Trebamo li štovati Mariju?

1485
pregleda
štovati Mariju
Foto: Pexels

Iako svi rimokatolici nužno ne štuju Mariju, činjenica je da se mnogi mole Mariji (što je djelo štovanja, a ono nigdje nije opravdano u Bibliji) i pridaju joj nazive koji nalikuju onima koji su dani Isusu Kristu, uključujući koncept posredništva. Na pitanje trebamo li štovati Mariju i druga slična pitanja odgovaramo u ovom članku.

Štovanje je nešto što treba ograničiti samo na Boga. Kao što je anđeo naglasio kada je Ivan pao pred njegove noge u znak zahvalnosti za otkrivenje koje je vidio i primio: „Pazi, nemoj! Susluga sam tvoj i braće tvoje koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni!“ (Vidi Otk 19,10; 22,9). Marija nije Bog, a njezino veličanje u Katoličkoj crkvi nema temelja u Bibliji. Iako možemo i trebamo cijeniti službu muškaraca i žena, oni su samo instrumenti koje Bog koristi za svoju slavu. Krist je naš jedini posrednik. Pavao na to jasno ukazuje u 1. Timoteju 2,3-6:

„Jer to je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim, Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznaje istine. Jer jedan je Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi — čovjek Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve, kao svjedočanstvo u svoje vrijeme.“

Idolopoklonstvo

Iako je Marija bila majka Isusa kao čovjeka, čime se ostvarilo čudo po Duhu Svetome, ona nije majka Božja. Kao Bog, Krist je vječan i nije imao majku ni početak (vidi Ivan 1,1). U biti, štovanje Marije je oblik idolopoklonstva. U Novom zavjetu, Marija se nigdje ne spominje na način koji ju uzvisuje kao što se to čini u katolicizmu.

(1) Biblija ništa ne govori o Mariji koja je posebno uznesena na nebo. Ona je otišla na nebo kao i svi koji vjeruju u Krista kao Sina Božjeg koji je umro za naše grijehe, uključujući njezine.

(2) Začeće Isusa bilo je po Duhu Svetome, kao što je objašnjeno u Mateju 1,20 i Luki 1,35. Pored toga što se začeće navodi kao čudesno djelo Duha Svetoga, ne daju nam se nikakve druge pojedinosti.

(3) U Luki 1,28, Mariju se naziva onom koja je „milosti puna“ (doslovno, „obdarena ili ispunjena milošću“), ali samo u smislu toga da ju je Bog po milosti odabrao da bude tjelesna majka koja će roditi dijete Krista. Ovaj isti koncept i riječ koristi se za sve vjernike u Efežanima 1,6. Svi smo obdareni milošću. Reći bilo što više od toga znači dodavati onome što tekst Svetog pisma govori.

Izvor: bible.org

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.