Prva Korinćanima 8,4

Rimljanima 3,30

NOVO - VIDEO