Raspeće – anatomske i fiziološke pojedinosti o Isusovoj smrti na križu

raspeće Isus anatomija

Komentari

komentari

raspeće Isus anatomija
raspeće medicina

NOVO - VIDEO