Udaljenost zvijezda i biblijska vremenska skala

1814
pregleda

Kako se udaljenost zvijezda uklapa u biblijsku vremensku skalu? Kako zemlja može biti stara tek šest tisuća godina ako vidimo svjetlost udaljenih zvijezda? Biblija nam govori da je Bog stvorio nebesa i zemlju u samo šest dana.

„Jer je u šest dana Gospod stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njemu, a sedmoga je dana počinuo.“ /Izlazak 20,11

Rodoslovlja ranih patriota iz Postanka nas vode unazad do Adama 4004. g. prije Krista. Kako možemo vidjeti svjetlost sa udaljenih zvijezda kada je navodno potrebno više milijardi godina da doputuje do Zemlje? Pobija li to biblijsku vremensku skalu? I prikazuje li ostatak Biblije kao mit? Zapravo i ne.

Da biste izmjerili brzinu svjetlosti u bilo koje vrijeme povijesti, trebate šest stvari. Svjetlo, prostor, daljinu, materiju, vrijeme i gravitaciju. Iz biblijske perspektive, Bog koji je izvan vremena i prostora stvorio je sve to u tjednu stvaranja. Ništa od toga nije prije postojalo. Sve je moralo nastati istovremeno. Bez prostora ne možete imati daljinu. Bez daljine ne možete izmjeriti brzinu ili kretanje. Kakva bi materija bila bez gravitacijskih sila? Gravitacija utječe čak i na vrijeme. Svjetlo putuje kroz prostorno-vremensku tkaninu.

Svjetlo je vidljiva elektromagnetska radijacija (zračenje) koja putuje 300.000 km/s unutar vakuuma. Na brzinu svjetlosti koja putuje svemirom utječe gravitacija, a vrijeme i gravitacija su nerazdvojivo povezane. Gravitacija utječe na brzinu svjetlosti zbog učinaka energije prostorne tkanine, što zauzvrat utječe na brzinu svjetlosti i vrijeme. Atomski sat se kreće ovisno o sili gravitacije; ide brže gdje je krivina prostornog vremena manja, a sporije gdje je krivina veća. Čak i naši GPS sustavi trebaju biti usklađeni s obzirom na učinke gravitacije na vrijeme. Kretanje vremena zavisi od brzine kretanja tijela. Kada tijelo akcelerira (ubrzava) do brzine svjetlosti dolazi do čudnog iskrivljenja Einsteinove relativnosti. Vrijeme se usporava, daljina povećava, mase napuhuju. I sve što smo mislili da je fiksno se mijenja.

Razumijete li kompleksnost svjetlosti, prostora, daljine, materije, vremena, gravitacije i kretanja?

Možemo li izmijeniti njihov međuodnos? Kako možemo znati da je taj odnos u vrijeme stvaranja bio isti kao i danas? Bog nije vezan zakonima prirode kao što smo mi. Bog je izvan vremena i prostora.

„Opaši sad bokove svoje kao čovjek; jer ja ću tebe pitati, a ti me pouči. Gdje si bio kad zemlju utemeljih? Kazuj, ako razbora imaš! Tko je odredio mjere njezine? Znaš li? Ili tko je nad njom uže razapeo? O što su pričvršćena podnožja njezina? Ili tko joj je postavljao ugaoni kamen, dok su zajedno klicale zvijezde jutarnje i uzvikivali svi sinovi Božji?“ /Job 38,3-7

Čak i evolucionistički model nastanka putem Velikog praska ima izazov vremenskog putovanja svjetlosti, tzv. horizont problem. Čak i prije 13,8 milijarde godina, prema evolucionističkoj skali, nije bilo dovoljno vremena za svjetlost da putuje od jedne točke vidljivog svemira do druge. S obzirom na ovaj problem ne možemo tvrditi da udaljenost zvijezda pobija biblijsko stvaranje. Uostalom, Bog je svemoguć, mogao je koristiti mehanizam o kojem ne znamo ništa. Nije nikakav problem za vječnoga Boga da stvori svjetlost koja putuje od udaljenih galaksija do Zemlje u nekoliko tisuća godina.

Možda bismo odgovor trebali pronaći u Bibliji.

„Gdje je put na kojem svjetlost boravi? I tama, gdje je mjesto njezino; da je odvedeš na njezinu među i da razabereš staze k domu njezinu? Ti to znaš, jer si se tada rodio i velik je broj dana tvojih!“ /Job 38,19-21

„Poznaješ li nebeske zakone? Možeš li njihovu vlast postaviti na zemlji?“ /Job 38,33

Ova ista pitanja treba postaviti danas. Radi se o tome da čovjek nije postojao kada je Bog stvorio nebeske sile i zakone. Možemo mjeriti njihov međuodnos u današnjem svijetu, no to ne znači da se Bog nije poslužio drugačijim mehanizmom. Naše razumijevanje milijuna i milijardi godina u vječnosti je nešto drugo. Ne možemo reći da Zemlja ne može postojati nekoliko tisuća godina samo zato što vidimo galaksiju koja je udaljena milijardama svjetlosnih godina.

Prvi stih Biblije govori nam da su vrijeme, energija, prostor i materija nastali istovremeno.

„U početku [vrijeme] stvori [energija] Bog nebo [prostor] i zemlju [materiju].“ /Postanak 1,1

„Riječju Gospodnjom nebesa su stvorena, i dahom usta njegovih sva vojska njihova… Jer on reče — i postade, on zapovjedi — i nasta.“ /Psalam 33,6.9

„Vjerom doznajemo da su svjetovi pripravljeni riječju Božjom, tako da ovo vidljivo ne posta od nečega pojavnoga.“ /Hebrejima 11,3

Kako olako zaboravljamo da se prirodni zakoni koje imamo danas ne mogu koristiti kao načelo za Božje stvaranje.

„Jer moje misli nisu vaše misli i vaši puti nisu moji puti’, riječ je Gospodnja. ‘Jer kao što su nebesa viša od zemlje, tako su moji puti viši od vaših putova i moje misli od vaših misli.“ /Izaija 55,8-9

I evo nas, rotiramo se 1.000 milja na sat putujući oko Sunca 67.000 milja na sat, i mislimo da možemo znati prirodu svjetlosti koja putuje milijunima neviđenih godina?

„Jer ovako veli Gospod, koji stvori nebesa (on je Bog, koji sazda zemlju i načini je, on je utemelji, nije ju pustu stvorio, već ju je uobličio da bude nastanjena): ‘Ja sam Gospod i nema drugoga.’“ /Izaija 45,18

„Poslušaj me, Jakove, i Izraele, pozvaniče moj: Ja sam taj, ja sam prvi, ja sam i posljednji. I moja ruka zemlju utemelji, a desnica moja razape nebesa. Kad ih ja pozovem, svi zajedno ustaju.“ /Izaija 48,12-13

Fizičar dr. Russell Humphrey razvio je praktičnu i smislenu teoriju koja objašnjava fenomen putovanja svjetlosti. Godine 1984. donio je teoriju baziranu na biblijskom izvještaju koji kaže da je Bog stvorio planete iz vode:

Nebesa bijahu odavna i zemlja postade iz vode i po vodi, riječju Božjom.“ /2. Petrova 3,5

Njegova je teorija donijela neka predviđanja o magnetskom polju Merkura, Marsa, Urana, Neptuna i Pluta, koja su se kasnije uspostavila točna. Ovaj je znanstvenik objasnio fenomen putovanja svjetlosti izuzevši vrijeme. Dok je zemlja nastala iz vode i po vodi bila je u bezvremenskoj zoni. Stoga nije bilo ni svjetlosti, već tama, kao što nam govori Biblija u Postanku:

„A zemlja bijaše bezlična i prazna, i tama bijaše nad površjem bezdana. A nad površjem voda lebdio je Duh Božji.“ /Postanak 1,2

Bog je stvorio svjetlost iza Zemlje. Četvrtog dana je stvorio zvijezde.

„I načini Bog dva velika svjetlila: veće svjetlilo da vlada danom i manje svjetlilo da vlada noću — i zvijezde. I postavi ih Bog na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju i da vladaju danom i noću te da odijele svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. I bi večer, i bi jutro — dan četvrti.“ /Postanak 1,16-19

Bog je raširio prostornu tkaninu i tako je Zemlja ušla u vremensku zonu, prva je ušla i posljednja izašla. To znamo iz Biblije:

„[Bog] je ko zastor razastro nebesa i ko šator ih za stan razapeo.“ /Izaija 40,22

Kad je Adam ugledao svemir, postojao je tek šest dana – po zemaljskom računanju vremena. Stoga, kad vas netko pita koliko je star svemir, pitajte ga: „Po čijem računanju vremena? Božjem ili zemaljskom?“

„Nebesa kazuju slavu Božju, i svod nebeski naviješta djelo ruku njegovih.“ /Psalam 19,1

Bog je htio da čovjek vidi Njegovu slavu. I da naše računanje vremena nema veze s Njegovim bezvremenskim stanjem. Bog je vječan, izvan vremena i prostora, a to nas ograničava u spoznajama i dubinama Božjim. To je ono što bezbožni čovjek ne prihvaća. Mi smo ograničeni unutar dimenzija, Bog je neograničen. Prihvaćamo Božje stvaranje po vjeri.

No Bog je po Isusu Kristu ušao u naše ograničene dimenzije uzevši obličje tijela i razapevši naše grijehe na križu kako bi slomio neprijateljsku barijeru koja nas odvaja od Boga i kako bismo izašli iz ove dimenzije u život vječni.

„[Njega] će u svoje vrijeme pokazati blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodarā, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u nepristupačnoj svjetlosti, kojega nitko od ljudi ne vidje niti može vidjeti. Njemu čast i moć vječna! Amen.“ /1. Timoteju 6,15-16

Sekularna znanost ne može dati odgovore na mnoga pitanja. Postoje odgovori iz biblijske perspektive, jednostavno se pouzdajte u Boga i Njegovu Riječ kao istinitu.

 

Više na temu astronomije nađite na tagu: Znanost – Astronomija.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.