Velike nevolje i Božji sud nisu jedno te isto!

2431
pregleda

Velike nevolje i Božji gnjev nisu jedno te isto, a to ćemo dokazati u nastavku kroz nekoliko stihova.

Postoji prijevara modernog doba koja je zavela najmanje 90% kršćana jer se uvukla u mnoge teologije i crkve. A to je da kršćani neće biti na zemlji za vrijeme vladavine Antikrista, žiga Zvijeri i velikih nevolja. No Biblija jasno pobija ovu lažnu teologiju.

Oni koji vjeruju u teoriju uzeća Crkve prije velikih nevolja vjeruju da je 7-godišnji savez o kojem govori starozavjetni prorok Daniel zapravo isto što i 7-godišnji Božji sud. Poistovjećuju nevolje i Božji gnjev i nazivaju ga 7-godišnje Velike nevolje. Također vjeruju da vjernici nisu određeni za Božji gnjev, što jest ispravno.

„Jer Bog nas nije odredio za gnjev, nego za dobivanje spasenja po Gospodinu našemu Isusu Kristu.“ /1. Solunjanima 5,9

Bog nas nije odredio za gnjev, ali to nije dokaz da će vjernici biti izuzeti sa zemlje tijekom 7-godišnjih nevolja. Ne postoji nijedan biblijski stih koji to dokazuje.

Zapravo, Isus nam obećava da ćemo pred Njegov dolazak imati nevolje, jednako kao što su ih imali i apostoli i prvi učenici. Neki se služe argumentom da Bog neće dozvoliti da se Njegova nevjesta „prebije“ pred svadbenu gozbu sa Ženikom. No Bog to dozvoljava već 2.000 godina. To što živite na Zapadu i ne znate ili niste iskusili progonstva, zlostavljanja, tamničenja poradi Krista kakva prolaze kršćani tamo negdje na Dalekom istoku, ne znači da ona ne postoje.

Pogledat ćemo nekoliko stihova koji govore da Božji gnjev nije isto što i velike nevolje. Prije Božjeg suda postoji određeni broj kršćana koji moraju biti ubijeni.

„I kad otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje imahu. I vikahu snažnim glasom govoreći: ‘Dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i svetiti krv našu na onima što prebivaju na zemlji?’ I svakomu bijahu dane bijele haljine, i bȋ im rečeno neka otpočinu još malo vremena dok se ne ispuni broj i suslugu njihovih i braće njihove, koji imaju biti ubijani kao i oni.“ /Otkrivenje 6,9-11

Na drugom mjestu se govori o vjernicima koji neće primiti žig Zvijeri. Božji gnjev mora doći nakon ovoga jer se koristi kondicional „ako“ za one koji će se pokloniti Zvijeri. „Ako se tko klanja Zvijeri…“ podrazumijeva izbor čovjeka da se pokloni ili ne pokloni Antikristu.

„I treći anđeo dođe za njima govoreći snažnim glasom: ‘Ako se tko klanja Zvijeri i liku njezinu te prima žig na čelo svoje ili na ruku svoju, on će i piti od vina gnjeva Božjega koje se nerazvodnjeno toči u čašu srdžbe njegove. I bit će mučen ognjem i sumporom pred svetim anđelima i pred Jaganjcem. I dim muke njihove uzlazi u vijeke vjekova. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju Zvijeri i liku njezinu, i tko god prima žig imena njezina.’ Ovdje je postojanost svetih, ovdje su oni koji drže zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.“ /Otkrivenje 14,9-12

I treće, vidimo da Božji sud započinje tek nakon otvaranja šestog pečata.

„I vidjeh kad otvori šesti pečat, i gle: velik potres nasta, i sunce posta crno kao dlakava kostrijet, i mjesec posta kao krv.“ /Otkrivenje 6,12

„…i govorili su gorama i stijenama: ‘Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od gnjeva Jaganjčeva. Jer dođe veliki dan gnjeva njegova i tko može opstati?“ /Otkrivenje 6,16-17

Ovo su jasni biblijski dokazi da Božji sud i gnjev ne započinju na početku 7-godišnjih nevolja. Božji sud i nevolje su dva odvojena vremenska događaja. Isus je rekao da ćemo se suočiti s nevoljama i da će nas cijeli svijet zamrziti zbog Njegova imena.

Još jedna zanimljivost je da Isus potvrđuje stihove o otvaranju šestog pečata:

„A ODMAH NAKON NEVOLJE onih dana sunce će potamnjeti, i mjesec svjetlost svoju neće davati, i zvijezde će s neba padati, i sile će se nebeske uzdrmati. I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu; i tada će proplakati sva plemena zemaljska, i ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.“ /Matej 24,29-30

Ovo se događa na kraju 7-godišnjih nevolja, a pred sam Kristov dolazak. I ti su stihovi u skladu sa proročanstvom Izaije o danu Gospodnjem, odnosno Božjem sudu.

„I bit će prestravljeni; obuzet će ih trudovi i boli, previjat će se kao rodilja. Čudit će se jedan drugomu, lica će im biti kao lica plamenova. Evo, dan Gospodnji dolazi — okrutan, s bijesom i gnjevom žestokim — da zemlju u pustoš pretvori i istrijebi iz nje grješnike. Jer zvijezde nebeske i sazviježđa njihova neće sijati svojom svjetlošću; sunce će potamnjeti o svom izlasku, a mjesec neće isijavati svjetlost svoju.“ /Izaija 13,9-10

Isto vidimo u Joelu:

„Sunce će se prometnuti u tminu a mjesec u krv, prije nego dođe dan Gospodnji, velik i strašan.“ /Joel 2,31

Znači da Isus dolazi po svoje vjernike nakon što će sunce potamnjeti i mjesec prometnuti u krv, a prije samog izlijevanja Božjeg gnjeva na zemlju.

Ako Crkve u to vrijeme ne bilo na Zemlji, te se Antikrist, progonstvo i žig Zvijeri odnosi na narod Izrael, kao što uči većina modernih crkvi, tada bi Krist morao dolaziti još dva puta. A Biblija je jasna da ćemo se svi koji smo u Kristu preobraziti u novo tijelo u jednom trenu i da nitko nikoga neće preteći:

„A ne bih htio, braćo, DA BUDETE U NEZNANJU o onima koji su usnuli, da se ne žalostite kao i ostali koji nemaju nade. Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i one koji usnuše u Isusu privesti zajedno s njime. Ovo vam naime govorimo po riječi Gospodinovoj: mi živi, preostali za dolazak Gospodinov, nećemo preteći one koji su usnuli. Jer sȃm Gospodin — na zapovijed, na glas arkanđela i NA ZVUK TRUBE BOŽJE — sići će s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo svagda biti s Gospodinom.“ /1. Solunjanima 4,13-17

„Evo vam tajnu govorim: svi nećemo usnuti, ali SVI ĆEMO SE IZMIJENITI. U hipu, u tren oka, NA POSLJEDNJU TRUBU — jer zatrubit će, i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se izmijeniti. Jer se ovo raspadljivo treba zaodjenuti neraspadljivošću, i ovo smrtno zaodjenuti besmrtnošću.“ /1. Korinćanima 15,51-53

Ima sedam truba u Otkrivenju, poglavlja 8-9-11, koje se odnose na 7-godišnje Velike nevolje i za vrijeme kojih su kršćani na zemlji. A Krist dolazi na zvuk posljednje, sedme trube, znači tik pred izlijevanja Božjeg gnjeva i konačnog uništenja zemlje.

Svi vjernici uskrsavaju u isto vrijeme, to jest preciznije, prvo uskrsavaju vjerni, opravdani u imenu Isusa Krista; potom nepravednici.

„Ne čudite se tome, jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti njegov glas. I izaći će: koji su činili dobro — na uskrsnuće života, a koji su radili zlo — na uskrsnuće osude.“ /Ivan 5,28-29

„Blagoslovljen je i svet onaj tko ima udjela u prvome uskrsnuću: nad takvima druga smrt nema vlasti, nego će oni biti svećenici Božji i Kristovi i kraljevati s njim tisuću godina.“ /Otkrivenje 20,6

Dokumentarac koji detaljno razrađuje i razotkriva ovu tematiku nađite na tagu: VIDEO: Kritika nauke o Uzeću prije Velikih nevolja.

Teologija koja uči da ćemo biti izuzeti od velikih nevolja ne priprema vjernike na strahote koje dolaze, štoviše mnogi od njih će biti prevareni zbog dubokog uvjerenja da neće biti ovdje za vrijeme vladavine Antikrista.

Više na temu uznesenja Crkve i Velikih nevolja možete naći na linku: https://biblijaiznanost.net/tag/velike-nevolje/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.