Crni petak: Mrak popust! 100%!

215
pregleda
Crni petak popust

Crni petak: Mrak popust! Ne 20%, ne 50%, ne 70%, nego 100%!

Isus je preuzeo kaznu koju vi zaslužujete – besplatno (100% FREE) na doslovni crni petak. Na križu je bio odvojen od Boga zbog naših grijeha. Grijeh nas odvaja od Boga, ali po Isusu Kristu imamo pomirenje s Bogom.

„A kada je došao šesti sat, nastade TAMA PO SVOJ ZEMLJI do devetoga sata. U deveti sat povika Isus jakim glasom: ‘Eloi, Eloi, lama sabahtani?!’ što prevedeno znači: ‘Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?’“ /Marko 15,33-34

Zašto da potrošite ovaj život na materijalne stvari koje vas nikad ne mogu ispuniti? Zašto da promašite život u ispraznostima? Zar stvarno mislite da su ljudi koji si gro toga mogu priuštiti sretni? Shvatite da ćete ostati nezadovoljni cijeli život. Jer kad i zadobijete ono što želite, opet ćete žudjeti za nečim više. Vječno nezasitni.

To je zato što je u svakome od nas dubinska potreba zadovoljenja duše. Prazni prostor (vakuum) kojeg jedino Isus Krist može ispuniti da bismo bili cjeloviti.

„Blagoslovljeni su gladni i žedni pravednosti: jer će se oni nasititi.“ /Matej 5,6

„Odgovori Isus i reče joj: ‘Svatko tko pije od te vode, ponovno će ožednjeti; ali onaj tko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti nikada, nego će voda koju ću mu ja dati postati u njemu izvorom vode koja teče u život vječni.“ /Ivan 4,13-14

„I reče im Isus: ‘Ja sam kruh života: onaj tko dolazi k meni, neće gladovati; i tko vjeruje u mene, neće žednjeti nikada.“ /Ivan 6,35

„Neće oni više gladovati, niti će više žeđati; neće se više na njih obarati sunce niti ikakva žega. Jer će ih Jaganjac, koji je posred prijestolja, pàsti, i voditi ih na žive izvore voda: i obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju.“ /Otkrivenje 7,16-17

„I Duh i mladenka govore: ‘Dođi.’ I neka onaj tko čuje, kaže: ‘Dođi.’ I neka dođe onaj tko je žedan. I tko god hoće, neka zagrabi vodu života besplatno.“ /Otkrivenje 22,17

Crni petak mrak popust

Naše potrebe nisu materijalne, nego duhovne naravi.

„O, svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; i koji novaca nemate, dođite, kupite i jedite. Dođite i kupite vina i mlijeka, bez novaca i bez naplate. Zašto trošite novac na ono što kruh nije, i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me pozorno, pa ćete jesti što je dobro i duša će se vaša naužiti pretiline. Priklonite uho svoje i dođite k meni; poslušajte, i duša će vam živjeti. I sklopit ću s vama savez vječan.“ /Izaija 55,1-3

Drugim riječima, zašto da trošite novac na nepotrebno i zašto da ulažete financije, vrijeme i trud na ono od čega nemate stvarne (vječne, neprolazne) koristi? Poslušajte dobro Božju Riječ, pa će vam se duša zadovoljiti onoga što vam zaista treba. Ne ignorirajte ono ključno, sam poziv od Boga:

„DOĐITE K MENI; POSLUŠAJTE, I DUŠA ĆE VAM ŽIVJETI.“ /Izaija 55,3

 

Više na vezane teme na tagu: MATERIJALIZAM.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.