Uragan Irma dokazao da je rascjep Crvenog mora moguć

rascjep Crvenog mora uragan Irma

NOVO - VIDEO