Ukor lažnih učitelja? Prozivanje lažnih učitelja po imenu?

1131
pregleda

U Mateju 18,15-20, Isus je dao upute za ukor među kršćanima.

„Ako li protiv tebe sagriješi brat tvoj, idi i ukori ga nasamo, da to ostane između tebe i njega. Ako te posluša, zadobio si brata svojega. A ne posluša li, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, tako da svaka izjava počiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka. No ako ni njih ne posluša, reci crkvi, pa ako ni crkvu ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik“ (Matej 18,15-17).

Dakle, koraci za korekciju su:
  1. Suočavanje 1 na 1.
  2. Intervencija.
  3. Iznijeti problem pred crkvu.

No, je li to slučaj i s lažnim učiteljima? Ne, ovi koraci se odnose na braću i sestre u Kristu.

Kako je Isus suočavao lažne učitelje? Je li išao farizejima i korio ih svakog pojedinačno i privatno? Ili je poveo nekoliko učenika sa sobom prije nego što je iznio stvar pred Crkvom? Ne. Isus je korio lažne učitelje ispred sviju. Nazivao ih zmijama i leglom gujinim, sinovima pakla. I to je činio upravo iz ljubavi, jer su u pitanju ljudski životi i gdje će duše provesti vječnost. Lažni učitelji su morali znati da su njihove duše u opasnosti, a Isus je upozoravao ljude da izbjegavaju takve ljude.

„Jao vama, knjižnici i farizeji! Licemjeri! Jer obilazite morem i kopnom da jednoga učinite požidovljenikom, pa kad postane, činite ga sinom paklenim dvaput gorim od sebe“ (Matej 23,15).

„Čuvajte se knjižnika koji vole hoditi u dugim haljinama i vole pozdrave na trgovima i čelna mjesta u sinagogama i pročelja na gozbama…“ (Luka 20,46).

Jedna od kvalifikacija vođa je da mora biti „privržen vjerodostojnoj riječi nauka, da može i hrabriti u zdravome nauku i pobijati protivnike“ (Titu 1,9).

Nekad takve lažne učitelje treba prozvati poimence. Neki primjeri prozivanja lažnih učitelja u Bibliji su:
  • sedam sinova židovskoga velesvećenika Skeve (Djela 19,11-20)
  • Himenej i Aleksandar (1. Tim 1,20)
  • Šimun, magičar (Djela 8,18-24)
  • Dema (2. Tim 4,10)
  • Diotref (3. Iv 1,9-10)
  • nikolaiti (Otk 2,6.15)

„Njima treba začepiti usta; oni prevraćaju cijele domove naučavajući što ne treba poradi prljava dobitka“ (Titu 1,11).

Autor: WWUTT

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.