Spašeni milošću bez istinskog pokajanja

spašeni milošću pokajanje

NOVO - VIDEO