Učite li djecu da postoji Sveti Nikola ili Djed Božićnjak?

8044
pregleda
sveti Nikola Djed Božićnjak

Kršćani, učite li svoju djecu da postoji Sveti Nikola koji ostavlja darove u čizmicama? Tko je bio sveti Nikola?

Ukratko, sveti Nikola je bio rimokatolički biskup, svetac, navodni zaštitnik djece i pomoraca. Umro je 6. prosinca 343., odatle obilježavanje blagdana Svetog Nikole na 6. prosinca. Sveti Nikola je zapravo Djed Božićnjak, komercijalizirani lik koji uveseljava djecu poklonima diljem svijeta. Preobrazba Svetog Nikole u sekularni lik Djeda Božićnjaka zasluga je protestantske reformacije. Budući da je Sveti Nikola rimokatolički svetac, Djed Božićnjak odgovara i nevjernicima i protestantima.

Kakogod, jedan Sveti Nikola ili Djed Božićnjak je komercijalna prijevara i laganje vaše djece. Kad se pomnije sagleda, krade sam Božji karakter; ima sve atribute koje može imati samo Bog. Ima spasiteljsku ulogu, spašava i uveseljava djecu i ispunjava želje.

sveti Nikola Djed Božićnjak

Da biste učili djecu kako postoji Djed Božićnjak, morate ih učiti sljedeće:

  • živi na Sjevernom polu, i to bar nekoliko tisuća godina, znači Djed Božićnjak je NADNARAVAN i VJEČAN.
  • daruje djecu diljem svijeta, znači Djed Božićnjak je SVEPRISUTAN.
  • poznaje svako dijete, njihova imena i njihove želje, znači Djed Božićnjak je SVEZNAJUĆI.
  • daruje djecu po zaslugama, šibu ukoliko su zločesta ili darove koje su poželjeli ukoliko su dobra, znači Djed Božićnjak je DOBAR i PRAVEDAN.
  • leti na saonicama koje vuku sobovi, znači Djed Božićnjak je SVEMOGUĆI.

Razumijete li poantu obilježavanja Svetog Nikole? Nije nimalo bezazleno učiti djecu ovome, jer ako ih učite laž da postoji Djed Božićnjak, morate ih učiti svim ostalim lažima koje ovom fiktivnom liku pripisuju Božje atribute. Biblija je jasna što se tiče laži:

„Ne kradite i ne varajte i ne lažite jedan drugomu.“ /Levitski zakonik 19,11

Danas postoje čitava sela koja promiču ovaj fiktivni lik, mjesto u Finskoj gdje navodno živi Djed Božićnjak. Ljudi traže bajke za sebe i svoju djecu koje će ih udaljiti od istine u Isusu Kristu. Sotona radi sve brže i bolje da vas okupira i zabavi na svaki mogući način samo da nikad ne potražite Boga.

„…bog ovoga svijeta zaslijepi umove nevjerničke da im ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja.“ /2. Korinćanima 4,4

Pravi dar za vašu djecu!

Umjesto fikcijama, bajkama i lažima ovoga svijeta, učite svoju djecu istinama Božje Riječi. Jer samo Božja Riječ ima silu mijenjati, iscijeliti, djelovati, odgajati vas i vašu djecu. Veselje koje dolazi u Božićno vrijeme, sa svim potrošačkim ludilom, zabavnim manifestacijama, poklonima i pričama, prijevarno je i prolazno. Ne donosi trajno zadovoljstvo koje nalazimo samo u Isusu Kristu.

Naučite svoju djecu da je samo jedan vječan, sveprisutan, sveznajući i svemogući Bog, Isus Krist. Samo jedan Spasitelj, koji nam daje najveći dar ikada – samoga sebe u zamjenu za osudu koju zaslužujemo.

Djela nikolaita? Vezano za Svetog Nikolu?

Ali imam protiv tebe nešto, jer imaš ondje nekih koji drže nauk Bileama, koji je poučio Balaka da postavi spoticalo pred sinove Izraelove da jedu žrtvovano idolima i da bludniče. Tako i ti imaš onih koji drže nauk nikolaita, KOJI JA MRZIM.“ /Otkrivenje 2,14-15

Nikolait = sljedbenik Nikole. Prema grčkoj riječi (nikolaitēs), Nicolaitans = „destrukcija ljudi“.

Radi se o sekti koja je optužena za držanje Balaamovog nauka, čime je postavila kamen spoticanja pred Božju crkvu podržavajući slobodu jedenja onoga što je žrtvovano idolima, kao i čineći blud.

Ako primijenimo ovo značenje na današnje vrijeme, uistinu bi se moglo raditi o kršćanima koji slave Božić i Djeda Božićnjaka (Svetog Nikolu), i time spotiču djecu Božju, jer upravo se u ovo božićno vrijeme prinose žrtve svjetovnim idolima i čini duhovni blud. Oni koji prakticiraju djela nikolaita upravo su kršćani koji vjeruju da mogu spustiti kriterije i prakticirati poganske običaje. Isus to mrzi!

P. S. Pogledajte samo protestantske crkve i nađite jednu koja zajedno s Rimokatoličkom ne slavi Božić.

Kako učite djecu tako će ona naučiti svoju djecu.

„Samo se čuvaj i marljivo pazi svoju dušu da ne zaboraviš ono što su tvoje oči vidjele, da to ne ode iz tvoga srca sve dane tvoga života, nego pouči o tome svoje sinove i sinove svojih sinova.“ /Ponovljeni zakon 4,9

„Okupi mi narod i dat ću da čuju moje riječi, da me se nauče bojati svih dana što će ih živjeti na zemlji i da mogu poučavati svoju djecu.“ /Ponovljeni zakon 4,10

„Stoga položite ove moje riječi u svoje srce i u svoju dušu… I učite njima svoju djecu govoreći o njima kada sjediš u svojoj kući i kada ideš putem, kada liježeš i kada ustaješ.“ /Ponovljeni zakon 11,18-19

„Dođite, djeco i čujte me; poučit ću vas strahu Gospodinovu.“ /Psalam 34,11

„Naraštaju koji dolazi objavit ćemo Gospodinove hvalospjeve, i snagu njegovu, i čudesna djela koja on učini… Da ih može znati naraštaj koji dolazi, to jest djeca koja će se roditi, koja će ustati i djeci svojoj ih objaviti, da ona u Boga svoju nadu polože i ne zaborave djela Božja, nego drže njegove zapovijedi.“ /Psalam 78,4-7

„Čak se i dijete poznaje po onome što čini, je li čisto djelo njegovo i je li ono ispravno.“ /Izreke 20,11

Dijete utvrđeno u istini teško može nasjesti na laži kasnije.

„Poučavaj dijete [Isusovom] putu kojim treba ići; ni kada ostari, neće od njega odstupiti.“ /Izreke 22,6

„Ispravljaj svoga sina i on će ti dati spokoja; jest, pružit će nasladu tvojoj duši.“ /Izreke 29,17

„Sjećaj se svoga Stvoritelja u danima svoje mladosti, dok ne dođu zli dani i ne prispiju godine kada ćeš reći: ‘Nisu mi drage.’“ /Propovjednik 12,1

„I sva će djeca tvoja biti poučena od Gospodina; i veliki će biti mir djece tvoje.“ /Izaija 54,13

„A vi, očevi, ne razdražujte svoju djecu, nego ih odgajajte stegom i opomenom Gospodinovom.“ /Efežanima 6,4

„…da od djetinjstva znaš Sveta pisma koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu.“ /2. Timoteju 3,15

Tko je zaštitnik djece?

„Pazite da ne prezrete jednoga od ovih malenih, jer kažem vam da anđeli njihovi na nebesima neprestano gledaju lice Oca mojega koji je na nebesima.“ /Matej 18,10

Upućujte djecu ka Isusu Kristu, a ne ka izmišljenom Djedu Božićnjaku.

„No Isus reče: ‘Pustite dječicu, i ne branite im dolaziti k meni — jer takvih je kraljevstvo nebesko.’“ /Matej 19,14

Tko je pravi darivatelj? Za razliku od propadljivih darova koje donosi Sveti Nikola, odnosno Djed Božićnjak, primite savršeni dar odozgo – Isusa Krista i dajte ga vašoj djeci.

„Svako dobro darivanje i svaki savršen dar odozgo je, silazi od Oca svjetlila u koga nema promjene ni sjeni od mijene.“ /Jakovljeva 1,17

Kršćani, ne stapajte se s prijevarnim i ispraznim običajima ovoga svijeta, kako biste mogli ispravno rasuđivati i prepoznati Božju volju.

„I ne suobličujte se s ovim svijetom, nego se preobrazujte obnovom svoga uma da uzmognete rasuđivati što je volja Božja: što je dobro i ugodno i savršeno.“ /Rimljanima 12,2

Više na slične teme možete naći na tagu: BOŽIĆ.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.