Tko otpada od vjere – vjernici ili nevjernici?

795
pregleda

Tko otpada od vjere – vjernici ili nevjernici? Skinite vaše doktrinarne (teološke) naočale.

Kršćanski život je pokajnički stil života. Život u duhu pokajanja. Svatko tko vam kaže da su vam oprošteni svi prošli, sadašnji i budući grijesi, zato što ste se jednom u prošlosti pokajali i povjerovali evanđelje, je lažac. Bog ne može oprostiti grijehe koji nisu počinjeni.

„Onaj tko prikriva svoje grijehe, neće napredovati, a onaj tko ih priznaje i napušta, imat će milosrđe.“ /Izreke 28,13

Ako ga se odreknemo, On će se odreći nas? Zanimljivo kako ovo mnogi sljedbenici OSAS-a („jednom spašen-zauvijek spašen“) ignoriraju.

„Ako trpimo, s njime ćemo vladati; AKO GA SE ODREKNEMO, I ON ĆE SE NAS ODREĆI.“ /2. Timoteju 2,12

Mnogi su dobro započeli, vjerno služili, a onda otpali od vjere. Tome svjedočimo u današnjoj realnosti, a i Biblija nam daje primjere; od Izraela do Pavlove subraće u službi.

Dobar primjer otpada od vjere je Dema koji je napustio Pavla poradi svjetovnosti/tjelesnosti. Zamijenio je službu Bogu za zemaljski svijet.

„Jer Dema me, zaljubljen u sadašnji svijet, napustio i otišao u Solun…“ /2. Timoteju 4,10

Da je Dema bio brat u Kristu i suradnik u službi evanđelja govore stihovi:

„Pozdravlja te Epafra, suuznik moj u Kristu Isusu, Marko, Aristarh, Dema, Luka, moji suradnici.“ /Filemon 1,23-24

„Pozdravljaju vas Luka, ljubljeni liječnik, i Dema.“ /Kološanima 4,10

Kome su pisana tolika upozorenja kroz poslanice ako ne vjernima? Upozorenja na budnost, trezvenost, ustrajnost, postojanost. Sam Isus upozorava crkve u Otkrivenju, ukoliko se ne vrate prvotnim djelima, prvoj ljubavi, onome čemu su primili od početka, i ukoliko čvrsto ne drže, dolazi kao lopov u noći. Isus se ne obraća nevjernima, nego upravo onima koji su jednom bili u vjeri. Ne može otpasti od vjere onaj koji nikada nije bio u vjeri.

„Onome tko pobijedi i DO SVRŠETKA BUDE ČUVAO MOJA DJELA dat ću vlast nad narodima.“ /Otkrivenje 2,26

Isus osuđuje mlakost, ravnodušnost, hladnokrvnost. Ako ne gorimo i revnujemo za Krista i Božje kraljevstvo, izbljuvat će nas iz usta. Čitajte Otkrivenje 2 i 3. Isus iznova govori: „Pokaj se!“ Kome govori? Pa crkvama, spašenima, onima koji su dobro počeli, hodali ispravno, vjerovali, ali onda skrenuli s uskoga puta. I takvih je danas masa.

„Ja korim i kažnjavam sve one koje ljubim; budi, stoga, revan i pokaj se.“ /Otkrivenje 3,19

Lažni nauci, lažni učitelji, lažna evanđelja, ekumena, nepokajani grijesi, neodsječeni grijesi i njihovi počinitelji unutar zajednica, nepravedno suđenje… sve zajedno surađuje na otpadu od vjere.

„Neka vas nitko ne zavede ni na koji način: jer taj dan neće doći ako najprije ne dođe otpadanje i otkrije se čovjek grijeha, sin propasti.“ /2. Solunjanima 2,3

Dakle, ne veliko probuđenje, nego veliki otpad pred razotkrivanje Antikrista. Sada živimo u to vrijeme. Preispitajmo se, jesmo li na širokom putu crkvenog otpada ili uskom putu hodanja u Istini?

Pobjeda nije zadobivena sve dok ne istrčimo u vjeri i poslušnosti do kraja.

„Onome tko pobjeđuje dat ću da sjedi sa mnom na mojem prijestolju, kao što i ja pobijedih i sjedoh sa svojim Ocem na njegovo prijestolje. Onaj tko ima uho neka čuje što DUH GOVORI CRKVAMA.“ /Otkrivenje 3,21-22

Mnoge crkve danas nemaju uho, i ne čuju strogu Isusovu riječ. To je veliki problem i uzrok zaspalosti većine modernih crkava. Mnogi su pozaspali uvjereni u svoje spasenje. Čistka kreće od crkve Božje.

„Jer došlo je vrijeme da započne sud od doma Božjega; i ako najprije od nas počinje, kakav li će biti svršetak onih koji se ne pokoravaju Božjem evanđelju? I ako se pravednik jedva spašava, bezbožnik i grešnik gdje da se pojavi?“ /1. Petrova 4,17-18

SKINITE VAŠE DOKTRINARNE NAOČALE!

Dakle, vjerni itekako mogu otpasti od vjere, odlutati od vjere, odmaknuti od milosti, otpasti od postojanosti, izgubiti ono što su stekli. Čitava nam Biblija od početka do kraja o tome govori. Propovjednici koji vam propovijedaju da ne možete otpasti od vjere su uspavljivači, duhovni „apaurini“, lijekovi za spavanje. Probudite se od lažnih sedativnih nauka i prestanite biti ovisni o teolozima, učiteljima, propovjednicima koji izvrsno poznaju Pismo, ali nemaju spoznaje po Duhu Svetome, upravo zato što uče jedni od drugih, umjesto od Boga živoga. Prestanite se pouzdavati u običnog čovjeka ako slijedite Isusa Krista!

Razmotrimo još nekoliko sljedećih stihova. Kome se Pavao obraća? Draga braćo, hoćemo li ozbiljno čitati Bibliju ili ćemo stavljati doktrinarne naočale pune teologije (naučenog znanja o Bogu) da ne bismo vidjeli ono što piše? Do kada se mislimo zavaravati i zavaravati druge? Kome ćemo se radije priklanjati – ljudima i njihovim reformiranim teologijama ili Bogu i istini?

„Stoga trebamo to svesrdnije PRIPAZITI NA ONO ŠTO SMO ČULI, kako ne bismo dopustili da nam to promakne.“ /Hebrejima 2,1

„Pazite, BRAĆO, da ne bi u kome od vas bilo srce opako, nevjerno, u odstupanju od živoga Boga. Nego, hrabrite jedni druge svakodnevno dok još traje to “danas”; da tko od vas ne otvrdne zavodljivošću grijeha. Jer sudiònici smo Kristovi postali AKO PRVOTNO POUZDANJE DO SVRŠETKA ČVRSTO ODRŽIMO; kao što je rečeno: ‘Danas ako glas njegov čujete, ne otvrdnite svoja srca kao u Pobuni.’“ /Hebrejima 3,12-15

Zašto moramo paziti i čvrsto držati evanđelje i zdrav nauk koje smo čuli ako ne možemo otpasti? Zašto moramo paziti da nam srce ne bi postalo opako, nevjerno i odstupilo od Boga?

„Jer nemoguće je one koji su JEDNOM PROSVIJETLJENI, i koji su okusili dar nebeski te postali dionicima Duha Svetoga, i okusili dobru riječ Božju i snage budućega svijeta, AKO OTPADNU, ponovno obnoviti na pokajanje, budući da sami iznova razapinju Sina Božjega i javno ga ruglu izlažu.“ /Hebrejima 6,4-6

„Jer AKO SVOJEVOLJNO GRIJEŠIMO nakon što smo primili spoznaju istine, ne preostaje više žrtva za grijehe, nego neko strašno iščekivanje suda i bijesa ognja koji će proždrijeti protivnike.“ /Hebrejima 10,26-27

„Ovu zapovijed ti predajem, sine Timoteju, u skladu s prijašnjim proroštvima u vezi tebe, da biješ po njima dobar boj DRŽEĆI VJERU I DOBRU SAVJEST, koju su neki odbacili te doživjeli brodolom u pogledu vjere. Od njih su Himenej i Aleksandar; koje sam predao Sotoni da se nauče ne huliti.“ /1. Timoteju 1,18-20

Spasenje nije jednokratno onda kada ste povjerovali, nego uključuje čitav proces od početka kada ste primili Krista do kraja vaše ustrajnosti u vjeri. Da, spasenje obuhvaća posvećenje unutar svoje jednadžbe. Ne možete razdvajati spasenje kao prošlu svršenu radnju. Ne možete se unaprijed pokajati za svoje buduće grijehe. To je besmislica!

Jednako tome, treba napraviti razliku da sigurnost u spasenje nije isto što i mogućnost otpada.

Ako hodate ispravno pred svojim Bogom, bit ćete sigurni u svoje spasenje. Ako se oglušujete na poziv na pokajanje i ustrajete u otvrdnuću srca, iako ste jednom u prošlosti povjerovali evanđelje, ne možete biti sigurni u svoje spasenje, nego se trebate vratiti na ispravan put i strahovati pred Bogom. Živjeti u pokajanju. Ne samo od grijeha, nego i lažnih nauka koji surađuju zajedno da vas pomalo odvlače od istine.

Vjera u Isusa Krista je sadašnja kontinuirana radnja, hodanje u poslušnosti i ispravnosti srca pred Bogom. Ali onaj tko ustraje u grijesima i izopačenim putovima, iako je jednom povjerovao, past će iznenada.

„TKO GOD HODI ČESTITO [ispravno, iskreno, potpuno u skladu s istinom], BIT ĆE SPAŠEN, a onaj tko je izopačen na svojim putovima, odjednom će pasti.“ /Izreke 28,18

„Onaj tko hodi čestito, HODI POUZDANO [sigurno]; a onaj tko izopačuje svoje putove, bit će poznat.“ /Izreke 10,9

Kršćani, pokajte se od lažnih nauka. Krivovjerja su plod tijela, jednako kao što su idolopoklonstvo, preljub, blud, razuzdanost, razdori, mržnja, opijanje i dr. prema Galaćanima 5,19-21.

SKINITE VAŠE DOKTRINARNE NAOČALE!

Posted by Biblija i znanost on Sunday, August 21, 2022

 

Više na vezane teme na tagu: JEDNOM SPAŠEN – ZAUVIJEK SPAŠEN.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.