Skrivena poruka u Postanku koja će vas šokirati!

924
pregleda

Biblija je puna skrivenih poruka, evo jedne iz knjige Postanka koja će vas iznenaditi.

Je li Bog podložan gravitaciji? Naravno da nije, Bog je izvan gravitacije i općenito prostorne i vremenske dimenzije. Osim ako odluči ući u ovu dimenziju koju je stvorio, ali tada bi morao postati čovjek koji je podložan svim fizikalnim zakonitostima koje je sam stvorio. Poznato? Zamislite da napravite avion, i dok ste izvan tog aviona, niste podložni onom što se događa unutar aviona, ali ako uđete u avion, tada doslovno ne znate ništa ako niste povezani s nekim izvan tko prati vaše kretanje.

„Jer ovako govori Višnji i Uzvišeni, koji prebiva u vječnosti…“ /Izaija 57,15

Ako nas je Bog mogao stvoriti, onda se može poslužiti i tehnološkim resursima da nam dostavi poruku. No, kako će svoju poruku učiniti autentičnom? Kako će nam dati do znanja da je ta poruka uistinu od Njega, a ne nekakva prijevara? Koliko vas zapravo vjeruje da je Biblija uistinu Božja Riječ? Kako znate da je to riječ od samoga Boga? Ovo je ključno pitanje s kojim se mnogi bore, a naročito ateisti i agnostici koriste kao argument – zašto bi uopće vjerovali da je Biblija od Boga, i da se ne razlikuje od jednog Kur’ana, Mahabharate, Veda ili bilo kojih drugih knjiga?

„Svršetak od početka objavljujem i od davnina ono što još nije učinjeno…“ /Izaija 46,10

Nitko ne zna od početka do kraja kako će sve završiti, ni anđeli, ni jedno stvoreno biće, samo Bog ima sveznanje. A kako će to dokazati? Tako što će napisati povijest prije nego što se uopće dogodi. Kao ljudi imamo problem razumijevati bilo što izvan tri dimenzije unutar kojih živimo, a kamoli vrijeme koje ne postoji izvan dimenzije, jer iskustveno znamo za prošlost, sadašnjost i budućnost s obzirom na proces starenja i propadanja. Bog koji je izvan vremena vidi sve od početka do kraja.

Jeste li znali da je svaka knjiga u Bibliji ključni dio integrirane poruke? Svako ime, svaki broj, svaka situacija, svaki detalj, čak i numerologija iza teksta dokaz je inteligentnog dizajna.

Pogledajmo jedan primjer kako izgleda skrivena poruka u Postanku 5.

Knjiga Postanka, 5. poglavlje je nešto što uobičavate preskočiti, mnogima nezanimljivo rodoslovlje. To je genealogija 10 likova – Adam, Šet, Enoš, Kainan, Mahalalel, Jared, Henok, Metušalah, Lamek, Noa. No, čak i ovo poglavlje ovdje je sa specifičnom svrhom i upravo ćemo ga učiniti zanimljivim. Ova su imena transliterirana, a ne prevođena s hebrejskog, što znači izvedena iz korijena nekih riječi. Pogledajmo stoga što zapravo znače.

  • ADAM: (adomah) „čovjek“
  • ŠET: „određen“; kao što je rekla Eva: „Jer mi je Bog’, reče ona, ‘dodijelio drugo sjeme umjesto Abela, kojega je Kajin ubio.“ /Postanak 4,25
  • ENOŠ: (od korijena anash, „biti neizlječiv“) „smrtan“, „krhak“, „jadan“
  • KENAN: „tuga“, „žalopojka“, „elegija“
  • MAHALAL’EL: „Blagoslovljeni Bog“ – (mahalal) „blagoslovljen“;(El) ime Božje
  • JARED: (od glagola yaradh) „sići će“
  • HENOK: „početak“ ili „poučavanje“
  • METUŠALAH: „njegova će smrt donijeti“ – muth, korijen koji znači „smrt“; shalach znači „donijeti“ ili „poslati“. Henok, njegov otac, navodno je imao viziju da dok god je njegov sin živ, neće biti potopa. Godina kada je Metušalah umro je godina Noinog potopa.
  • LAMEK: „očajnički“ (od čega dobivamo „jadikovanje“ ili „tužaljka“)
  • NOA: (izvedeno od nacham) „utjeha“ ili „počinak“

„I dade mu on ime Noa, rekavši: ‘Ovaj će nas UTJEŠITI u pogledu našega rada i napora naših ruku, zbog zemlje koju je GOSPODIN prokleo.’“ /Postanak 5,29

Kad složimo ova imena redom po značenju, dobivamo sljedeće: Čovjek [je] određen za smrtnu tugu; [ali] blagoslovljeni Bog će sići učeći [da] će njegova smrt donijeti očajnički odmor.

Evanđelje skriveno u Postanku 5! Tko može staviti evanđelje u „dosadnu“ genealogiju kroz povijesni izvještaj, preciznije period od 1.656 godina, od Adama do Noe, ako to nije sam Bog?

Osim što je srž evanđelja Novog zavjeta skriven u genealogiji u Tori, ovdje postoji još nekoliko dubokih lekcija, što pokazuje nešto sa čime se susrećemo kroz čitavu Bibliju: svaki detalj je dizajniran.

Židovi u Tori mogu prepoznati evanđelje da im nije veo navučen preko očiju dok čitaju Stari zavjet da je Tora ispunjena u Kristu.

„Ali njihovi su umovi bili zaslijepljeni, jer sve do danas isto pokrivalo ostaje neuklonjeno pri čitanju Staroga zavjeta: nije im otkriveno da je u Kristu ukinuto. Štoviše, do ovoga dana, kada se čita Mojsija, pokrivalo zastire njihovo srce. Ali kada se obrate Gospodinu, to će pokrivalo biti uklonjeno.“ /2. Korinćanima 3,14-16

Tek nakon što je Metušalah (Metuzalem) umro, došao je potop. Dakle, nije slučajno što je Metuzalem živio 969 godina. Bog ga je održao na životu duže od ikoga da bi ljudima dao što duže vremena da se pokaju.

Također nam govori da Božji plan otkupljenja nije bio reakcija na 3. poglavlje Postanka (čovjekov pad), nego ga je Bog odredio prije postanka svijeta. Bog nije odredio čovjekov pad, nego znao da će se desiti i stoga imao unaprijed određeni plan izbavljenja.

Nadalje, riječi „i umrije“ pojavljuju se osam puta u ovom 5. poglavlju, naglašavajući činjenicu da je smrt sada vladala čovječanstvom zbog Adamova grijeha. Grijeh i smrt i danas vladaju, ali po Isusu Kristu možemo živjeti u trijumfu nad grijehom i smrću.

„Jer ako je grijehom jednoga smrt zavladala putem toga jednoga, mnogo će više oni koji primaju obilje milosti i dara pravednosti vladati u životu po jednome, Isusu Kristu.“ /Rimljanima 5,17

Novi zavjet je skriveni Stari zavjet, a Stari zavjet je otkriveni Novi zavjet. Drugim riječima, mnogo toga u Starom zavjetu ne razumijemo dok ne stavimo na svjetlo Novog zavjeta.

Ovo je tek jedan jednostavan primjer skrivene poruke u Bibliji koji dokazuje da je naš Bog uistinu autor svoje Riječi. Ako proučavate Bibliju od Postanka do Otkrivenja, otkrit ćete kako je sve povezano od početka do kraja kao savršena slagalica, mozaik koji se slaže u jednu sliku. Recimo knjiga Otkrivenja sadrži kodove, a svaki kȏd se objašnjava negdje u Bibliji i odvest će vas u svaku knjigu u Bibliji. Ubrzo shvaćate da je sve skupa unaprijed poznato i određeno. Ako Bog zna sve od početka do kraja, kao što zna, onda mu nije nikakav problem nadahnuti autore, točnije njih 40 tijekom 1.500 godina, da nam napišu čitav scenarij.

Za kraj, jedinstvena poruka koja prožima čitavu Bibliju glasi:

„Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni.“ /Ivan 3,16

Više na vezane teme na tagu: ATEIZAM.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.