Isusa. Neka moje usne slave samo Njega. Sve za Isusa! Cijelo moje biće! Sve moje misli, riječi i djela! U sve moje dane i sate.“

Pavao nije bio profesionalni propovjednik. Propovijedanje nije profesija, već strast za Boga. Ako ne propovijedate sa strašću i u sili Božjoj, nemojte uopće propovijedati. Ako prije propovijedi niste u molitvenoj agoniji, to nije za vas.

Nema nimalo profesionalizma u Pavlovoj službi, a još manje komercijalizma. Pavao nije imao strah pred ljudima. Prigibao je koljena samo pred Ocem, a ne pred ljudima. Nije prigibao koljena ni pred demonima, ni političarima, ni kraljevima. Propovijedao je neustrašivo i radikalno s biljezima Isusa Krista.

„Stoga prigibam svoja koljena pred Ocem Gospodina našega Isusa Krista.“ /Efežanima 3,14

Danas imamo na milijune kršćanskih knjiga, DVD-a, video i audio zapisa, na stotine teoloških škola, godišnjih seminara i konferencija. Biblija je dostupna više nego ikada. Mnogi pamte biblijske stihove. Na tisuće kršćanskih radio stanica i 24-satnih slavljenja uživo. I sa svime time, 95% onih koji se nazivaju kršćanima su duhovni invalidi, duhovne bebe, puni samosažaljenja, taštine i egocentrizma. Konzumirani sami sobom i vlastitim interesima dok se pozivaju Boga. Srca su im usmjerena na sebe i zemaljsko. Mnogi danas vole Boga jer im daje. Mnogi tragaju za boljim životom i smatraju da je pobožnost zarada. /1. Timoteju 6,5

Lažni učitelji vas varaju u lakomosti i propovijedaju prosperitetni život. Cijede vas kao komarce. Prava je istina da neki od vjernih nemaju majicu za presvući, dok se lakomi vođe goste s vama.

„U lakomosti će vas iskorištavati hinjenim riječima.“ /2. Petrova 2,3

Ulažu gradeći zgrade i crkve, carstva na zemlji, umjesto u nebesko kraljevstvo. Zadobivaju duše za svoje crkve, umjesto za Isusa Krista i vječnost s Bogom.

Evanđelje nije glamurozno, senzacionalno ili profitabilno. Pavao nikad nije pravio glamur i senzaciju od evanđelja, ili prodavao evanđelje za neki probitak i dobitak. Evanđelje je slavno, krvavo i požrtvovno. Kršćanstvo je žrtva, a ne uspjeh!

Sjetite se Isusovih riječi (paraf.): „Ako se ne odreknete SVEGA, ne možete biti Njegovi.“

Tu smo da zadobivamo ljudske duše i čupamo ih iz vječnog ognja za Božje kraljevstvo, a ne da ulažemo u dobar i dug život na zemlji. Kad stanete pred Božji sud, jedino za čime ćete žaliti jest da niste vapili više, molili više, davali više, trudili se više, ljubili više, žrtvovali se više – ne za sebe, već spasenje ljudskih duša.

Više propovijedi nađite na tagu: https://biblijaiznanost.net/tag/propovijed/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.