Denominacija na denominaciju, otpad na otpad!

851
pregleda

Reformacija na reformaciju, pokret na pokret, denominacija na denominaciju, otpad na otpad. Bludnica se ne reformira, iz Bludnice se izlazi!

Put ekumene se čini ispravnim, ali završava u smrti. Jeste li dio ovog globalnog ekumenističkog sistema, je li vas zavela Bludnica? Lažna zajedništva, pomiješana s neobraćenima, ekumenistima, tjelesnima?

„Ima put koji se čovjeku čini ispravnim, ali svršetak su mu putovi smrti.“ /Izreke 14,12

Možda je vaš pastor protiv ekumene na riječima, možda sve ili manje-više govori po Božjoj Riječi, ali ako je sustavno na ekumenističkom putu, svoju crkvu je već izložio putevima smrti. Važno je znati da duhovna smrt ne dolazi preko noći, nego malo-pomalo, postupno; prvo ima za cilj uspavati vjernike, ušutkati, zaslijepiti, i u konačnici duhovno eutanazirati. Uz svu tu koaliciju i saveze među današnjim crkvama djeluju i surađuju ujedno lažni nauci u smjeru kršćanskog otpada.

MNOŠTVO LAŽNIH EVANĐELJA UNUTAR BLUDNICE

Nikada više lažnih evanđelja unutar kršćanstva. Lažnih evanđelja i lažnih učenja koji cjepkaju i dijele kršćane, sakate i nanose ogromne boli. Kroz čitavu povijest sve do danas. Kršćani, koliko vam vid seže daleko da možete ući u dubinu i sagledati stvari iz dublje perspektive? Vidite li na daleko ili samo na kratko? Uviđate li širu sliku podijeljenog kršćanstva ili gledate samo u okviru vaše vlastite denominacije?

Evanđelje zakona, evanđelje jeftine milosti, evanđelje prosperiteta neka su od modernih lažnih evanđelja. Služite li bogu svoga novčanika? Kakav vam je odnos prema novcu? Kakve crkve pomažete? Kakve učitelje financirate? Pomažete li onima koji vam ne mogu vratiti ili onima od kojih imate koristi?

Lažni učitelji propovijedaju evanđelje, ali ne u cijelosti. Lažni učitelji propovijedaju Božju Riječ, ali ne u cijelosti. Lažni učitelji ne propovijedaju čistu Božju Riječ, nego miješaju ljudske nauke i tradicije. Zašto ne propovijedaju cjelovito Pismo? Iz interesa/koristi i sljedbeništva lažnih učitelja od kojih uče. Lažni učitelji stvaraju lažne učenike. Zato se ne trebamo čuditi današnjim crkvama u kojima prevladava neobraćena većina.

Crkveni karijerizam, mrak ekumenskog zla, devizno kršćanstvo/kršćansko vodstvo puno dolara i eura, reforma reforme, denominacijske podjele nisu u Kristovom Duhu. Kristova crkva nije jedno u tijelu, nego jedno u Duhu. Tko se s Bludnicom združi jedno je tijelo, ali tko se s Gospodinom združi, jedan je duh. Bježite od duhovnog bludništva!

Reformacija na reformaciju, pokret na pokret, denominacija na denominaciju, otpad na otpad.

Na temu denominacija i kratki uvid u crkvenu povijest u videu. Tvrda riječ koju ne može svatko slušati. Dakle, ovakve propovijedi nećete čuti ni u jednoj denominaciji.

Dar učiteljstva prima se od Boga, a ne od ljudi. Pomazanje od Boga, a ne jedni od drugih. Učiteljima nisu potrebne diplome, nego Krist!

Kažu da se jedino tituliranim učiteljima trebamo podlagati, dokle god ih krase diplome, statusi, pozicije, ugled među kršćanima, „uzvišene“ učiteljske (teološke) vještine, a to što im se naučavanja i prakse kose s Božjom Riječju, tko smo mi „laici“ da to dovodimo u pitanje?

DENOMINACIJA NA DENOMINACIJU, OTPAD NA OTPAD!

Denominacije su jedna ogromna bruka, sramota i lažno predstavljanje kršćanstva, sablazan mnogima kako vjernima tako i nevjernima. Daju potpuno iskrivljenu i lažnu sliku Krista. Zašto do danas ima preko 40.000 denominacija? Jednostavno. Zato što ne djeluju u Kristovom Duhu, nego duhu laži. Duhu razdora i rascjepa. Podijeljene sekte, klanovi, kultovi – svaka zatvorena u svom nauku, vjerovanju, teologiji. To nije jedinstvo u Duhu i zajedništvo u Duhu na koje smo pozvani.

Pojedinci se uključuju u denominacije radi samoostvarenja i pretenzije za pozicijama, titulama i slavom ganjajući crkveni karijerizam. Takvi su upravo najveći zagovornici vlastitih denominacija i pastora/vođa, te indirektno ili direktno propovijedaju da je punina istine upravo u njihovoj crkvi. Slušajte dobro, možete ispunjavati sve crkvene aktivnosti, službe, bogoslužja, evangelizacije; imati sav organizacijski ustroj. Možete i spavati u crkvi, a završiti u paklu ognjenom!

„Jer vođe ovoga naroda navode ljude da zastranjuju; i uništeni su oni koje oni vode.“ /Izaija 9,16

„Oni revnuju za vas, ali ne na dobro; jest, odvojiti vas hoće da vi za njih revnujete.“ /Galaćanima 4,17

Kad govorimo o denominacijama, nigdje u Bibliji ne pronalazimo takav obrazac kršćanstva u praksi. Nemojmo brkati Kristovu crkvu i denominacije. Jedino gdje se denominacije spominju i stihove koje možemo koristiti vezano za denominacije su sljedeći:

„Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega, Isusa Krista, da svi govorite isto i da ne bude među vama razdorâ; nego budite posve ujedinjeni u istoj misli i u istome uvjerenju. Jer rekoše mi za vas, braćo, oni iz Klojine kuće, da među vama ima prepiranjâ. Velim to da svaki od vas govori: ‘Ja sam Pavlov’, ‘Ja Apolonov’, ‘Ja Kefin’, ‘Ja Kristov’. Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao bio razapet za vas? Ili bijaste u Pavlovo ime kršteni?“ /1. Korinćanima 1,10-13

„Mlijekom sam vas nahranio, a ne jelom: jer ga još niste mogli podnijeti; a ni sada ne možete, jer ste tjelesni. Jer odakle među vama zavist, i prepiranje, i razdori? Niste li tjelesni i ne hodite li ljudski? Jer kad jedan govori: ‘Ja sam Pavlov’, a drugi: ‘Ja sam Apolonov’, niste li tjelesni?“ /1. Korinćanima 3,2-4

Zaključak: Denominacije = tjelesnost.

Jesmo li katolici, baptisti, adventisti, metodisti, pentekostalci, anglikanci… što smo? Kako nas Biblija naziva? Kad se tako nazivamo, podijelili smo i izdvojili sami sebe, i ne djelujemo u Kristovom Duhu.

„Ima li, stoga, ikakve utjehe u Kristu, ili ikakva bodrenja ljubavi, ili ikakva zajedništva Duha, ili ikakva nježna osjećaja i milosrđâ, ispunite moju radost time da budete istomišljenici imajući istu ljubav, jednodušni, jedno mislite.“ /Filipljanima 2,1-2

BLUDNICA – DUH RASKOLA I RASCJEPA

Prava Kristova crkva nikada nije bila podijeljena u Duhu. A tko se onda dijelio? Bludnica. Ukoliko ne želite biti podijeljeni i djelovati u istom duhu razdora, nalik Bludnici, i u službi blaćenja istinske Kristove crkve – nanovorođenih po Duhu, izađite. Bludnica se ne reformira, iz Bludnice se izlazi!

„I bijaše žena odjevena u purpur i skrlet te ukrašena zlatom, dragim kamenjem i biserjem, i imaše zlatnu čašu u ruci, punu gnusoba i nečistoće svoga bluda; na čelu joj bijaše napisano ime: TAJNA, BABILON VELIKI, MAJKA BLUDNICÂ I GNUSOBA ZEMALJSKIH.“ /Otkrivenje 17,4-5

Bludnica nad bludnicama (množina). Sama Biblija nam otkriva koliko je podijeljena unutar sebe.

Radi se o tome da oni koji su potekli iz religioznog sistema – Bludnice, i prebacili se u neku od Bludničkih (ekumenističkih) kćeri samo pokazuju da zapravo duhovno nikada nisu izašli. Manje-više kopiraju Bludnicu u svemu, slave poganske blagdane, jedino se ne klanjaju kipovima Marije i svetaca, ali se zato klanjaju reformatorima, teolozima, učiteljima, štoviše polažu život za takve. Kakva je onda razlika?

Ekumena je samo prikrivanje/zataškavanje krivnje za raskol. Vidljive crkve imaju ekumenističku svezu. Ekumenistički duh svezuje crkve, ali ne i Kristove sljedbenike koji u Duhu već jesu jedno. Kristova crkva nikad nije bila razjedinjena jer ima svezu Duha. Ne možete prespajati nešto što je već spojeno. Duhovna je to stvar, tko ima uho, neka čuje.

Raskolnički duh koji je proizašao od Bludnice – Katoličke crkve. Duh dijeljenja. Ne samo između denominacija, nego dijeljenje između onih unutar i onih van denominacija. Dijeljenje između prave i lažne braće. Svjesni ili nesvjesni, priznali ili ne, osnivači i članovi denominacija su krivi za raskolničku crkvenu povijest među kršćanima.

Čuvajte se da ne prigrlite Bludnicu, a odbacite Kristovu nevjestu. Kada prigrlite Bludnicu, ulazite u opasne duhovne sfere raskola.

Dakle, često pitanje koje se postavlja: U KOJU ONDA CRKVU DA IDEM?

ODGOVOR: U današnje doba kada nevjera sve više raste s približavanjem Kristova dolaska, kao što nam Isus i kaže: „Hoće li naći vjere na zemlji kada dođe?“, nanovorođenih pojedinaca je sve manje. U naše vrijeme nemojte očekivati nikakva velika probuđenja, nego veliki otpad. Zdrave su zajednice male skupine nanovorođenih koje djeluju neovisno od državno-religioznog sistema, ne financiraju se iz državnog proračuna, ne trguju na račun evanđelja i ne bogate se u Kristovo ime, nisu u ekumenističkim savezima, i uče ISKLJUČIVO po Božjoj Riječi. Ne po učiteljima, teolozima, reformatorima, vođama, i njihovim ljudskim predajama, nego isključivo po Božjoj Riječi.

Prvi kršćani su prakticirali kršćanstvo tako da su doslovno živjeli zajedno i dijelili sve svoje potrebe i imovinu. Koja to denominacija danas prakticira? Ne možemo zloupotrebljavati stihove koji govore o nužnosti vođa, starješina, đakona, a potpuno ignorirati stvarnost rane crkve u praktičnoj ljubavi. Jednako tome, crkve u Novom zavjetu su bile organizirane po gradovima, nisu bile na desetine tisuća rascjepkanih denominacija na svakom uglu – svaka u svojoj istini, vjeri, doktrinama. Je li to Duh zajedništva na koji smo pozvani? Nabrojite jednu denominaciju koju nisu zarazila ljudska učenja? Ne postoji. Zar bismo trebali spustiti kriterije da bismo slavili Boga s onima koji nemaju ispravno razumijevanje Božje Riječi po Duhu (i to prvenstveno njihovi pastori i vođe koji bi trebali biti besprijekorni u nauku i praksi)?

Nemojte ići u crkvu najbližoj istini, nego crkvu u istini, a Istina je samo jedna. Duh Sveti nas uvodi u svu istinu.

Ono što vjerujemo da u naše vrijeme oživljava jesu kućne crkve, upravo zbog malog broja iskrenih vjernih, uostalom Kristovo stado je oduvijek bilo malo; a i zbog sablažnjenosti po konvencionalnim crkvama od strane te male skupine obraćenih koju sve više zamjenjuje neobraćena većina.

Zapamtite, ukoliko je crkvena većina neobraćena i tjelesna, nikada nećete moći promijeniti većinu, nego će većina promijeniti vas. Loše društvo kvari dobre navike. Odvojite se, ogradite se, odrežite duhovne sveze s onima koji propovijedaju Krista, a nemaju s Kristom ništa; koji propovijedaju jedno, rade drugo. Budite ispravni, razboriti i pravedni, zauzmite se za potlačene i odbačene, umjesto da ih gazite i ušutkujete, ne budite pristrani, suci opakih rasuđivanja i ne podilazite nikome ni pod koju cijenu. Ako ste sigurni da je nešto lažni nauk, lažna praksa, grešno ili nepravedno postupanje, nikad ne spuštajte kriterije. Služite Kristu, a ne čovjeku!

„Nasljeduj pravednost, vjeru, ljubav i mir, zajedno s onima koji iz ČISTA SRCA zazivaju Gospodina.“ /2. Timoteju 2,22

Kao što je netko dobro rekao: „Kad se istina zamijeni šutnjom, šutnja postaje laž.“ Kad zašutite i spustite granice tolerancije, postali ste odgovorni sudionici njihovih grijeha i krivovjerja.

 

Ovo su samo dva isječka propovijedi koju u cijelosti možete poslušati na linku: https://www.facebook.com/gani.saciri.98/videos/5236775043082454/.

Više na vezane teme na tagu: DENOMINACIJE.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.