Ptah, Oscar i Oziris

Ptah Oscar Oziris
OSCAR – štovanje egipatskih i babilonskih božanstava

NOVO - VIDEO