Pastor popularne Hillsong crkve priznao preljub

1251
pregleda

Carl Lentz, pastor popularne mega Hillsong crkve, priznao nevjeru u svom braku i otpušten sa svoje pastorske pozicije.

Za one koji ne znaju, Hillsong crkva nije biblijski utemeljena i zdrava crkva. Fokus im je na slavljenjima i dobroj zabavi, a ne poticanju kršćana da budu poslušni Božjoj Riječi. Svojevremeno smo pisali o ovoj crkvi u članku: Hillsong generacija – New Age spiritizam.

Inače, Carl Lentz duhovni je savjetnik i bliski prijatelj mnogim poznatim ličnostima, naročito mlađe kršćanske populacije, kao što su Justin Bieber, Selena Gomez, Kendall i Kylie Jenner, Kevin Durant i Bono. Jedan od razloga zašto je popularan među mladim kršćanima upravo je njegov moderni stil, liberalni stavovi i tetovaže. Carl Lentz navodno je bio zaražen COVIDOM-19 i otvoreno zagovara potrebu za cjepivom. Također je poznat po zagovaranju pokreta BLM (Black Lives Matter – Crni životi vrijede) i LGBTQ zajednice.

Jasno da je potez crkve da otpusti Carl Lentza bio nužan kako bi se izbjegla veća crkvena šteta i mogući gubitak prihoda crkve koja broji najmanje 150.000 sljedbenika.

Ova „crkva poznatih“ bazira se na senzacionalizmu, a ne na Bibliji. Popularnost u ovome svijetu vas ne čini Kristovima. Nije stvar u tome da hodate s poznatima, nego u poniznosti s Isusom. Jao popularnim vođama koje svijet slavi, tako su činili svim lažnim prorocima kroz povijest.

Ako namjerno izvrću Božju Riječ, u stanju su izvrnuti bilo što. Nestabilni su na svim svojim putevima.

„O, pun svake lukavosti i sve pakosti, sine đavolji, neprijatelju svake pravednosti, nećeš li prestati iskrivljavati ravne Gospodinove putove?“ /Djela 13,10

Ljudi koji se nalaze po ovakvim crkvama žive nemoralno, razuzdano, razvratno, prostački, preljubnički, zavodnički, a onda se svake nedjelje okupljaju i pod reflektorima slave Isusa. Duh Jezabele potiče na blud i preljub.

„…zavodi moje sluge da se bludu odaju i da jedu ono što je žrtvovano idolima.“ /Otkrivenje 2,20

Slike ispod pokazuju koliko daleko može ići neukusno ponašanje za jednog pastora i propovjednika, a da u tome ne vidi ništa pogrešno. Njegov stil života i prije preljuba dokazuje da očito nikad nije ni upoznao Isusa. Preljub je samo posljedica već razvratnog i bezbožnog života.

Pornografija, masturbacija, preljub, blud, požuda vrlo su učestali grijesi među kršćanima. Bračna nevjera nije tek slučajni posrtaj i pad u grijeh, postoji niz namjerno učinjenih koraka koji vode u emotivnu i seksualnu aferu. Veliki je otpad kršćanskih vođa u moderno doba upravo iz ovog razloga.

Preljub začinje prvo u srcu; iz požude u preljub, iz misli u djelo, iz djela u smrt.

„Jer iz srca izviru zle misli, ubojstva, PRELJUBI, bludništva, krađe, lažno svjedočenje, hule. To je ono što onečišćuje čovjeka.“ /Matej 15,19-20

„Svakoga napastuje njegova požuda koja ga zavodi i mami. Zatim požuda, zatrudnjevši, rađa grijeh; a grijeh, kada je počinjen, donosi smrt.“ /Jakovljeva 1,14-15

Seksualni nemoral (blud, preljub, perverzije) uvijek se navodi kao prvi grijeh na listama grijeha u Bibliji. Preljub je grijeh koji spada u grijehe zbog kojih se ne može baštiniti Božje kraljevstvo ukoliko se osoba ne pokaje i obrati.

„Zapovijedi znaš: ‘Ne čini PRELJUB’, ‘Ne ubij’, ‘Ne ukradi’, ‘Ne svjedoči lažno’, ‘Poštuj oca svoga i majku svoju.’“ /Luka 18,20

„Ne znate li da nepravednici neće baštiniti kraljevstvo Božje? Ne zavaravajte se: ni BLUDNICI, ni idolopoklonici, ni PRELJUBNICI, ni mekoputnici, ni oni koji se oskvrnjuju s muškarcima, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanci, ni psovači, ni grabežljivci, neće baštiniti kraljevstvo Božje.“ /1. Korinćanima 6,9-10

„A očita su djela tijela; to su: PRELJUB, bludnost, nečistoća, razuzdanost, idolopoklonstvo, vračanje, mržnja, svađe, ljubomore, srdžbe, prepirke, razdori, krivovjerja, zavisti, ubojstva, pijanstva, pijanke i tome slično; za što vam unaprijed kažem, kao što vam već rekoh, da oni koji takvo što čine, neće baštiniti kraljevstvo Božje.“ /Galaćanima 5,19-21

„A BLUDNOST i sva nečistoća ili pohlepa neka se ni ne spominje među vama, kao što dolikuje svetima, ni prostota, ni ludorija, ni podrugivanje, što ne pristoji.“ /Efežanima 5,3-4

„Umrtvite, stoga, svoje udove koji su na zemlji: BLUDNOST, nečistoću, strasti, zlu požudu i pohlepu, što je idolopoklonstvo, zbog čega dolazi gnjev Božji na djecu neposlušnosti.“ /Kološanima 3,5-6

Preljubnici i bludnici su jako loše svjedočanstvo nevjernom svijetu. Božja Riječ preljubnike naziva onima bez razuma.

„Ali onome tko počini preljub s nekom ženom, NEDOSTAJE RAZUMA; vlastitu dušu razara onaj tko to čini. Ranu i sramotu će on zaraditi i poniženje njegovo neće biti izbrisano.“ /Izreke 6,32-33

„Preljub oni čine, i hodaju u lažima; i jačaju ruke zločiniteljima, da se nitko ne odvraća od svoje opačine: svi su mi oni kao Sodoma, a tamošnji su stanovnici kao Gomora.“ /Jeremija 23,14

Sve što radimo u privatnosti razotkrit će se u javnosti. To su strašne istine. Nemojmo svoje grijehe skrivati pod tepih, moramo se pokajati za njih.

„Jer ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće saznati.“ /Luka 12,2

„Jer ništa nije tajno što se neće očitovati, niti je skriveno išta što se neće saznati i izići na vidjelo.“ /Luka 8,17

„A sve ono što se kori, svjetlom postaje očitim; jer štogod očituje, svjetlo je.“ /Efežanima 5,13

Moramo priznati svoje grijehe, preuzeti odgovornost, iznijeti pred Boga i tražiti oprost. Tražiti oslobođenje, umjesto da otvrdnjujemo svoja srca i oglušujemo se na osvjedočenje Duha Svetoga. Na kraju se dovodimo u stanje da tražimo izlike i opravdanje za naše grijehe i upadamo u sve veću tamu.

„Čuli ste da je po starima rečeno: ‘Ne čini preljub!’ Ali ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu, u svome srcu već učinio preljub s njom.“ /Matej 5,27-28

„A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu, osim zbog bludništva, i oženi se drugom, čini preljub; i tko se oženi otpuštenom, čini preljub.“ /Matej 19,9

„Nikome ništa ne dugujte, osim da ljubite jedan drugoga: jer onaj tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Jer: ‘Ne čini preljub’, ‘Ne ubij’, ‘Ne ukradi’, ‘Ne svjedoči lažno’, ‘Ne poželi’, i ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: ‘Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.’ Ljubav ne čini zlo bližnjemu: stoga je ljubav ispunjenje Zakona.“ /Rimljanima 13,8-10

„A tijelo nije za blud, nego za Gospodina, i Gospodin za tijelo.“ /1. Korinćanima 6,13

„Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji čovjek čini, izvan tijela je: ali onaj tko počini blud, griješi protiv vlastita tijela.“ /1. Korinćanima 6,18

„Nemojmo se ni bludu odati, kao što su se neki od njih bludu odali pa ih je u jednome danu palo dvadeset i tri tisuće.“ /1. Korinćanima 10,8

„…da moram oplakivati mnoge koji su već sagriješili, a nisu se pokajali zbog nečistoće i bluda i razvratnosti koje su činili.“ /2. Korinćanima 12,21

„Ovo je, naime, volja Božja, to jest vaše posvećenje, da se klonite bludnosti: da svatko od vas zna kako svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, a ne u pohotnoj strasti, kao pogani koji ne poznaju Boga.“ /1. Solunjanima 4,3-5

Vrlo je učestali obrazac upadanja u seksualni nemoral među kršćanskim vođama, upravo iz razloga što nisu utvrđeni u pravom biblijskom nauku.

U slučaju neispravne crkve, neispravnog nauka, neispravnog vodstva, nimalo ne čude ovakvi posrtaji. Kršćani koji izopačuju Božju Riječ i predstavljaju Boga na pogrešan način, naravno da će i sami u svojim životima biti izopačeni. Zato nam Isus kaže da budemo mudri kao zmije i preispitujemo njihove plodove.

„Čuvajte se lažnih proroka, koji dolaze k vama u ovčjoj opravi, ali iznutra su grabežljivi vukovi. Po njihovim plodovima ćete ih prepoznati. Beru li ljudi s trnja grožđe ili s čička smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobre plodove, a nevaljalo stablo rađa loše plodove. Ne može dobro stablo roditi loše plodove, niti pak nevaljalo stablo može roditi dobre plodove.“ /Matej 7,15-18

Puna je Biblija ukora zbog grijeha preljuba i bluda, i to upravo među Božjim narodom. Bez iskrenog pokajanja od ovoga grijeha nema oproštenja.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.