Trebaju li kršćani razotkrivati zlo?

3455
pregleda
razotkrivati zlo kršćani

Jesu li kršćani pozvani razotkrivati zlo? Što kaže Biblija?

Apsolutno me rastužuje i zgraža količina lažnih kršćana u kršćanstvu. Većina ljudi koji sebe nazivaju kršćanima bit će bačeni u pakao. Oni su buntovni prema Božjoj Riječi, a kad ih netko ukori, kažu: „Ne sudi.“

Prvo, taj stih govori o licemjernom sudu (Matej 7,1-5). Drugo, ako živite kontinuiranim grešnim stilom života, niste pravi kršćanin jer biste trebali biti novo stvorenje. Čak sam čuo kako govore: „Nije me briga da je i sotonist; nemoj suditi nikoga.“ To me šokiralo.

Ljudi ne vole da se njihovo zlo razotkriva i ne vole da razotkrivate ikoga, zato to i ne radite. Ovi takozvani današnji vjernici idu protiv Božje Riječi, ustaju za đavla i bore se protiv Boga dopuštajući i podupirući zlo. Primjer toga su mnogi tzv. kršćani koji podržavaju homoseksualnost.

KAKO MOŽETE VOLJETI ONO ŠTO BOG MRZI?

Kako možete voljeti glazbu koja huli Boga? Bez Boga ste ništa. Nije li on vaš Otac? Kako možete ići protiv Njega i stati uz Sotonu?

Trebate mrziti sve što Bog mrzi. Svaki je biblijski vođa ustao protiv zla i mnogi su čak izgubili živote zbog toga što su govorili protiv zla. Postoji razlog zašto Isus kaže da će istinite vjernike mrziti i progoniti. Ako želite živjeti pobožnim životom, bit ćete progonjeni i ne možete to izbjeći.

Zato mnogi vjernici šute i sjede na vrućoj stolici u strahu od čovjeka. Isus je podizao glas, Stjepan je podizao glas, Pavao je podizao glas, zašto smo onda mi tihi? Ne bismo se trebali bojati opominjati druge. Ako se netko udalji od Krista, hoćete li šutjeti kako vas ne bi zamrzili ili ćete ponizno i ​​ljubazno reći nešto?

Duh Sveti će osvjedočiti svijet o grijesima. Ako prestanemo braniti kršćanstvo, razotkrivati zlo, koriti lažne učitelje i suočavati se s vjernicima, imat ćemo više izgubljenih i otpalih ljudi. Tada će još više ljudi vjerovati lažnim učenjima. Pogledajte samo koliki ljudi izvrću izraz: „Ne sudite.“

Kada ostajete tihi, pridružujete se zlu, a sjetite se da se Bog ne da izrugivati. Prestanite biti dio svijeta, radije ga razotkrivajte i spašavajte živote. Osoba koja doista ljubi Krista jest ona koja će ustati za Krista, bez obzira izgubi li prijatelje, obitelj ili ako ju cijeli svijet zamrzi. Ljudi koji mrze Krista čitat će ovo i reći: „Prestani osuđivati“.

BIBLIJSKI STIHOVI DA TREBAMO RAZOTKRIVATI ZLO

1. I nemajte udjela u besplodnim djelima tame, već ih radije razotkrivajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti. (Efežanima 5,11-12)

2. Tko će se podići za me protiv zlotvorā? Tko će ustati za me protiv onih koji čine bezakonje? (Psalam 94,16)

3. Ne sudite po vanjštini, nego presudite sudom pravednim! (Ivan 7,24)

4. Jer mnogi su i nepokorni, praznorječivi i zavodnici, poglavito oni iz obrezanja. Njima treba začepiti usta; oni prevraćaju cijele domove naučavajući što ne treba poradi prljava dobitka. Reče netko od njih, njihov vlastiti prorok: ‘Krećani su uvijek lašci, opake zvijeri, trbusi besposleni.’ Svjedočanstvo je to istinito. S tog razloga oštro ih kori da budu zdravi u vjeri. (Titu 1,10-13)

5. Ne znate li da će sveti suditi svijet? Pa ako ćete vi suditi svijet, niste li vrijedni suditi sitnice? (1. Korinćanima 6,2)

Dopuštate li svojoj braći da padnu na mračnu stazu i ostaju buntovni prema Božjoj Riječi? Imajte hrabrosti i opominjajte, ali činite to ljubazno, ponizno i blago.

6. Neka zna da će onaj koji odvrati grješnika od zabludjela puta njegova spasiti dušu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha. (Jakovljeva 5,20)

7. Braćo, ako se čovjek i zatekne u kakvu prijestupu, vi duhovni ispravljajte takva u duhu blagosti. A pazi na samoga sebe da i ti ne budeš iskušan. (Galaćanima 6,1)

8. Ako li protiv tebe sagriješi brat tvoj, idi i ukori ga nasamo, da to ostane između tebe i njega. Ako te posluša, zadobio si brata svojega. A ne posluša li, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, tako da svaka izjava počiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka. No ako ni njih ne posluša, reci crkvi, pa ako ni crkvu ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. (Matej 18,15-17)

Grijeh je šutjeti. Je li bolje razotkrivati zlo ili odgovarati pred Bogom za isto?

9. Kad zlotvoru reknem: ‘Zacijelo ćeš umrijeti’, a ti ga ne opomeneš i ne progovoriš mu, kako bi odvratio zlotvora od zloga puta njegova i sačuvao ga na životu, taj će zlotvor umrijeti s bezakonja svojega; ali ću krv njegovu tražiti iz tvoje ruke. Ali kad ti opomeneš zlotvora, a on se ne obrati od svoje zloće i od zloga puta svojega, on će umrijeti s bezakonja svojega, ali ti si izbavio dušu svoju. (Ezekiel 3,18-19)

Kako možete opravdati bezbožnike i stati uz đavla, a ne Boga? Kako možete nazivati dobrim ono što je protiv Božje Riječi? Kako možete voljeti ono što Bog mrzi? Na čijoj ste strani?

10. Jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom; koji od tame svjetlost prave, a od svjetlosti tamu; koji od gorkoga prave slatko, a od slatkoga gorko! (Izaija 5,20)

11. Preljubnici i preljubnice! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle poželi biti prijatelj svijetu, neprijateljem Božjim postaje. (Jakovljeva 4,4)

12. Naprotiv, da to što pogani žrtvuju, zlodusima žrtvuju, a ne Bogu. A neću da budete zajedničari sa zlodusima. Ne možete piti čašu Gospodinovu i čašu zlodušku. Ne možete biti dionici stola Gospodinova i stola zloduškoga. (1. Korinćanima 10,20-21)

13. Ne ljubite svijeta ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. (1. Ivanova 2,15)

14. Jer svatko tko čini zlo, mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu — da se ne razotkriju djela njegova. (Ivan 3,20)

15. Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi su lažni proroci izašli u svijet. (1. Ivanova 4,1)

16. Neće svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’ ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će mi reći u onaj dan: ‘Gospodine, Gospodine, nismo li u tvoje ime prorokovali i u tvoje ime zloduhe izgonili i u tvoje ime mnoga silna djela činili?’ I tada ću im priznati: ‘Nikada vas nisam upoznao! Odstupite od mene, vi koji bezakonje činite!’ (Matej 7,21-23)

17. Porodi zmijski! Kako možete govoriti dobro kad ste zli? Ta iz obilja srca usta govore. (Matej 12,34)

18. A kad vidje mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: Porodi zmijski, tko li vas naputi da pobjegnete od gnjeva što dolazi? (Matej 3,7)

Isus je razotkrivao zlo, Ivan Krstitelj je razotkrivao zlo, Pavao je razotkrivao zlo, apostoli su razotkrivali zlo. Zašto misliti da se od kršćana ne očekuje isto?

19. No Savao, koji se zvao i Pavao, napunivši se Duha Svetoga, uprije pogled u nj te reče: O sine đavolski, pun svake prijevare i svake prepredenosti, neprijatelju svake pravednosti, nećeš li prestati iskrivljavati ravne putove Gospodnje? (Djela 13,9-10)

20. I ja, braćo, nisam mogao progovoriti vam kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao nejačadi u Kristu. (1. Korinćanima 3,1)

21. Općenito se čuje o bludnosti među vama, i to takvoj bludnosti kakva se ni među poganima ne spominje: da netko ima ženu očevu. A vi se još uzoholiste, umjesto da tugujete te da se između vas ukloni onaj koji počini to djelo. (1. Korinćanima 5,1-2)

22. A kad Petar dođe u Antiohiju, u lice mu se suprotstavih, jer je zavrijedio osudbu. Naime, prije nego dođoše neki od Jakova, jeo je s poganima. A kad oni dođoše, počeo se povlačiti i odvajati bojeći se onih iz obrezanja. A u pretvaranju mu se pridružiše i ostali Židovi, tako da je i Barnaba bio zaveden njihovim licemjerjem. Ali kad vidjeh da ne hode prȁvo, po istini evanđelja, rekoh Petru pred svima: ‘Ako ti, koji si Židov, živiš poganski a ne židovski, što siliš pogane da se požidove?’ (Galaćanima 2,11-14)

Dakle, kršćani jesu pozvani razotkrivati zlo i djela tame ovoga svijeta, bilo među vjernima ili nevjernima. Ne bojmo se ljudi. Razotkrivajmo svijet i spašavajmo duše.

„A kažem vama, prijateljima svojim: Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti“ (Luka 12,4).

Obrada prema: Biblereasons.com

Više na vezane teme na tagu: RAZOTKRIVANJE.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.