„Samo ljubav“? Kad je mržnja opravdana?

2347
pregleda
samo ljubav mržnja Valentinovo

Svijet i brojni kršćani pozivaju se često na poznatu uzrečicu „samo ljubav“. Je li mržnja uvijek pogrešna?

Kako se bliži Valentinovo, ljubav se osjeća u zraku. No, kakva je to ljubav? Svjetovna ljubav koja ne poznaje Božju ljubav. Danas su općenito kršćani puni ljubavi, a one koji govore istinu prozivaju da nemaju ljubavi. Što je prava ljubav govori nam sljedeći biblijski stih:

„Neka ljubav bude neprijetvorna! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro!“ /Rimljanima 12,9

Zaziranje znači mržnja. Ljubav je istinita samo u slučaju ako mrzite zlo. U suprotnom je vaša ljubav lažna, licemjerna i nerealna. Ljubav je isključiva – ako nešto ljubite, onda nešto drugo mrzite. Ako ljubite sve, ne ljubite nikoga. Ako ljubite svašta, ne ljubite ništa.

Međutim, moderno kršćanstvo i općenito filozofija svijeta predstavlja mržnju kao nešto negativno. Živimo u svijetu kada se ljubav uzdiže kao neko božanstvo. Ljubav, ljubav, ljubav. Mediji i društvo ispiru mozak ljudima o nekoj nerealnoj ljubavi prema svakome i svačemu. Mnogi kršćani upadaju u istu zamku. Radi se o ljubavi koja je licemjerna. To je ljubav koja se pretvara, a zapravo mrzi ono što se tiče Boga. Ljubav koja ne traži istinu Božje Riječi. Ljubav koja ne traži pravednost i pravdu. Prava ljubav zazire od zla. Prava ljubav mrzi zlo. Ne možete voljeti djecu, a ne mrziti pedofiliju. Ne možete voljeti Boga, a da ne mrzite đavla. Ne možete voljeti Boga i ono što se tiče Boga, a istovremeno voljeti svijet i ono što se tiče svijeta.

„Ne ljubite svijeta ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve.“ /1. Ivanova 2,15

Želi li Bog da odobravamo svakoga i svašta? To upravo propagira kršćanstvo novoga doba (New Age kršćanstvo). Samo ljubav! Đavolska je prijevara da odobravamo i prihvaćamo svakoga i svašta.

STAROZAVJETNA „MRŽNJA“?

Pogledajmo što Biblija kaže o mržnji. Za one koji misle da Bog ne mrzi nikoga.

„Vi koji ljubite Gospoda, mrzite zlo! On čuva duše pobožnika svojih, izbavlja ih iz ruke opakih.“ /Psalam 97,10

„Mrzite zlo i ljubite dobro, i uspostavite pravdu na dverima. Možda će se Gospod, Bog Nad Vojskama, smilovati ostatku Josipovu.“ /Amos 5,15

„Od odredaba tvojih postajem razborit, stoga mrzim svaki lažan put.“ /Psalam 119,104

Ako znamo da je Isus jedini pravi put, kao što kaže: „Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni“ (Ivan 14,6), onda ćemo mrziti svaki lažni put; primjerice, islam, hinduizam, budizam, sikhizam, katolicizam, jehovizam, mormonizam. Religije i djela su lažni put do Boga. Nećemo prihvaćati lažne religije pod cijenu da zadržimo dobre odnose.

„Mrzim one srca podijeljena, a ljubim Zakon tvoj.“ /Psalam 119,113

„Stoga smatram ispravnima sve odredbe o svemu, i mrzim svaki lažan put.“ /Psalam 119,128

„Laž mrzim i gadi mi se, a ljubim Zakon tvoj.“ /Psalam 119,163

Ljudi koji vole Isusa i Božju Riječ, mrze laži, lažne religije i svaki lažni put.

„Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme… vrijeme ljubavi i vrijeme mržnje, vrijeme rata i vrijeme mira.“ /Propovjednik 3,1.8

Kršćani koji najviše pričaju o ljubavi imaju najmanje ljubavi. Kad vam kršćani kažu da ne mrze nikoga, pitajte ih mrze li Adolfa Hitlera. Mrzi li Bog Adolfa Hitlera? Uviđate li apsurd takvih klišejskih izraza?

Nadalje, mržnja i gnušanje su jedno te isto.

„Ovo šestero mrzi Gospod, a sedmero ih je gnusoba duši njegovoj: uznosite oči, lažljiv jezik i ruke koje prolijevaju krv nedužnu; srce koje smišlja opake nakane, noge koje brzo hitaju k zlu, lažan svjedok koji širi laži i onaj što zameće svađe među braćom.“ /Izreke 6,16-19

Među nama postoje oni koji se predstavljaju kao kršćani, a namjerno uništavaju odnose, lažu protiv vas i ocrnjuju vas kako bi vas drugi zamrzili.

„Strah je Gospodnji mrziti zlo; ponositost i oholost i put zloće i opaka usta mrzim.“ /Izreke 8,13

Nemoguće se bojati Boga, a ne mrziti zlo. Strah Božji = mržnja na zlo.

„Ali ovo imaš: mrziš djela nikolaita koja i ja mrzim… Tako i ti imaš onih koji drže nauk nikolaitski, što mrzim.“ /Otkrivenje 2,6.15

Drugim riječima, imate u crkvi one koji drže nauk koji Bog mrzi.

„Hvalisavci neće opstati pred očima tvojim, mrziš sve koji bezakonje čine. Zatireš one koji govore laž, krvopije i varalice gnuša se Gospod.“ /Psalam 5,5-6

„Jer opaki se diči žudnjom duše svoje i blagoslivlja lakomca od kojega Gospod zazire.“ /Psalam 10,3

„Gospod proniče pravednika, a opakoga i onog što nasilje ljubi mrzi duša njegova.“ /Psalam 11,5

Opaki, ponosni, arogantni, hvalisavi, lažljivi, prevaranti, nasilnici, žedni krvi… grupa ljudi koje Bog mrzi. Još uvijek mislite da Bog ne mrzi nikoga?

„Mrsko mi je društvo zlotvorā i neću s opakima sjediti.“ /Psalam 26,5

„Mrzio sam one koji štuju ništavne idole; a ja se u Gospoda uzdajem.“ /Psalam 31,6

„Drhtat će od straha ondje gdje straha nema, jer Bog će rasuti kosti onoga koji tebe opsjeda; ti ćeš ih posramiti, jer ih Bog odbaci.“ /Psalam 53,5

„Zar da ne mrzim one koji tebe mrze, Gospode, i da se ne gnušam na one koji se dižu na te? Ja ih mrzim mržnjom savršenom, postali su moji neprijatelji.“ /Psalam 139,21-22

Možda bi netko etiketirao knjigu Psalama kao knjigu punu mržnje ili kralja Davida kao propovjednika govora mržnje.

„I nemojte hoditi po običajima naroda kojega ja pred vama tjeram. Ta oni su sve to činili, zato mi i omrznuše.“ /Levitski zakonik 20,23

„I porušit ću vaše uzvišice i zatrti vaše kadione žrtvenike, a vaša ću trupla baciti na trupla kumira vaših; ta gnušat će vas se duša moja.“ /Levitski zakonik 26,30

„I kad Gospod to vidje, u gnjevu odbaci svoje sinove i kćeri svoje.“ /Ponovljeni zakon 32,19

„A Jehu, sin Hananijev, vidjelac, izađe preda nj te reče kralju Jošafatu: ‘Zar da pomažeš bezbožniku i ljubiš one koji mrze Gospoda? Zato i dolazi na te srdžba od Gospoda.“ /2. Ljetopisa 19,2

„U Gilgalu sva je zloća njihova, ta ondje sam ih zamrzio. Zbog njihovih zlih djela protjerat ću ih iz doma svojega, više ih neću ljubiti. Svi su im knezovi buntovnici.“ /Hošea 9,15

„I u jednome mjesecu otarasih se trojice pastira; jer oni se ogadiše duši mojoj, a i ja njihovoj duši omrznuh.“ /Zaharija 11,8

„Ljubio sam vas, veli Gospod, ‘a vi kažete: ‘Po čemu si nas ljubio?’ Nije li Ezav bio brat Jakovljev, riječ je Gospodnja, a ja uzljubih Jakova, a Ezava zamrzih; i gore njegove pretvorih u pustoš, a baštinu njegovu dadoh pustinjskim zmajevima.“ /Malahija 1,2-3

Razumijete li ovo? Bog ih je nekad ljubio, ali su se odvratili od Boga čineći zlo i sada ih Bog više ne ljubi.

Kad Bog kaže da mrzi nekoga, to ne znači da ih je mrzio oduvijek. Bog nikoga nije stvorio da ga mrzi. Zaista možemo reći da Isus ljubi svako dijete na ovom svijetu.

„Jer Bog tako UZLJUBI SVIJET te dade Sina svojega jedinorođenoga da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni.“ /Ivan 3,16

Ne postoji osoba na ovom planetu koju Bog nije ljubio, no postoji točka u kojoj osoba ide tako daleko protiv Boga kada Bog kaže da ih više ne voli. Bog nije stvorio ljude da jedne ljubi, a druge mrzi. Ljudi se svojom zloćom sami dovedu do stanja da ih Bog zamrzi.

Isus je umro za svakoga i svatko ima priliku biti spašen. Ali ne kaže da voli svakoga bez obzira kakva zlodjela činili. U suprotnom je Hošea lažni prorok. David je lažni prorok. Mojsije je lažni prorok.

„Nepravedan čovjek mrzak je pravednicima; a tko je čestit na putu, mrzak je opakomu.“ /Izreke 29,27

Na bar 40-60 mjesta Bog govori kako mrzi ljude. Ali svejedno će većina ljudi, osobito moderni kršćani, vikati na sva zvona: „Bog ne mrzi nikoga!“

NOVOZAVJETNA „SAMO LJUBAV“?

Najčešći njihov prigovor je da se radi o Starom zavjetu. Kao da je Bog najednom postao potpuno druga osoba. U Starom zavjetu je pun gnjeva, osvete, srdžbe, mržnje, ali u Novom zavjetu se umirio?

Ali Bog se ne mijenja, uvijek je isti, savršeni Bog. Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek.

Obično koriste sljedeći stih:

„Čuli ste da je rečeno: Ljubi bližnjega svojega, a mrzi neprijatelja svojega. A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje, blagoslivljajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji vas mrze i molite za one koji vas zlostavljaju i koji vas progone.“ /Matej 5,43-44

Ako vas netko iskorištava, proklinje, vrijeđa, laže, prijeti i sl., kršćani ih trebaju voljeti, nadvladavati zlo dobrim, oprostiti im. To je uvijek vrijedilo, i u Starom i Novom zavjetu.

Ako je mržnja uvijek pogrešna, zašto je Bog pohvalio crkvu koja mrzi djela nikolaita. Ili ako je ljutnja uvijek pogrešna, zašto je Bog rekao da se trebamo ljutiti, ali neka nad našom srdžbom ne zađe sunce? Radi se o pravednoj ljutnji. Ako je rasprava uvijek samo djelo tijela, zašto nam se govori da se borimo za vjeru koja nam je predana? Ili kad se Pavao pun Duha konstantno raspravljao s lažnim učiteljima u knjizi Djela?

Dakle, kad se govori o djelima tijela u Galaćanima 5, radi se o pogrešnim oblicima mržnje ili svađe, tipa mržnje prema nacionalnostima, rasama, siromašnima, različitih političkih opredjeljenja ili ideologija, desničarima, ljevičarima itd. Onda bismo morali mrziti pola svoje nacije.

Ne radi se o ljubavi cijelo vrijeme; postoji vrijeme za mržnju. Mržnju na zlo. Ne radi se o radosti cijelo vrijeme; postoji vrijeme za tugovanje i plakanje nad grijesima. Ne radi se o miru cijelo vrijeme; postoji vrijeme za borbu za evanđelje.

ZAKLJUČAK

Kad sagledamo Bibliju unutar konteksta, postoji pravedna mržnja protiv oholog pogleda, lažljivog jezika, krvopija, nasilnika, predatora. No postoji i nepravedna mržnja kad nam netko nanese osobnu štetu, slaže protiv nas na poslu, uvrijedi nas zbog Krista, ili mržnja prema drugim nacijama ili rasama, ili mržnja prema onima koji se ne slažu s nama u teologiji. Čak i nacije koje su protiv vaše nacije trebate voljeti. Čak i islamističke zemlje trebate voljeti. Zar ne želite da se ljudi tamo spase?

Uzmimo na primjer zlostavljače djece, jesu li oni naši neprijatelji iako nama osobno nisu počinili zla? Ili sotonisti koji vrše crne mise, žrtvuju djecu i otvoreno zazivaju Đavla? A izvršitelji abortusa u trećem tromjesečju kad prolijevaju nevinu krv i vade dijelove bebinog tijela? Bog kaže da bi im bolji bio mlinski kamen oko vrata i da potonu u morsku dubinu.

Isto tako, ne možete ljubiti Boga, a ne ljubiti braću i sestre u Kristu u isto vrijeme.

„Rekne li tko: ‘Ljubim Boga’, a mrzi brata svojega, lažac je. Jer tko ne ljubi brata svojega kojega vidi, kako može ljubiti Boga kojega ne vidi?“ /1. Ivanova 4,20

Kad vas kršćani optuže da nemate ljubavi, upravo su oni u poziciji da ne ljube vas, jer će vas takvi prvi diskvalificirati iz svog okruženja i balončića ljubavi.

Zapravo vam time poručuju da trebate voljeti ono što oni vole i mrziti ono što oni mrze. Radi se o sukobu mišljenja, žele vas natjerati da imate isto mišljenje poput njih, a svako drugačije mišljenje za njih je puno mržnje. Ako se ne slažete u teologiji, za njih mrzite i osuđujete.

No realno, jedino mišljenje u kojem se kršćani trebaju naći jest ono koje se nalazi u Božjoj Riječi. Kad nam Božja Riječ kreira mišljenje, onda smo svi istog mišljenja. Ako smo se odlučili za Krista, ako je Božja Riječ naš konačni autoritet, onda ćemo voljeti ono što nam Biblija kaže da volimo. Nećemo dozvoliti da mediji ili religije ili teologije utječu na to što ćemo voljeti i kreiraju naša mišljenja.

Ako nas želite etiketirati kao mrzitelje, samo naprijed. Nećemo odstupiti od Božje Riječi niti milimetar!

 

Više na vezane teme na tagu: LJUBAV.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.