Zaharija 14,9

Ponovljeni zakon 6,4
Ivan 11,52

NOVO - VIDEO