Spašeni milošću bez istinskog pokajanja?

1221
pregleda

Spašeni milošću po vjeri, ali ne bez pokajanja i odricanja od grijeha.

Isus je veoma jasno rekao da svatko tko želi u Božje kraljevstvo, mora slušati Božju Riječ. Poslušnost. Ne samo vjera, kao što uče brojni moderni propovjednici. Svako vršenje Božje Riječi nazivaju spašavanje djelima. Spašeni smo milošću po vjeri, ali istinska vjera mora donositi plod/rod/djela dostojna pokajanja.

„Neće svaki onaj koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine’, ući u kraljevstvo nebesko, nego ONAJ KOJI VRŠI volju Oca mojega, koji je u nebu.“ /Matej 7,21

Bog je od početka testirao Adama i Evu u poslušnosti, rekao im je: SVE SMIJETE, ALI OVO NE SMIJETE. Kako nisu poslušali, što se dogodilo? Nije se dogodila samo milost, nego ih je Bog izbacio iz svoje prisutnosti. Neposlušnost ih je izbacila iz Edenovog vrta.

Kasnije vidimo da je Bog uništio Sodomu i Gomoru. Zašto? Zbog neposlušnosti. Uništio je sve u Noinom potopu. Zbog neposlušnosti.

Bog nikad nije rekao: „Moja vas milost spašava i to je to. Ne trebate više ništa.“ Bog nam nikad ne pruža milost da ne traži zauzvrat naš odgovor na milost. Bog je veoma ljut na grešnički naraštaj koji raste u nevjeri i neposlušnosti. Naraštaj koji nakuplja Božji gnjev za dan suda.

Sad bi neki rekli da je to bilo prije Krista. A zašto su onda primjerice Ananija i Safira pali mrtvi pred crkvom? Zato što su slagali Duha Svetoga. Laganje je neposlušnost. Sve što Bog ne dozvoljava prema svojoj Riječi je neposlušnost.

Isus je rekao:

„Jer sam gladovao i dali ste mi jesti; žeđao sam i dali ste mi piti; stranac sam bio i primili ste me; gol i odjenuli ste me; bolovao sam i pohodili ste me; u tamnici sam bio i došli ste k meni.’“ /Matej 25,35-36

Vidite li ovdje samo milost ili samo vjeru? Ne, nego izravnu poslušnost.

Demoni i njihovi nauci koji djeluju kroz ljude koje vodi njihova tjelesnost će vas učiti da ste spašeni milošću po vjeri BEZ NUŽNOSTI pokajanja i odvraćanja od grijeha. Milost ima drugu stranu lica.

„Onaj tko prikriva svoje grijehe, neće napredovati, a onaj tko ih priznaje i napušta, imat će milosrđe.“ /Izreke 28,13

Bog nam nije poslao svoga Sina da opušteno nastavimo u grijesima. Kad se smilovao grešnici, rekao joj je: „Idi i ne griješi više.“

Neposlušnost Bogu znači odvojenost od Boga. Bog nam je dao milost da se pokajemo. Isus je umro za naše grijehe kako bi nam bilo oprošteno i kako bismo postali Njegovi sljedbenici. Zašto bi inače Isus rekao sljedeće ako je nemoguće biti savršen:

„Budite, stoga, savršeni kao što je savršen vaš Otac, koji je u nebu.“ /Matej 5,48

Zašto je Isus toliko propatio? Zato da bi savršeno poslušao Oca.

„Premda je bio Sin, iz onoga što je propatio naučio se poslušnosti i, učinjen savršenim, svima koji mu se pokoravaju postao začetnikom vječnoga spasenja.“ /Hebrejima 5,8-9

Ako se niste pokajali za grijehe, milost vas ne može spasiti. Na putu ste za pakao. Milost nam pomaže da živimo sveto. Svaki dan smo pozvani negirati sami sebe, uzeti Njegov križ i slijediti ga. Slijediti vjeru Isusovu; ne vašu vjeru, ne našu vjeru. Isusovu vjeru. Što je Isusova vjera? Savršena poslušnost. Ako to nemate, morate se pokajati. Morate istinski doći Kristu, poniziti se i poslušati.

„Ako me ljubite, držite moje zapovijedi.“ /Ivan 14,15

Nitko ne ljubi ispravno Isusa Krista ako ne drži Isusove zapovijedi. Ne zapovijedi vaše religije, denominacije, svećenika, pastora, nego Isusove zapovijedi. Svatko za sebe. To je osobna odgovornost onoga tko tvrdi da vjeruje u Isusa Krista.

Želite ići u nebo bez poslušnosti? Želite biti spašeni bez pokajanja? Želite milost bez djela? Vi ste, dragi naši, na izravnom putu za pakao. Morate se nanovoroditi – imati savršenu Isusovu vjeru i odlučiti se na poslušnost Bogu.

„Odgovori Isus i reče mu: ‘Zaista, zaista, kažem ti: Ako se tko ne rodi nanovo, ne može vidjeti kraljevstvo Božje.’“ /Ivan 3,3

Isus je rekao: „Božje kraljevstvo je blizu.“ I još: „Kraljevstvo Božje je u vama.“ /Luka 17,21

Božje kraljevstvo predstavlja svetost, savršenstvo, mjesto bez grijeha. Ako ste Isusovi učenici, morate konstantno težiti svetosti. Ako to ne razumijete, vi ste lažni učenik i/ili lažni učitelj sklon izvrtanju, bezumlju i lažnom nauku. Đavolskom nauku. Đavao vas je prevario kao što je prevario Evu. Nemojte misliti da bez poslušnosti Bogu idete u nebo. Kao što su Adam i Eva pali zbog neposlušnosti, na isti način će pasti svatko. I Adam i Eva su vjerovali u Boga, ali ga nisu poslušali i bili su izbačeni.

Milost nas spašava, ali tu nije kraj. Milost nas izgrađuje za svako dobro djelo. Milost nas odgaja da živimo razborito, pravedno i pobožno. One koji su upoznali milost Božju u istini.

„A sada vas, braćo, povjeravam Bogu i riječi njegove milosti, koja je KADRA IZGRADITI VAS i dati vam baštinu među svima koji su posvećeni.“ /Djela 20,32

„A Bog može učiniti da vam svaka milost obiluje; da vi, imajući uvijek dovoljno u svemu, možete obilovati ZA SVAKO DOBRO DJELO.“ /2. Korinćanima 9,8

„[Evanđelje] koje je došlo k vama, kao i u sav svijet, i plod donosi i u vama od dana kada ste čuli za nj i UPOZNALI MILOST BOŽJU U ISTINI.“ /Kološanima 1,6

„Jer milost Božja, koja donosi spasenje, pojavila se svim ljudima učeći nas da, odrekavši se bezbožnosti i svjetovnih požuda, RAZBORITO, PRAVEDNO I POBOŽNO živimo u ovom sadašnjem svijetu.“ /Titu 2,11-12

„…koji je dao samoga sebe za nas da nas otkupi od svakog bezakonja i očisti sebi osobit narod, REVAN U DOBRIM DJELIMA.“ /Titu 2,14

Morate nadvladati vaš grijeh putem Božje milosti. Razapeti strasti i požude s Kristom. Izboriti se do krvi protiv grijeha. Težiti savršenstvu. Istrčati trku.

„Trudite se da uđete na uska vrata.“ /Luka 13,24

„Još se niste do krvi oduprli boreći se protiv grijeha.“ /Hebrejima 12,4

„Želiš li spoznati, čovječe isprazni, da je vjera bez djela mrtva? Nije li se Abraham, otac naš, opravdao djelima kada je na žrtvenik prinio Izaka, sina svojega? Vidiš li kako je vjera sudjelovala s njegovim djelima i djelima se vjera usavršila?“ /Jakovljeva 2,20-22

Vjera se dokazuje djelima. Vjera surađuje s djelima. Vjera se usavršava djelima.

Đavao je đavao zbog neposlušnosti Bogu. Koja je onda razlika između vas i đavla?

Božja milost nikada ne dopušta neposlušnost i ustrajnost u grijehu. Ne slušajte svakoga tko propovijeda Božju Riječ, bilo za propovjedaonicom ili na medijima, brojni su lažni koji ugađaju masama i škakljaju uši. Poigravaju se vašim umom i neznanjem. Biblija kaže da izvrću Božju milost u razuzdanost. Razmislite malo, kad ste zadnji puta čuli radikalnu propovijed o poslušnosti Bogu? Sve samo ohrabrujuće i motivacijske poruke, mlako, bez pokajanja i poslušnosti. Navjestitelji probuđenja, a sami nisu probuđeni.

Slijediti Isusa nije za svakoga. Ako ne možete podnijeti svakodnevno odricanje od samih sebe i podložnost Božjoj Riječi, bolje bi vam bilo da ste nevjernik. Kod Boga nema igranja igrica.

Kad se Isus obraća sedmorma crkvama u Otkrivenju, naglasak je na poslušnosti. Iako su u pitanju crkve (kršćani), ukoliko se ne pokaju i NE ČINE djela, lišeni su milosti Božje.

Isus je rekao da će nas Duh Sveti učiti SVU ISTINU. Koga onda slušate? Jeste li stavili ljude iznad Duha Svetoga? Hodate li u Duhu ili tjelesnosti? Mudrosti Božjoj ili filozofiji ljudskoj? Zašto se ne date naučiti od Boga umjesto da konstantno tražite objašnjenje od ljudi?

Propovjednike možete poslušati, ali ne kao izvornu hranu po kojoj ćete mjeriti biblijsko gledište. Biblija je vaš standard i mjerilo po kojem mjerite apsolutno SVE I SVAKOGA. Naučite se vjerovati Duhu Svetome koji je u vama i poučava vas o svemu – iznad svakog tijela, propovjednika, vođe.

Tražite odgovore od Isusa. Najboljeg učitelja. Otvorite mu svoje srce i um. Zašto trčite propovjednicima po odgovore kad možete izravno komunicirati s Isusom? Hodajte putem Isusa Krista i On će vam govoriti i razjašnjavati sve u Božjoj Riječi.

„Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio i dok nam je razjašnjavao Pisma?“ /Luka 24,32

Ne postoji taj kome Bog nije dao a da ga je tražio; postoji samo onaj koji nije tražio.

„Ištite i dat će vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvorit će vam se: jer svaki koji ište, prima, i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca, otvorit će se. Ili, ima li među vama čovjeka koji bi svome sinu, ako ga zaište kruha, dao kamen? Ili, ako zaište ribu, hoće li mu zmiju dati?“ /Matej 7,7-10

Razumijte ovo dobro. Tko god je iskren s Bogom i tko traži od Boga, prima od Boga.

Na slične teme možete naći na tagu: HIPER-MILOST.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.