Svatko tko voli grijeh mrzi Boga

2527
pregleda

Evanđelje je uvredljivo za svaki neobraćeni um. Nazvati grijeh pravim imenom danas je postalo opasno i kažnjivo. Zašto se ljudi ipak okupljaju oko istine Božje Riječi? Jer ih Duh Sveti privlači i osvjedočuje o njihovom grijehu. Ipak, toliko ljube svoj grijeh da se svaki puta duh u njima uznemiri kada čuju da se moraju pokajati i odvratiti od svojih zlodjela. Povjerovati da je Krist položio život za njih, bio razapet radi njihovih grijeha i treći dan uskrsnuo. Povjerovati i vršiti volju Božju ako žele u Božje kraljevstvo.

Bog je svjetlost, a ljudi koji su u tami mrze svjetlo. Nečista savjest se buni protiv istine. Stoga, kada im predstavljamo Boga kojeg mrze, tada i trebamo očekivati protivljenje.

„Jer propovijedanje o križu ludost je onima koji propadaju, ali je nama koji smo spašeni SILA BOŽJA.“ /1. Korinćanima 1,18

„Budući da u Božjoj mudrosti svijet mudrošću nije upoznao Boga, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti one koji vjeruju.“ /1. Korinćanima 1,21

Ljubav nije tolerantna, jer ako volim crnce, ne toleriram rasiste poput KKK (Ku Klux Klan); ako volim Židove, ne toleriram nacizam; ako volim djecu, ne toleriram pedofiliju; ako volim Boga, ne toleriram grijeh. Prava ljubav nije tolerantna; nije bazirana na osjećajima, nego na pravednosti i istini.

Biblija kaže da oni koji vole Boga mrze zlo. Isus voli pravednost, ali mrzi nepravdu. Ako se bojiš Boga, tada mrziš grijeh; a ako mrziš grijeh, tada ne želiš griješiti.

„Strah je GOSPODNJI početak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku.“ /Izreke 1,7

„Ljubavlju se i vjernošću pomiruje krivnja, i strahom se GOSPODNJIM uklanja zlo.“ /Izreke 16,6

„Strah GOSPODNJI izvor je života: on izbavlja od zamke smrti.“ /Izreke 14,27

Ne budi mudar u vlastitim očima: boj se GOSPODA i uklanjaj se oda zla.“ /Izreke 3,7

Svatko tko kaže da ne može živjeti bez grijeha, zapravo kaže da je njegov grijeh veći od onog što je Isus učinio na križu. Ljudi ne vjeruju da je Bog stvarno mislio ono što je rekao; primjerice, kad je rekao da bez svetosti nitko neće vidjeti Boga, a ljudi mu ne vjeruju, zapravo ga nazivaju lažljivcem. Ljudi griješe zato što žele griješiti, griješe zato što vole svoj grijeh. Svatko tko voli grijeh zapravo u svom srcu mrzi Boga. Ne možete voljeti Boga i grijeh u isto vrijeme.

Nije teško držati Božje zapovijedi ako volite Boga, no radi se o tome da većina ne voli Boga, vole sebe i svoju požudu, a svršetak im je propast.

„Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi; a tko me ljubi, ljubit će ga Otac moj; i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.“ /Ivan 14,21

„Jer ljubav je Božja ovo: da držimo njegove zapovijedi. A zapovijedi njegove nisu teške.“ /1. Ivanova 5,3

Čak je i većina kršćana nevjerna, ne žele vjerovati da je Isus slomio silu grijeha i da u Njemu imaju istu silu. Možemo pasti u grijeh, ali trajno ne možemo ostati u grijehu. Grijeh više nije naš stil života; to je posvećenje u Kristu.

„I svaki koji ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je i on čist. Svatko tko čini grijeh, čini i bezakonje; a grijeh je bezakonje. I znate: on se pojavi da grijehe naše uzme. A grijeha u njemu nema. Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, njega nije vidio niti ga je upoznao.“ /1. Ivanova 3,3-6

„Dječice, neka vas nitko ne zavodi! Tko čini pravdu, pravedan je kao što je on pravedan. Tko čini grijeh, od đavla je, jer đavao griješi od početka. Radi toga se pojavi Sin Božji — da razori djela đavlova. Tko god je rođen od Boga, grijeha ne čini, jer sjeme njegovo u njemu ostaje; i ne može griješiti, jer je od Boga rođen.“ /1. Ivanova 3,7-9

Više na temu evangelizacije možete naći ovdje: https://biblijaiznanost.net/tag/evangelizacija/.

Komentari

komentari