Jakovljeva 2,19

Judina 1,25
Rimljanima 3,30

NOVO - VIDEO