Ulični propovjednici – najveći ološ za svijet

1705
pregleda
ulični propovjednici

Ulični propovjednici su najviše podložni nasilju, mržnji i progonu jer se izravno izlažu svijetu u propovijedanju Krista.

DEMONI NA DJELU…

Tamo gdje se jasno i glasno proklamira evanđelje, najviše se okupljaju demoni.

Biblija je sve veći govor mržnje. Poziv na pokajanje za neobraćene umove je osuda i govor mržnje. Njima je Isus Krist sablazan.

„I blažen je onaj koji se ne sablazni o mene.“ /Matej 11,6

„Tko sluša vas, sluša mene; i tko prezire vas, prezire mene — a tko prezire mene, prezire onoga koji me posla.“ /Luka 10,16

Koliko god vas optuživali da nemate ljubavi, izrugivali vas i vrijeđali, nastavite naviještati Krista.

„Bolji je otvoren prijekor nego skrivena ljubav.“ /Izreke 27,5

Ljubav je kad nekome podijelite evanđelje. Ne postoji veća ljubav od toga što je Isus učinio za nas na križu – položio život za one koji ga mrze. Ako dijelite tu ljubav od koje ne postoji veća, onda ste itekako puni ljubavi.

„Jer je Krist, dok mi još bijasmo nemoćni, u pravo vrijeme umro za bezbožnike. Ta jedva bi tko za pravedna umro; jer za dobra bi se možda tko i odvažio umrijeti. A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što, još dok bijasmo grješnici, Krist umrije za nas.“ /Rimljanima 5,6-8

Ne spašava nas neka jeftina, prodana, svjetovna ljubav u kojoj se svi slažu u svojim grijesima; već istina koja vas osvjedočuje da ste osuđeni u grijehu i da postoji spasenje u Isusu Kristu. Ako to nije ljubav, onda što je?

KAKO DEMONIZIRANA OSOBA REAGIRA NA SPOMEN KRISTA?

Nevjerojatno kako zli duhovi reagiraju na ime Isusa i na činjenicu da se trebaju pokajati i vjerovati evanđelje. Ne negiraju da Bog postoji, zapravo jako dobro znaju tko je Isus i pokoravaju mu se.

„A bijaše u njihovoj sinagogi čovjek s nečistim duhom; i povika on, rekavši: ‘Pusti nas; što mi imamo s tobom, Isuse Nazarećanine? Došao si nas uništiti? Znam te tko si: Svetac Božji.’ I ukori ga Isus, rekavši: ‘Umukni i iziđi iz njega.’ Nečisti ga duh potrese i, povikavši jakim glasom, iziđe iz njega. I zadiviše se svi, tako da se međusobno pitahu govoreći: ‘Što li je ovo? Kakav je to novi nauk? jer sa silom zapovijeda i samim nečistim duhovima, i oni mu se pokoravaju.’“ /Marko 1,23-27

Čak i demoni vjeruju u Boga. Znači li to da su ateisti gori od demona?

Kako izgleda demonizirana osoba, koja huli i psuje Božje ime, pogledajte u videu.

@biblijaiznanost

Kako zli duhovi reagiraju na evanđelje… #Biblija #evangelizacija #streetpreacher #demons #evil #demoni #ateizam

♬ original sound – Biblija i znanost

ŠTO SE DOGAĐA KAD SE DIJELI RADOSNA VIJEST?

Demoni se očituju kad god se propovijeda Božja Riječ u javnosti. Jer vas žele odvući sa sobom u pakao. Demoni manifestirani kroz ljude protive se svaki puta kada se iznosi istina Božje Riječi. Bijesne, škrguću, grče se. Sve samo da ljudi ne čuju istinu da mogu biti spašeni po Isusu Kristu i ući u vječni život. Prava duhovna borba.

Židovi, muslimani, budisti, hinduisti, sikhi, ateisti, agnostici, rimokatolici, pravoslavci, protestanti… poruka je za svakoga ISTA:

Pokajte se i obratite od svojih grijeha inače ćete propasti!

ULIČNI PROPOVJEDNICI – NAJVEĆI OLOŠ ZA SVIJET

Kad demoni podivljaju na propovjednike evanđelja. Agresija na najjače. Ulični propovjednici su na prvim crtama bojišnice. Lako se posakrivati po crkvenim podrumima i propovijedati kad te nitko ne proganja. Probajte izaći na ulice i pozivati ljude na pokajanje.

Tko danas za Krista želi platiti cijenu da bude progonjen ili uopće beskućnik? Lako je hodati u crkvu svake nedjelje, otpjevati nekoliko pjesama, obaviti svoju tjednu pobožnost, i misliti da služiš Bogu iako ostatak tjedna živiš kao svijet. Nismo spašeni da služimo svijetu, već da se odričemo lagodnosti i materijalizma ovoga života i služimo Kristu, makar po cijenu prezrenosti, odbačenosti, gladi, kazni, zatvora, pa čak i smrtnih prijetnji.

Rijetki su kršćani koji probijaju istinom. Rijetki su kršćani koji gore za Krista, mnogi samo tinjaju. Rijetki su kršćani kojima uopće nije stalo do vlastitog života, već sve što žele jest da se Bog njima posluži i proslavi, bilo kroz život ili smrt. Rijetki su kršćani koji su spremni primiti udarce, prijetnje, izrugivanja, sramotu, pa i položiti život za evanđelje i nespašene.

Ako još uvijek ne znate što je ljubav Božja, ona polaže život za čovjeka. Oni koji su upoznali ljubav Božju spremni su na isto.

„Mi ludi poradi Krista, a vi mudri u Kristu; mi slabi, a vi jaki; vi čašćeni, a mi prezreni. Sve do ovoga časa i gladujemo, i žeđamo, i goli smo, i izudarani, i beskućnici, i mučimo se radeći svojim rukama. Vrijeđani blagoslivljamo, progonjeni podnosimo, pogrđivani tješimo. Kao smeće svijeta postadosmo, izmet sviju sve dosad.“ /1. Korinćanima 4,10-13

„Povrh svega, svakodnevna navala na me i briga za sve crkve. Tko je slab, a ja da nisam slab? Tko se sablažnjuje, a ja da ne izgaram? Ako se treba hvaliti, hvalit ću se onim što je od slabosti moje.“ /2. Korinćanima 11,28-30

„I reče mi: ‘Dosta ti je moja milost, jer sila se moja u slabosti usavršuje.’ Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima, da se nastani u meni sila Kristova. Zato uživam u slabostima, u uvrjedama, u nevoljama, u progonstvima, u tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.“ /2. Korinćanima 12,9-10

„Jer znam da će mi to po vašoj molitvi i potpori Duha Isusa Krista izaći na spasenje, prema mom očekivanju i nadi da se ni u čemu neću postidjeti, nego će se sa svom smjelošću — kako uvijek, tako i sada — Krist uzveličati u tijelu mojemu, bilo životom ili smrću. Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak!“ /Filipljanima 1,19-21

Pogledajte još klip koji je uklonjen sa YouTube:

 

Više na istu temu možete naći ovdje: EVANGELIZACIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.