VIDEO: Ako je Bog dobar, zašto postoji zlo?

1271
pregleda

Kad vam netko kaže da Bog ne postoji, jer da postoji ne bi dozvolio patnju i bol u svijetu, recite mu sljedeće: Upravo zlo u svijetu dokazuje da Bog postoji. Jer za zlo ne bismo znali da ne postoji dobro, a za dobro ne bismo znali da Bog ne postoji.

Bog je svemoguć, a to znači da može učiniti sve što je logički moguće. Bog ne može učiniti ono što je logički nemoguće. Ne može stvoriti kvadratni krug ili štap s jednim krajem. Može li Bog stvoriti kamen toliko velik da ga ne može podignuti? Ne.

Slobodni izabrati dobro ili zlo

Zlo u svijetu pokazuje da smo stvoreni sa slobodnom voljom. Kao takvi ne možemo biti prisiljeni da poslušamo Boga i uzvratimo mu ljubav. Sloboda bez izbora je kao kvadratni krug. Logička kontradikcija. Bez izbora nema slobode. A bez slobodnog izbora ne postoji ljubav. Bog nije želio robote koji će mu biti poslušni, već ljude koji će biti slobodni uzvratiti mu ljubav.

Prvi ljudi su zloupotrijebili tu slobodu i tragične posljedice vidimo do danas. Bog je odgovoran za postojanje slobode, ali ljudi su odgovorni za svoje slobodne postupke. No Bog je postao jedan od nas da bi patio s nama. Na križu je preuzeo svu našu odgovornost. Predavši nam svoga Sina dao nam je sve i ništa nam više nije dužan. Na nama je da ga prihvatimo.

Komentari

komentari