Zašto je židovski narod odbacio Isusa?

3033
pregleda
židovski narod Mesija

Zašto je židovski narod odbacio Isusa kao Mesiju? Pogledajte video ispod.

Tradicija – najveća prepreka da spoznate Isusa. Ne postoji ništa gore što vas može udaljiti od spoznaje istine od ljudske predaje i religije.

Iako su se sva starozavjetna proročanstva o Mesiji ispunila u Isusu Kristu, većina židovskog naroda je odbacila Isusa. Zašto? Radije su slušali rabine, nego Isusov glas. Više su vjerovali svojim učiteljima, nego tražili Isusa da im se otkriva. Nije li isto i danas? Većina tradicionalnih vjernika slijepo slijedi svoje rabine, učitelje, imame, gurue, svećenike, pastore uopće ne preispitujući svoju vjeru i što sam Bog traži od nas kroz svoju Riječ.

„K svojima [Židovima] dođe, i njegovi ga ne primiše. A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo.“ /Ivan 1,11-12

Isus je odbacio autoritet saduceja i farizeja, to jest religioznih vođa koji su htjeli slavu za sebe. Po njihovom mišljenju, Isus je zaveo mase jer se nije podčinio ljudskom autoritetu i tradicijama, te upravo iz tog razloga bio predan višim vlastima da ga se razapne.

Židovski narod, kao i svaki narod, pati od kompleksa vodstva i pouzdanja u čovjeka, radije nego pouzdanja u samoga Boga. Isusovo učenje je jasno, no ljudi uporno žele rabina, učitelja ili oca (papu) na zemlji.

„Ali vi se ne nazivajte ‘Rabbi’, jer jedan je vaš učitelj — Krist, a svi ste vi braća. Ni ocem svojim ne zovite nikoga na zemlji, jer jedan je Otac vaš — onaj na nebesima. Niti se nazivajte učiteljima, jer jedan je vaš učitelj — Krist.“ /Matej 23,8-10

Kad su u pitanju lažne religije i crkve, uvijek je pitanje autoriteta. Svaka institucija koja se postavlja za autoritet i prezentaciju samoga Boga – nije od Boga. Religiozni vođe su sami sebi autoritet i žele manipulirati i vršiti autoritet nad vama. A to će najlakše učiniti koristeći vaše neznanje.

Najjednostavnija sotonska taktika jest da vam pošalje ljude koji se predstavljaju kao Božji zamjenici na zemlji; koji dolaze u ime Božje, a nisu poslani od Boga. I on će vas vrlo lako i učinkovito uhvatiti u ovu zamku i stupicu ukoliko ne poznajete Božju Riječ.

Ono što imamo danas je tumačenje na tumačenje. Tradicija na tradiciju. To je dovelo do toga da se sve više udaljavamo od izvornog Pisma. Bio to talmud, katekizam, teološki komentari ili nešto treće.

Židovi, kao i mnogi kršćani, hrane se tuđim komentarima i raznim mišljenjima o značenju nečega u Božjoj Riječi, umjesto da po Duhu Svetome kojeg nam je Bog dao traže otkrivenja i značenja. Kad nešto ne znaju, stavljaju svoje pouzdanje u rabine, pastore i svećenike. Nemojte se zavaravati. Nitko nema opravdanja. Lažni vođe su poslani da vas osude u vašoj nevjeri i neznanju.

„A nama Bog otkri po Duhu svojemu. Jer Duh sve proniče, čak i dubine Božje. Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega koji je u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega. A mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga, da bismo znali što nam je Bog podario. To i govorimo, ne riječima naučenim ljudskom mudrošću, nego naučenim od Duha Svetoga, uspoređujući duhovno s duhovnim.“ /1. Korinćanima 2,10-13

Judaizam se svodi na jedno, a to nije Isus Krist. Nije Mesija odbacio Židove, nego su Židovi odbacili Mesiju.

„Jer i Židovi znak išću i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, a Grcima [poganima] ludost, onima pak koji su pozvani, i Židovima i Grcima, Krista — Božju silu i Božju mudrost.“ /1. Korinćanima 1,22-24

„A svaki duh koji ne ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, nije od Boga. To je duh Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već u svijetu.“ /1. Ivanova 4,3

Istinski židovski narod su oni po Duhu, a ne po tijelu; opravdani po vjeri u Isusa Krista, a ne po Zakonu.

„Ta nije Židov tko je Židov izvanjski, niti je obrezanje što je izvanjsko, na tijelu; nego je Židov tko je u nutrini i obrezanje što je u srcu — u duhu, ne u slovu.“ /Rimljanima 2,28-29

„Jer nisu Izrael svi oni koji su od Izraela, niti su svi djeca jer su potomstvo Abrahamovo, nego po Izaku zvat će ti se potomstvo; to jest: nisu djeca tijela tȃ djeca Božja, nego se djeca obećanja računaju u potomstvo.“ /Rimljanima 9,6-8

Zašto će se po Izaku zvati potomstvo? Zato što je žrtvovanje Izaka bila slika Isusa Krista kao konačne žrtve. Djeca Božja nisu po tijelu, već po Duhu kojeg su primili oni što vjeruju u Kristovu žrtvu.

Dakle, ili nam je vrhovni autoritet Božja Riječ ili ljudska riječ, između nema. Ljudska pravila, rituali, obredi, vlastita djela i napori nikoga ne mogu pomiriti s Bogom; to može samo Isus Krist kad mu dođete u poniznosti i povjerujete da je dao svoj život na križu u zamjenu za vaš život vječni.

Detaljnije na temu tko je Božji narod na linku: Božji narod: Izrael po tijelu ili Izrael po Duhu?.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.