OSAS nauk; i zašto ga se treba kloniti?

676
pregleda
OSAS jednom spašen zauvijek spašen kalvinizam

Donosimo pet razloga zašto je „jednom spašen-zauvijek spašen“ (OSAS) pogrešan nauk, i zašto ga se treba kloniti.

#1 LJUDSKA DOKTRINA

– doktrina koja je nastala tek 1500-tih godina s pojavom reformacije

– OSAS dolazi iz kalvinizma, točnije jedna je od točki tzv. TULIP-a pod nazivom „očuvanje svetih“, a znači da je sve na Bogu da očuva svete, ništa do nas.

– doslovno ljudska dogma nastala od čovjeka Jean Calvina, utemeljitelja kalvinizma. Kršćani se vrlo često pozivaju na ovoga čovjeka u obrani ove doktrine, umjesto da se pozivaju na Bibliju.

#2 CRKVENA POVIJEST

– ova doktrina nije bila poznata u crkvi barem 1500 godina

– nema dokaza da su Židovi vjerovali ovu doktrinu

– čak se ne pripisuje ni Katoličkoj crkvi. Iako su velike razlike između Biblije i katolicizma, ostaje činjenica da je tisućama godina ova doktrina bila nepoznata, stara je tek nekoliko stotina godina.

Svi argumenti na koje se pozivaju OSAS zagovornici nalaze se u Novom zavjetu. Ne možete ih naći u Starom zavjetu na koje bi se Židovi jednako mogli pozvati. Dakle, ako su Židovi u Starom zavjetu mogli otpasti, po čemu se razlikuju moderni kršćani u odnosu na tadašnje Židove, koji su štoviše imali i veće privilegije zbog prvenstva kao izabrani Božji narod i pozicije prirodnih grana? Kroz cijeli Stari zavjet nam se upravo govori suprotno, i stoje kondicionalna upozorenja Izraelu, koja su jednako primjenjiva danas na kršćane jer je cijelo Pismo nadahnuto Bogom, a ono što se događalo s Izraelom dano nama za opomenu.

Pogledajmo samo jedan primjer.

„Imam li ja uopće ikakva zadovoljstva u tome da bezbožnik umre,’ govori Gospodin BOG, ‘a ne da se obrati od svojih putova i živi? Ali kada se pravednik odvrati od svoje pravednosti te čini nepravdu i postupa po svim gadostima koje čini opaki, hoće li on živjeti? Sva njegova pravednost koju je učinio neće se ni spominjati: u svome prijestupu kojim se ogriješio, i u grijehu kojim je sagriješio, on će umrijeti.

No vi govorite: ‘Put Gospodinov nije pravedan.’ Čuj sada, dome Izraelov: Zar moj put nije pravedan? Nisu li nepravedni vaši putovi? Kada se pravednik odvrati od svoje pravednosti te čini nepravdu i u tome umre, umrijet će zbog svoje nepravde koju je činio.

A kada se bezbožnik odvrati od svoje opakosti koju je činio te čini ono što je zakonito i ispravno, on će na životu sačuvati svoju dušu. Budući da je uvidio i odvratio se od svih prijestupa koje je počinio, zasigurno će živjeti, neće umrijeti. No dom Izraelov veli: ‘Put Gospodinov nije pravedan.’ O, dome Izraelov, zar moji putovi nisu pravedni? Nisu li nepravedni vaši putovi?“ /Ezekiel 18,23-29

Kontekst govori o bezbožnicima i pravednicima. Nevjernima i vjernima. I da se pravednik itekako može odvratiti od svoje pravednosti, činiti nepravdu i postupati po svim gadostima koje čini opaki. Dakle, put je obostran. Bezbožnik može na pravednički put, a pravednik može natrag na bezbožnički put. K tome, kao što se ovdje govori, OSAS kršćani pripisuju Bogu da nije pravedan ukoliko se pravednik može vratiti na zli put i propasti. Bog je itekako pravedan, nego preispitajte vaše puteve jesu li nepravedni.

„Zbog toga ću vam ja suditi, dome Izraelov, svakome prema njegovim putovima’, govori Gospodin BOG. ‘Pokajte se i odvratite se od svih svojih prijestupa; tako vam opakost neće biti na propast.“ /Ezekiel 18,30

Pokajte se, PRAVEDNICI, pa vam opakost neće biti na propast? Pa ako se Bog ovako „prijeti“ izraelskom narodu, zašto se kršćanski narode, uzdižete iznad prirodnih grana? Niste ništa bolji ili posebniji od Izraela u Božjim očima, štoviše ako Bog nije poštedio Izrael, još manje će vas pogane kao pricijepljenu maslinu.

#3 DOZVOLA ZA GRIJEH

Brojni pastori, učitelji i teolozi tvrde kako ova doktrina ni na koji način nije dozvola za grijeh. No upravo to suflira, pretpostavlja i u suštini uči. A to i pokazuje plod moderne crkve. Lažna teologija neminovno mora proizvesti lažni plod, to jest plod tjelesnosti.

Svi se slažemo da je moderna crkva generalno u neredu. Čak i poznati propovjednici prepoznaju da oko 95% kršćana u crkvama uopće nije spašeno. Dakle, teologija govori sama po sebi bez izgovorene riječi. Svaka teologija koja zvuči kao dozvola za grijeh lažna je teologija. Lažna teologija uspavljuje kršćane. Lažna teologija kreira osjećaj udobnosti i sigurnosti unatoč tome što ste u grijehu. Teologija lažnog „ohrabrenja“ poručuje da unatoč tome kako živite, kako se ponašate, što radite možete ostati sigurni u vaše spasenje. Biblija nas nigdje ne poziva na takvu udobnost, nego upravo suprotno da sa strahom Božjim provedemo preostali život u pobožnosti.

Upravo ovakva percepcija kršćana dokazuje što zapravo žele. Žele udobnu laž koja škaklja uši, ušuškani u dobar san, dok nam sam Isus propovijeda upravo suprotno i poziva na stalnu budnost i trezvenost.

#4 NEBIBLIJSKA

– stihovi koji pobijaju OSAS uvelike nadmašuju stihove koji ih podržavaju (omjer negdje 10:1). Možda postoji desetak stihova koji podržavaju OSAS, ali postoji barem 100 stihova koji pobijaju OSAS. Tako nastaju dogme, kada izvučete jedan ili nekolicinu stihova iz konteksta čitave Božje Riječi. Ne uzimate Božju Riječ u cjelini, nego samo stihove koji vam gode ušima.

– da biste obranili ovu doktrinu morate se doslovno izvrnuti naopačke. Većinu Isusova učenja, kao i mnoge druge stihove o mogućnosti otpada, morate cjepkati, izvrtati, iskriviti, manipulirati. Dokazivati kako se ne odnose na nas, vaditi van konteksta, pripisivati nevjernima, upadati u grijeh oduzimanja od Božje Riječi ili pripisivanja nečega što nikada nije rečeno, sve kako bi se vaša teologija uklopila u ono što ne piše.

– „teški“ stihovi kao npr. iz Hebrejima 6 ili Hebrejima 10 koje OSAS odbacuje savršeno se uklapaju u ostatak Božje Riječi i tako čine jednu čvrstu, povezanu cjelinu, što omogućuje čitanje i razumijevanje Biblije onako kako piše. Ne morate se izvrtati naglavačke da biste ih objasnili i protumačili na zbunjujući način.

#5 REAKCIJE KRŠĆANA

– nemoguće je obraniti OSAS bez pribjegavanja pretpostavkama ili izvrtanju Biblije, nemoguće je opovrgnuti stihove protiv OSAS-a na razuman i smislen način

– ljutnja, vrijeđanje, pripisivanje spašavanju djelima, progon, optužbe, prozivke, kletve itd. Ako je ova doktrina sekundarne ili trivijalne naravi, zašto isti kršćani koji zagovaraju OSAS iskaljuju gnjev i odbacuju one koji upozoravaju na ovu grešku u kršćanstvu?

– mnoge kršćane uopće ne zanima ova tema, čuli su u crkvama i tako naučeni, ali ne žele uopće sami istražiti i ući dublje u tematiku stvari, daju izlike kako se o tome raspravlja stotinama godina, uzrokuje podjele, nije važno itd. Sve je važno i svi kršćani su odgovorni jedni za druge i što tko vjeruje.

ZAKLJUČNO

Ako su neslaganja na ovu temu povijesna, to ju ne čini manje važnom ili da bismo je trebali staviti pod tepih dokle god se slažemo u drugim stvarima. Jedino su lažne teologije i lažni nauci ti koji stvaraju razdore i podjele među kršćanima. A na kome je odgovornost nego na onima koji vjeruju lažne doktrine, ali nemaju interesa ih provjeriti i zaroniti dublje u Bibliju? Ova je tema itekako pitanje spasenja i ne možemo reći da je trivijalna. Baš zato što je usko vezana za spasenje, stvara podjele. Na nama je osobna odgovornost da preispitujemo ono čemu nas uče jer sve zajedno djeluje na naše spasenje i izgradnju u konačnici, umjesto da slijepo vjerujemo nekom Johnu Calvinu, Johnu Piperu ili Johnu MacArhuru.

„Propovijedaj riječ, bilo zgodno ili nezgodno vrijeme; uvjeravaj, opominji, ohrabruj sa svom strpljivošću i poukom. Jer doći će doba kada ljudi neće podnositi zdrav nauk, nego će prema vlastitim požudama sami sebi nagomilati učitelje, jer će ih svrbjeti uši; i odvratit će svoje uši od istine i okrenuti se bajkama.“ /2. Timoteju 4,2-4

Vrijeme je već došlo kada ljudi ne žele podnositi zdrav nauk. Jednostavne Isusove riječi i riječi apostola već se odbacuju. I taj zdravi nauk kojeg ste načeli i ukvasali bit će sve više nezdrav i na drugim poljima. Doktrina vuče doktrinu. Grijeh vuče grijeh. Nazadovanje vuče nazadovanje. Ako ste krenuli nazad, ne možete naprijed. Ako je crkva korumpirana i ukaljana nezdravim naukom, kako mislite da može surađivati generalno na dobro i ispravan duhovni rast crkve?

„Mnogi će se tada sablazniti, izdavati jedni druge i mrziti se međusobno. I ustat će MNOGI LAŽNI PROROCI i mnoge će zavesti. Budući da će se umnožiti bezakonje, ohladnjet će ljubav mnogih. Ali onaj tko ustraje do svršetka, bit će spašen.“ /Matej 24,10-13

Da, mnogi su lažni proroci, propovjednici, teolozi, učitelji među nama. Prepoznajete li ih? Ili ih branite i opravdavate dajući im vjetar u leđa da nastave sa svojim pogubnim i sve pogubnijim herezama koje će se nadovezivati?

„Jer će ljudi biti sebeljubivi, pohlepni, hvalisavi, oholi, hulitelji, nepokorni roditeljima, nezahvalni, nesveti, bešćutni, nepomirljivi, klevetnici, neobuzdani, goropadni, preziratelji dobrih, izdajnici, brzopleti, bahati, ljubitelji užitaka više negoli ljubitelji Boga: imat će obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli.“ /2. Timoteju 3,2-5

Tu se opisuje većina ljudi koji idu u crkvu, oni djeluju kao kršćani, govore kao kršćani, predstavljaju se kao kršćani, ali negiraju silu Božju koja mijenja živote iz korijena. Negiraju silu posvećenja da hodaju u svetosti i pravednosti.

Kad gledamo kršćane danas, možemo li reći da su više ljubitelji užitaka ili Boga? Odgovor na to pitanje objašnjava sve veću pojavu lažnih učenja. Sva krivovjerja koja vjeruju, kao i lažni učitelji koji im škakljaju uši, samo su se nadovezali na ono što su već dopustili u svoje živote, a nije ispravno pred Bogom.

Konačno, morate se odlučiti, hoćete li istražiti Bibliju sami za sebe i beskompromisno stajati na strani istine, ili se prikloniti većini i tako sudjelovati u pogubnom širenju sve većih lažnih nauka i lažnih učitelja koji dolaze. Danas se odlučite kome ćete služiti, Jeanu Calvinu ili Isusu Kristu.

Više na vezane teme na tagu: JEDNOM SPAŠEN – ZAUVIJEK SPAŠEN.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.