Živi li Krist u vama?

428
pregleda

Pravo pitanje nije jeste li spašeni ili prihvatili Krista ili vjerujete li da je umro za vaše grijehe. Pravo pitanje je živi li Krist u vama? U tome je sadržano čitavo kršćanstvo. Kršćanstvo nije prošla svršena radnja jednom kada ste povjerovali, kršćanstvo nije jednotjedni odlazak u crkvu, kršćanstvo nije slavljenje, podizanje ruku ili slušanje propovijedi.

Kršćanstvo je život koji sve više i više mora odražavati lik Kristov. Ako toga nema, uzalud je sva naša pobožnost i ispovijedanje vjere.

Kršćanstvo je jedina vjera u svijetu gdje Bog nastanjuje čovjeka da živi u njemu. To nećete naći ni u Kur’anu, ni Vedama, ni u jednoj svetoj knjizi – da sâm Bog dolazi po svome Duhu i nastanjuje se u čovjeka.

  • Odgovori mu Isus i reče: ‘Ako me tko ljubi, držat će moje riječi i Otac moj će ljubiti njega; i doći ćemo k njemu i kod njega se nastaniti. /Ivan 14,23
  • Ne znate li da ste vi hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama? /1. Korinćanima 3,16
  • Velim, dakle: Hodite u Duhu i nećete udovoljavati požudi tijela. /Galaćanima 5,16
  • Ako živimo u Duhu, u Duhu i hodimo. /Galaćanima 5,25
  • Onaj tko kaže da u njemu ostaje, mora i sâm hoditi onako kao što je on hodio. /1. Ivanova 2,6

Hram Božji nije crkvena zgrada, nego naše tijelo. Bog ne prebiva u rukotvorenim hramovima, nego u vama ukoliko vjerujete i živite Krista. Ali prvo mora preuzeti kontrolu nad vašim životima da bi se nastanio.

  • Bog, koji je načinio svijet i sve u njemu, budući da je Gospodar neba i zemlje, ne prebiva u rukotvorenim hramovima, niti ga poslužuju ljudske ruke, kao da bi što trebao, kada sâm svemu daje život i dah i sve ostalo. /Djela 17,24-25

Dakle, živi li Krist u vama? Čega ste puni? Tjelesnosti, ljubomore, ponosa, ljutnje, taštine, skrivene požude? Ili Krista? Što drugi kažu o vama? Vide li Krista u vama?

Ako ne vide, počnite iskreno tražiti Boga i moliti za obnovu. Najiskrenija molitva koju Bog uslišava nije preduga, nego ona od srca: „Pravi duh… samo to želim, Oče!“

  • Čisto srce stvori, Bože, u meni; i duh pravi u meni obnovi. /Psalam 51,10

@biblijaiznanost

Živi li Krist u vama? #Biblija #Biblijaiznanost #faith #christiantiktok #kršćanin #propovjednik #propovijed #preacher #LeonardRavenhill #doesChristlivesinyou

♬ original sound – Biblija i znanost

Više na slične teme na tagu: PROPOVIJED.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.