Zašto je važno vjerovati u trojstvenu narav Boga?

456
pregleda
narav Boga trojstvo božanstvo

Zašto je važno vjerovati u Kristovo božanstvo, kao i trojstvenu narav Boga?

Jehovini svjedoci, mormoni, modalisti, pentekostalci jednote, unitarijanci, univerzalisti i slične grupacije vjeruju u Boga, ali ne vjeruju da je Isus Bog, ili ne vjeruju da su Sin, Otac i Duh Sveti tri ličnosti jednoga Boga, nego samo jedna ličnost u različitim stanjima, nešto poput agregatnih stanja – čvrsto, tekuće i plinovito.

Ipak, Biblija nam govori drugačije. Već u prvom stihu na hebrejskom stoji množina za Boga – Elohim, što je prilično jak argument. I kroz cijelu Bibliju dalje evidentne su tri osobnosti Boga – Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti. To je temeljna doktrina kršćanstva. Čitava Biblija prožeta je tim odnosom, a negirati taj odnos znači opasno se upuštati pod utjecaj duha Antikrista.

Pogledajmo samo neke stihove u kojima se istovremeno očituju tri ličnosti Boga.

„A Isus, kada bijaše kršten, smjesta iziđe iz vode; i gle, otvoriše mu se nebesa i vidje on Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I gle, glas s neba reče: ‘Ovo je moj ljubljeni Sin, u njemu mi je zadovoljstvo.“ /Matej 3,16-17

„Pođite, stoga, i poučavajte sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha učeći ih držati sve što sam vam zapovjedio: i evo, ja sam s vama u sve dane, sve do svršetka svijeta.’ Amen.“ /Matej 28,19-20

„Ako me ljubite, držite moje zapovijedi. I ja [Sin] ću moliti Oca i on će vam dati drugog Tješitelja [Duha Svetoga], da on ostane s vama zauvijek: Duha istine, koga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje. Ali vi ga poznajete; jer s vama boravi i u vama će biti.“ /Ivan 14,15-17

„…a Tješitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i podsjetiti vas na sve što vam rekoh.“ /Ivan 14,26

„A kada dođe Tješitelj, kojega ću vam ja poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za mene…“ /Ivan 15,26

Tri osobe – jedan Bog ➔ to je ono što viđamo kroz čitav Novi zavjet.

„I, budući da ste sinovi, poslao je Bog u vaša srca Duha svoga Sina, koji kliče: ‘Abba, Oče!’“ /Galaćanima 4,6

„…izabranima prema predznanju Boga Oca, po posvećenju Duha, da budu poslušni i poškropljeni krvlju Isusa Krista: Milost i mir vam se umnožili.“ /1. Petrova 1,2

„Tko je lažljivac ako ne onaj tko niječe da Isus jest Krist? Onaj je antikrist tko niječe Oca i Sina. Svatko tko niječe Sina, nema ni Oca; a tko priznaje Sina, ima i Oca. Neka, stoga, ostane u vama ono što ste čuli od početka. Ako u vama ostane to što ste čuli od početka, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu.“ /1. Ivanova 2,22-24

Smatrati Isusa stvorenjem, a ne Stvoriteljem, ili Duha Svetoga običnom bezličnom (energetskom) silom, u rangu je s islamom, i time duhom Antikrista. Takvi se niti ne mogu smatrati kršćanima.

„Neka u vama bude isto mišljenje koje bijaše i u Kristu Isusu, koji, premda u obličju Boga, nije grabežom smatrao biti jednakim Bogu, nego se sâm toga lišio i uzeo na sebe obličje sluge te postao sličan čovjeku.“ /Filipljanima 2,5-7

„Pazite da vas netko ne zarobi filozofijom i ispraznom prijevarom, po ljudskoj predaji, po počélima svijeta, a ne po Kristu. Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina Božanstva.“ /Kološanima 2,8-9

Više na vezane teme na tagu: TROJSTVO.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.