Velika Gospa: Što kaže Bog?

3971
pregleda
Velika Gospa idolopoklonstvo

Velika Gospa je dan kada mnoštvo slavi uznesenje Blažene Djevice Marije. Prema rimokatoličkoj teologiji, Marija je uznesena dušom i tijelom. Blagdan se slavi uglavnom u Europi i Južnoj Americi, a u Hrvatskoj je taj dan i državni blagdan. Danas mnoštvo vjernika hodočasti na mnogobrojna Marijina svetišta. Mariji u čast predvode se procesije, festivali i misna slavljenja.

Ususret štovanju i obilježavanju Velike Gospe, tzv. Kraljice nebeske, Majke Božje, donosimo nekoliko prigodnih stihova.

Druga Božja zapovijed jasno govori:

„Ne gradi sebi lika ni ikakva obličja onoga što je gore na nebu ili onoga što je dolje na zemlji ili onoga što je u vodama ispod zemlje; ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, GOSPOD, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran; kažnjavam bezakonje otaca — onih koji me mrze — na djeci sve do trećega i četvrtoga koljena, a iskazujem milosrđe tisućama onih koji me ljube i drže moje zapovijedi“ (Izlazak 20,4-6).

Razumijete li koliko je opasno štovati i klanjati se bilo čemu/kome drugome osim Boga? Prokletstvo ostaje čak do naše četvrte generacije. Stoga, ako želimo dobro sebi i svojoj djeci, i svome narodu, prvo se trebamo odreći idolopoklonstva. Staviti Boga na prvo mjesto i iskazati mu sve štovanje i čast, jer samo On to i zaslužuje. Štovati i služiti lažnim bogovima i božicama, isto kao i pravom Bogu kojeg smo ograničili u svom umu na kipove i slike, jest idolopoklonstvo. Nitko ne zna kako Isus izgleda, kako onda možemo izrađivati slike koje ga prikazuju?

Isto tako, štovanje i klanjanje „prikazi“ koja se pretvara se da je biblijska Marija, majka Isusova koja je imala i ispunila svoju zadaću jednom u prošlosti, jest teško idolopoklonstvo.

„Zato dobro pripazite na se… da se ne biste pokvarili pa načinili sebi rezana lika, u obliku bilo kakva kipa, obličja muškoga ili ženskoga“ (Ponovljeni zakon 4,15-16).

„Čuvajte se da ne zaboravite saveza GOSPODA, Boga svojega, što ga je s vama sklopio pa načinite sebi rezani lik, obličje bilo čega što je zabranio GOSPOD, Bog tvoj. Jer GOSPOD, Bog tvoj, oganj je što proždire; on je Bog ljubomoran“ (Ponovljeni zakon 4,23-24).

„Ne pravite sebi kumire ni likove i ne podižite sebi stupa, niti u svojoj zemlji postavljajte oslikana kamenja da se njemu klanjate; jer ja sam GOSPOD, Bog vaš“ (Levitski zakonik 26,1).

„Nek se postide svi koji služe likovima, koji se hvastaju kumirima. Poklonite se njemu, bogovi svi!“ (Psalam 97,7).

„Ja sam GOSPOD, to je moje ime; i slavu svoju drugomu ne dajem niti hvalu svoju kumirima“ (Izaija 42,8).

„Ne bojte se i ne plašite! Nisam li ti to odavna nagovijestio i objavio? Ta vi ste mi svjedoci. Ima li Boga osim mene? Ta nema Stijene, nijednu ne znam.« Svi tȋ koji prave rezane likove ništavni su, i njihove dragocjenosti ne koriste ničemu. I sami su sebi svjedoci; ništa ne vide i ništa ne znaju, da bi bili posramljeni. Tko bi pravio boga ili lijevao kip a da mu nije na korist? Gle, svi njegovi drugovi bit će posramljeni — i umješnici, oni i više od drugih ljudi. Neka se svi skupe, nek ustanu; bojat će se, svi zajedno bit će posramljeni“ (Izaija 44,8-11).

Bog strogo osuđuje idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo je ozbiljan grijeh i ako se ne pokajemo i okrenemo Bogu, propast ćemo jednako kao i svi koji čine zlo protiv Boga.

„Što koristi rezani lik da ga njegov tvorac izrezuje ili liveni lik i učitelj laži da se tvorac djela svojega pouzdaje u nj praveći nijeme kumire? Jao onomu koji drvetu veli: ‘Probudi se!’ Kamenu nijemom: ‘Preni se!’ Taj će te poučavati? Gle, on je obložen zlatom i srebrom, ali nikakva duha u njemu nema“ (Habakuk 2,18-19).

„Svaki je čovjek glup i bez znanja, svaki se zlatar zastidi svog kipa; jer laž je njegov liveni lik i u njima nema duha. Oni su ispraznost, djelo prijevarno, propast će u dan kazne njihove“ (Jeremija 10,14-15).

„Ne okrećite se kumirima i ne pravite sebi livene bogove. Ja sam GOSPOD, Bog vaš“ (Levitski zakonik 19,4).

„Jer ovako veli Gospodin GOSPOD: Ja ću te, evo, predati u ruke onih koje mrziš, u ruke onih od kojih se otuđila duša tvoja. I odnosit će se prema tebi s mržnjom, i odnijet će sav tvoj trud i ostaviti te golu i razodjevenu. I otkrit će se golotinja bludnosti tvojih i tvoje bestidnosti i tvojih bludničenja. To ću ti učiniti jer si bludničila idući za poganima i jer si se onečistila njihovim kumirima“ (Ezekiel 23,28-30).

„I spoznat ćete da sam ja GOSPOD kad im pobijeni njihovi budu među njihovim kumirima oko žrtvenika njihovih, na svakom visokom brdu, na svim vrhovima gora, te pod svakim zelenim drvetom i pod svakim lisnatim hrastom — na mjestima gdje su prinosili ugodan miris svim svojim kumirima“ (Ezekiel 6,13).

„Puk moj ispituje svoje drvo, i njegov mu štap objavljuje; jer zavede ih duh bludničenja, i bludu se odaše odstupivši od Boga svojega. Žrtvuju na gorskim vrhuncima i pale kȃd na brjegovima, pod hrastom i topolom i šȋbom — jer dobar je zasjen njihov. Zato se vaše kćeri odaju bludništvu i vaše nevjeste preljub čine. Neću kazniti kćeri vaše kad se bludu odaju ni nevjeste vaše kad počine preljub, jer muškarci i sami idu nasamo s bludnicama i žrtvuju s hramskim droljama. Puk koji ne razumije tako će propasti“ (Hošea 4,12-14).

Bog se ne da izrugivati. Idolopoklonici neće naslijediti Božje kraljevstvo (1. Korinćanima 6,9-10). I navlače prokletstvo na svoju djecu i cjelokupan narod.

„I izreći ću im svoje sudove za svu zloću njihovu, što su me ostavili i palili kȃd drugim bogovima i klanjali se djelima ruku svojih“ (Jeremija 1,16).

„Puna im je zemlja i kumira; klanjaju se djelu ruku svojih što ga njihovi prsti načiniše… U onaj dan čovjek će svoje kumire od srebra i svoje kumire od zlata, što ih je sebi načinio da im se klanja, baciti krticama i šišmišima, ulazeći u raspukline stijena i u rasjede hridina pred strahotom GOSPODNJOM i krasotom veličanstva njegova, kad on ustane da potrese zemlju“ (Izaija 2,8. 20-21).

„I rekoh im: ‘Odbacite svaki gnusobe ispred svojih očiju i ne onečišćujte se kumirima; ja sam GOSPOD, Bog vaš. Ali se oni pobuniše protiv mene i ne htjedoše me poslušati: nijedan ne odbaci gnusobe ispred očiju svojih i ne ostavi se kumira. Tada rekoh: ‘Izlit ću na njih jarost svoju, dokončat ću na njima svoj gnjev usred zemlje’“ (Ezekiel 20,7-8).

Pravo štovanje znači poznavati Boga kroz njegovu Riječ i vršiti njegovu volju. Bog nije drvo, kamenje, metal, zlato, srebro ili bilo što od ljudske tvorevine. Isus kaže da istinski klanjatelji štuju Boga u duhu i istini. Istina je Božja Riječ i držanje Božjih zapovijedi.

„Ali dolazi čas, i sad je tu, kad će se istinski klanjatelji Ocu klanjati u duhu i istini. Jer Otac i traži takve klanjatelje svoje. Bog je duh, i koji mu se klanjaju, trebaju se klanjati u duhu i istini“ (Ivan 4,23-24).

Autor: Biblija i znanost

Više na slične teme na tagu: IDOLOPOKLONSTVO.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.