Sotonistički hram u Bostonu – „Živio Sotona!“

626
pregleda

Sotonistički hram, Boston, Massachusetts, 28. travnja 2023.

Na najvećem sotonističkom okupljanju našli su se sotonisti da bi otvoreno štovali i zazivali Sotonu te uništili Bibliju. Stotine ljudi skandiralo je „Živio Sotona!“ tijekom ceremonije otvaranja SatanCona u Bostonu. Članovi Sotonističkog hrama iz cijele zemlje došli su sudjelovati u događaju kojim se obilježava 10. obljetnica konvencije. Organizatori kažu da je to najveći sotonistički skup u povijesti. Polaznici moraju imati 18 ili više godina, kao i posjedovati dokaz o ubodu protiv COVID-a. Tijekom ceremonije otvaranja poderali su Bibliju i zastavu Thin Blue Line, te čekićem razbili tipkovnicu, pod motom „Uništavamo simbole koji štete“.

Osnovan 2013., Sotonistički hram federalno je priznata vjerska organizacija koja sebe opisuje kao „posvećenu proaktivnosti i promicanju individualnih prava“. „Ne klanjamo se nijednom Bogu ili bogovima i slavimo svoj status autsajdera“.

Vaše vlastite riječi će vas opravdati, i vaše vlastite riječi će vas osuditi.

Kad zazivaš Sotonu (čitaj: zlo), zlo se pojavi. Život, dakle, biraj, a ne prokletstvo!

„Zauvijek je, GOSPODINE, riječ tvoja u nebu utvrđena.“ /Psalam 119,89

„…jer si riječ svoju uzveličao povrh svega imena svojega.“ /Psalam 138,2

„Svako je tijelo trava, i sva ljupkost njegova je kao cvijet poljski… Sahne trava, vene cvijet, ali će riječ Boga našega stajati zauvijek.“ /Izaija 40,6-8

„Pisano je: ‘Neće čovjek živjeti samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih.’“ /Matej 4,4

„Nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći.“ /Marko 13,31

„Tvoja riječ je istina.“ /Ivan 17,17

„Riječ Božja živi i ostaje zauvijek.“ /1. Petrova 1,23

„Svijet prolazi i požuda njegova, ali onaj tko čini volju Božju, ostaje zauvijek.“ /1. Ivanova 2,17

Sotonisti su prolazni, Božja Riječ ipak ostaje zauvijek! Kao i oni koji vrše Božju volju.

„Dječice, posljednji je trenutak i, kao što ste čuli da dolazi antikrist, već sada su se mnogi antikristi pojavili, po čemu znamo da je posljednji trenutak.“ /1. Ivanova 2,18

 

 

 

 

 

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.