Zašto je židovski narod odbacio Isusa kao Mesiju?

židovski narod Mesija

NOVO - VIDEO