Predsjednički izbori i lažno pouzdanje!

1608
pregleda
izbori vlasti

U tijeku su izbori za predsjednika Republike Hrvatske. Tako svih ovih dana slušamo razna obećanja, nadmetanja, uzdizanja; tko će ponuditi više, tko bolje. Toliko ponosni i puni samih sebe. Trebamo li im uopće vjerovati? Ne, jer je prokleto svako pouzdanje položeno u čovjeka. Vladari se izmjenjuju, a bezumni narod propada. Ne trebamo vjerovati apsolutno nikome osim Bogu. Jedina obećanja kojima trebamo vjerovati su ona Božja.

Čak ni kršćani nemaju pošteni izbor. Ne postoji nijedan ozbiljan kandidat koji se primarno podlaže Božjoj Riječi i drži biblijskih načela, koji je spreman javno osuditi grijehe ovoga naroda, od idolopoklonstva, pohlepe, kriminala, abortusa, bluda, homoseksualizma, pijanstva, droge itd.

Vlasti su samo odraz stvarnog stanja naroda. Tko god bio izabran za predsjednika, ta će osoba biti po zasluzi, upravo takva kakvu narod zaslužuje. Bio predsjednik dobar ili loš, slika je naroda. Bog postavlja vlasti da narod tlači ili vodi u ispravnom smjeru.

„Jer nema vlasti osim od Boga, a vlasti koje postoje, od Boga su postavljene.“ /Rimljanima 13,1

Sasvim svejedno tko će biti predsjednik jer stanje naše države ne ovisi o jednom čovjeku na predsjedničkoj ili vladinoj funkciji, već primarno našem odnosu prema Bogu. Problem našeg naroda nije u predsjedavajućima, već općoj nevjeri i nepokornosti pred Bogom.

BLAŽENI ONI KOJI SE UZDAJU U BOGA!

Jao onima koji se uzdaju u predsjednike, premijere, političare, vlasti. Blagostanje ne dolazi od čovjeka. Samo je Jedan koji nas nikad neće iznevjeriti i koji ispunjava sva svoja obećanja. Pouzdanje i sigurnost možemo naći samo u Isusu Kristu.

„On čuva noge pobožnika svojih, a opakī će zamuknuti u tmini; jer svojom snagom čovjek neće nadjačati. Koji se protive Gospodu, bit će satrti; s nebesa će zagrmjeti na njih. Gospod će suditi krajevima zemaljskim; i dat će snage kralju svojemu i uzvisit će rog pomazanika svojega.“ /1. Samuelova 2,9-10

„Neki se uzdaju u bojna kola, a neki u konje; a mi ćemo se spomenuti imena Gospoda, Boga našega. Oni posrnuše i padoše, a mi ustasmo i uspravismo se. Gospode, spasi! Neka nas Kralj usliši u dan kad zazovemo!“ /Psalam 20,7-9

„Blažen je čovjek koji u Gospoda stavlja pouzdanje svoje i ne osvrće se za oholima i za onima okrenutima laži.“ /Psalam 40,4

„Pribavi nam pomoć u nevolji, jer ništavna je pomoć čovjekova. S Bogom ćemo učiniti pothvat, i on će zgaziti protivnike naše.“ /Psalam 60,11-12

„On podiže iz prašine uboga, iz smetlišta uzvisuje potrebita, da ga posjedne s velikašima, s velikašima puka svojega.“ /Psalam 113,7-8

„Bolje je utjecati se Gospodu nego se uzdat’ u čovjeka. Bolje je utjecati se Gospodu nego se uzdat’ u knezove.“ /Psalam 118,8-9

„Ne uzdajte se u knezove [političare, predsjednike, premijere, vlasti], u sina čovječjega u kojemu nema spasenja. Ispusti li dah svoj, u zemlju se svoju vraća; u dan onaj propadaju sve namisli njegove.“ /Psalam 146,3-4

Isus ljubi, čuva, podiže, podupire pravedne, a bezbožnicima izokreće put!

„Blažen je onaj kojemu je pomoć Bog Jakovljev, kojemu je nada u Gospodu, Bogu njegovu, koji stvori nebo i zemlju, more i sve što je u njima; koji ISTINU DRŽI DOVIJEKA; koji pribavlja pravo potlačenima, gladnima kruha daje. Gospod oslobađa sužnje, Gospod otvara oči slijepima, Gospod uspravlja pognute, Gospod ljubi pravedne. Gospod štiti pridošlice, sirota i udovicu podupire, a opakima mrsi put. Gospod će kraljevati dovijeka, Bog tvoj, Sione, od koljena do koljena. Slava Gospodu.“ /Psalam 146,5-10

JAO ONIMA KOJI TRAŽE POMOĆ OD OVOGA SVIJETA!

Oni koji se uzdaju u političare stalno su zabrinuti i opterećeni jer je njihovo pouzdanje nesigurno i ništavno. Posrću i padaju, ne dobivaju pomoć, ne dobivaju pravdu, nemaju koristi; dok oni koji se pouzdaju u Isusa Krista imaju sve, i pomoć, i pravdu, i korist, i sigurnost, i blagoslov, i spasenje, i život vječni. Što vam treba više?

„Strah čovjeku postavlja zamku, no tko se uzda u Gospoda, BIT ĆE SIGURAN. Mnogi traže vladarevu naklonost, ali od Gospoda je PRAVDA ZA ČOVJEKA.“ /Izreke 29,25-26

„Okanite se vi čovjeka kojemu je dah u nosnicama; jer KAKVA VAM KORIST OD NJEGA?“ /Izaija 2,22

„Onoga koji je čvrstih nakana čuvat ćeš u miru, u miru jer se pouzdao u te. UZDAJTE SE U GOSPODA dovijeka, jer u Gospodu Bogu imamo STIJENU VJEČNU.“ /Izaija 26,3-4

Jao onima koji se oslanjaju na vlastitu vojsku, a ne gledaju na Isusa Krista. Jao onima koji ne traže Boga, već su mudri u vlastitim očima.

„Jao onima što silaze u Egipat po pomoć, koji se oslanjaju na konje i pouzdaju u kola zato što ih je mnogo, i u konjanike zato što su vrlo jaki, a ne gledaju na Sveca Izraelova i GOSPODA NE TRAŽE.“ /Izaija 31,1

Pouzdanje u svjetovnog vođu probada.

„Evo, ti se sada pouzdaješ u štap od te slomljene trske — u Egipat — koji, ako se čovjek na nj nasloni, uđe mu u ruku i probode je. Takav je faraon, kralj egipatski svima koji se u nj pouzdaju.’“ /Izaija 36,6

Shvatite da dobra zemaljska ne pruža čovjek, već Bog kad smo mu poslušni.

„Budete li voljni i poslušni, blagovat ćete dobra zemaljska. Budete li se pak opirali i bunili, mač će vas proždrijeti’, jer Gospodnja su usta govorila.“ /Izaija 1,19-20

„Ovako veli Gospod: ‘Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka i tijelo postavlja sebi za mišicu, a srce se njegovo odvraća od Gospoda. Jer takav je kao žbun u pustari i NEĆE VIDJETI KAD BLAGODAT DOĐE, nego će prebivati na sušnim mjestima u pustinji, zemlji slanoj i nenastanjenoj.“ /Jeremija 17,5-6

„Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Gospoda i kojemu je Gospod uzdanje. Jer on je kao stablo zasađeno uz vodu, što korijenje svoje pruža k potoku; i NEĆE SE BOJATI kada dođe žega, nego će mu lišće biti zeleno. I za sušne godine NEĆE SE BRINUTI niti će prestati donositi plod.“ /Jeremija 17,7-8

Mir vam neće donijeti nijedna vlast. Ne postoji to državno blagostanje koje može zadovoljiti unutarnji mir duše. To može samo Isus Krist koji nam daje mir koji nadilazi svako ljudsko razumijevanje i shvaćanje. Knez nad svim knezovima. Knez mira.

„Na njegovu će ramenu biti vlast. I nadjenut će mu ime: Čudesnik, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez mira.“ /Izaija 9,6

KAKAV TREBA BITI PRAVI VOĐA?

Pravi vođa naroda bi se trebao ugledati na Salomona koji je tražio mudrost od Boga da može rasuđivati pravedno i razborito. Nije tražio slavu naroda, nije tražio ništa za sebe, osim da pronicljivo sudi narodu. I zbog skromnosti dobio je i više nego što je tražio. Nikad više u povijesti čovječanstva nije postojao nijedan vođa, predsjednik, knez, kralj kao što je bio Salomon. U čemu je bila njegova snaga?

„Stoga podaj svom sluzi pronicljivo srce da može suditi puku tvojemu i razlučivati između dobra i zla. Jer tko bi mogao suditi tvojemu tako velikomu puku?’ I ta se riječ učini dobrom u očima Gospodnjim što je Salomon to zaiskao. Zato mu reče Bog: ‘Budući da si to zaiskao, a nisi za se iskao duga života i nisi za se iskao bogatstva niti si iskao život svojih neprijatelja, nego si za se iskao RAZBORITOST U PRONICANJU PRAVDE, ja ću, evo, učiniti po riječima tvojim: evo, dajem ti srce mudro i razborito da nikoga prije tebe ne bje kao što si ti niti će poslije tebe ustati itko poput tebe. A dajem ti i ono što nisi iskao: i bogatstvo i slavu, te među kraljevima neće biti nikoga poput tebe u sve dane tvoje.“ /1. Kraljevima 3,9-13

Dakle, strah Božji, poniznost, mudrost, pronicljivost, pravednost sve su značajke pravog vođe.

„Strah je Gospodnji mrziti zlo; ponositost i oholost i put zloće i opaka usta mrzim. Moji su savjet i umnost; ja sam razbor, u meni je snaga. Po meni kraljevi kraljuju i vladari dijele pravdu. Po meni knezovi knezuju, i velikaši, i svi suci zemaljski. Ja ljubim one koji mene ljube; i koji me traže, nalaze me. U mene je bogatstvo i slava, postojano blagostanje i pravednost.“ /Izreke 8,13-18

„Ovako veli Gospodin Gospod: ‘Dosta vas je, knezovi Izraelovi! Uklonite nasilje i tlačenje i činite pravicu i pravdu. Zaustavite izvlaštenje puka mojega’, riječ je Gospodina Gospoda.“ /Ezekiel 45,9

„Ah, Gospodine, veliki i strašni Bože, koji držiš Savez i milosrđe s onima koji njega ljube i drže njegove zapovijedi! Mi sagriješismo i bezakonje počinismo i zlo učinismo i pobunismo se i odstupismo od tvojih zapovijedi i od sudova tvojih. I nismo slušali sluge tvoje, proroke, koji su u tvoje ime govorili našim kraljevima, našim knezovima i našim očevima, i svemu puku zemaljskom. U tebe je, Gospodine, pravednost, a u nas stid na licu.“ /Daniel 9,4-7

Pravi vođa traži ponizno Boga za ispravno rasuđivanje između dobra i zla. Ako želi uspješno vladati, treba tražiti mudre savjete od Boga u Njegovoj Riječi. Veliki blagoslov je imati mudrog kralja (predsjednika, premijera, vođu), ali najveći je blagoslov imati Kralja nad svim kraljevima koji uskoro dolazi suditi svijet po pravdi.

„Vjerni i Istiniti, i po pravednosti sudi i ratuje… i obučen je u haljinu krvlju natopljenu; a ime mu glasi: Riječ Božja… I iz usta mu izlazi mač oštar da njime udara narode, i on će vladati nad njima štapom željeznim; i gazi on vinsko gnječilo gnjeva i srdžbe Boga Svemogućega. A na haljini i na bedru bijaše mu ime napisano: Kralj kraljeva i Gospodar gospodarā.“ /Otkrivenje 19,11-16

Svi moćnici koje gledate jednog dana će se pokloniti pred Kraljem!

„Zato Bog njega i preuzvisi, i darova mu ime koje je iznad svakoga imena, da se u imenu Isusovu prigne svako koljeno onih na nebu i na zemlji i pod zemljom, i da svaki jezik prizna: ‘Isus Krist je Gospodin!’ — na slavu Boga Oca.“ /Filipljanima 2,9-11

Tko može pobjeći od Božjeg gnjeva kad se sruči na bezbožne vladare?

„I kraljevi zemaljski, i velikaši, i bogataši, i tisućnici, i mogućnici, i svaki rob i svaki slobodnjak — svi se posakrivaše u špiljama i po stijenama gorskim; i govorili su gorama i stijenama: ‘Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od gnjeva Jaganjčeva. Jer dođe veliki dan gnjeva njegova i tko može opstati?’“ /Otkrivenje 6,15-17

BEZ OBZIRA TKO POBIJEDIO NA IZBORIMA, ISUS JE VEĆ POBIJEDIO… JEDNOM I ZAUVIJEK!

 

Na temu izbora pročitajte još: Zašto se ne trebamo zamarati političkim izborima?.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.