Raspeće – medicinska katastrofa

raspeće Isus anatomija
Raspeće – anatomske i fiziološke pojedinosti o Isusovoj smrti na križu

NOVO - VIDEO