Zašto Bog dopušta da mala djeca dobiju rak?

359
pregleda

Ovo je često pitanje ateista jer ako postoji, zašto Bog dopušta da mala djeca dobiju rak?

Zato što je milostiv. Ako znamo da je rak zlo, onda je pravo pitanje zašto Bog dozvoljava zlo? Da bi Bog iskorijenio zlo, mora uništiti čovječanstvo. U kojem točno trenutku je trebao uništiti čovječanstvo? Odmah nakon pada Adama i Eve? Sto godina nakon njih, tisuću? Ili za vašega života? Prije vas, nakon vas? Ali Njegova milost želi izbaviti čovjeka, a ne ga uništiti. Zato od samog početka imamo proročanstvo o našem Izbavitelju. Ne smijemo zaboraviti da je za Boga jedan dan kao tisuću godina. Da je Bog jako strpljiv sa čovječanstvom prije konačne osude.

ČOVJEK UVIJEK NEPRAVEDAN I ZAO

Živimo u palom svijetu, oštećenom zbog čovječjeg grijeha. Daleko od Božje slave. Živimo u grešnom svijetu u kojem žanjemo posljedice grijeha. Zato nevolja, patnja, bolesti, boli, tragedije. Ono što ne vidimo jest šira slika koju Bog vidi zašto netko mora proći kroz stravične patnje na ovome svijetu, kao što su primjerice mala djeca koja umiru od gladi ili teških bolesti. Možda kako bi to utjecalo na njihovu okolinu, ne bi li njihovi bližnji u svojoj nevolji zazvali i pronašli Boga. Nevolje su za mnoge životna prekretnica kada su upoznali Boga. Nikada ne znamo kada nečija patnja i nemoć može dovesti čovjeka u poziciju da se ponizi i shvati da ništa nije u njegovoj kontroli.

Nekad se ljudima generacijski događa zlo i nevolje zato što su uključeni primjerice u okultizam, idolopoklonstvo, seksualni nemoral itd. U Starom zavjetu čitamo o Davidu kako mu je umrlo dijete zbog njegovog grijeha preljuba. Dakle, ne radi se tu samo o tome da Bog dopušta da djeca pate, možda je bolje pitanje zašto dopuštaju roditelji? Djeca nažalost vrlo često ispaštaju radi grijeha njihovih predaka. Zato nam se kaže da Bog kažnjava idolopoklonstvo do treće i četvrte generacije. To je ta šira slika koju ne vidimo dok ne uzmemo sve aspekte u obzir. Detalji nečijeg života koje ne poznajemo, ali Bog sve zna.

BOG UVIJEK PRAVEDAN I DOBAR

Ono što zasigurno znamo jest da je Bog uvijek pravedan i dobar. Da okreće apsolutno sve na dobro onima koji ljube Boga; a one koji ne ljube Boga opet dobrota Božja privodi ka pokajanju, u kom slučaju ili mogu otvrdnuti ili prihvatiti Božju milost danu nam kroz žrtvu Isusa Krista za naše grijehe.

Živimo u palom svijetu, prolaznom svijetu; ono što ostaje su oni koji su prihvatili Krista u svoj život, svim srcem ga slijede i čeznu da budu nalik Njemu. Isus nam priprema novo nebo i novu zemlju, tamo gdje pravednost prebiva za čitavu vječnost.

„I obrisat će im Bog svaku suzu s očiju; i neće više biti smrti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti: jer ono prijašnje je prošlo.’ I reče onaj koji sjedi na prijestolju: ‘Evo, sve činim novo.’ I reče mi: ‘Piši; jer su te riječi istinite i vjerne.’ I reče mi: ‘Dovršeno je. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati s izvora vode života besplatno. Onaj tko pobjeđuje baštinit će sve; i bit ću njegov Bog, a on će biti moj sin.“ /Otkrivenje 21,4-7

Više na temu ateističkih prigovora na tagu: ATEIZAM.

Komentari

komentari