Nova otkrivenja – od Boga ili Sotone?

3772
pregleda
nova otkrivenja karizmatski pokret

Unazad stotinu godina imamo sve veću količinu kršćana koji tvrde da imaju direktna otkrivenja od Boga. Tvrde da čuju glas od Boga i da im Bog osobno govori. To najviše vidimo u karizmatskom pokretu. Propovijedi se svode na motivacijske govore, a ne na radikalni poziv na pokajanje i posvećenje. Baza su im emocije i motivacija, a ne Božja Riječ. Kršćanska okupljanja svode se na emotivni zanos, a Božja prisutnost zamjenjuje kontemplacijom kroz glazbu, ili tzv. počivanjima u Duhu.

Popularno kršćanstvo prožimaju ekstra objave, znaci i čudesa, iskustvena vjera („Ako ne osjetim, ne vjerujem“) – jednom riječju, hodanje po viđenju, a ne po vjeri. Ide se dalje od onoga što je zapisano u Riječi.

Čuvajte se svih onih učitelja koji vam donose neka nova otkrivenja od Boga izvan Božje Riječi. Puni su ugodnih riječi koje vam škakljaju uši. Jer to je upravo ono što želite čuti.

Kršćani koji nasjedaju uvijek trebaju neka nova iskustva, novi poticaj, nove nauke, nove ljude, nove vođe, nove učitelje, nove knjige itd. Vječito nešto svježe jer im Božja Riječ nije dovoljno svježa. Ne uče od Boga, već od raznih učitelja. Indoktrinirani raznim karizmatskim knjigama i učenjima. Ne traže Boga u Njegovoj Riječi da im govori osobno, već traže druge kojima navodno Bog govori osobno. Ne čitaju Bibliju za sebe, već traže da im drugi tumače Bibliju.

Tko danas želi slušati da se morate pokajati i vjerovati u Isusa Krista, inače ćete zauvijek propasti? Nitko više ne želi slušati čistu i zdravu Božju Riječ, koja radikalno i duboko reže i odstranjuje svaku, pa i najmanju laž. Takvi zavodnici zapravo su osuda svima onima koji ne ljube istinu da bi se spasili. Bog će vam poslati lažne proroke kako bi testirao vašu vjeru i vaše motive za Njega. Nije samo Bog taj koji čini čuda. Božja Riječ kaže da Sotona djeluje sa svom silom i znacima i lažnim čudesima, dolazi s raznim prijevarama kako biste primili pravednu osudu (2. Solunjanima 2,9-12).

Čuvajte se osobito onih koji vam kažu: „Bog mi je rekao…“ Bog nam govori kroz svoju Riječ. Ako nam Bog govori izvan svoje Riječi, onda nam ne govori Bog, već onaj drugi.

U tu skupinu lažnih proroka spadaju T. D. Jakes, Todd Bentley, Paula White, Joyce Meyer, Joel Osteen, Joseph Prince, Heidi Baker, Steven Furtick, Todd White, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Jesse Duplantis, Sid Roth, i brojni drugi. Neki od njih se izjednačuju s Bogom, a neki se pojavljuju u Isusovo ime i tvrde da su sam Isus Mesija. A onda imate i neke koji tvrde da su sami posrednici između Boga i čovjeka, poput Ellen G. White ili Williama Branhama. Mnogim lažnim prorocima navodno se objavio anđeo i donio im neka nova ekstra otkrivenja.

No mi znamo istinu Božje Riječi:

„Mnogo puta i na mnogo načina Bog negda progovori ocima po prorocima, a u ovim posljednjim danima PROGOVORI NAMA PO SINU, kojega postavi baštinikom svega, po kojemu i sazda svjetove“ (Hebrejima 1,1-2).

Naši domaći propovjednici kopiraju od svih ovih stranih karizmatskih učitelja i prodaju vam bajke. Počnite proučavati Božju Riječ za sebe i tražiti Boga. Inače ste laka meta za demonsku prijevaru.

Lažni proroci nikad ne pozivaju na pokajanje i odvraćanje od grijeha. Lažna viđenja nikad ne razotkrivaju grijeh. Lažne vizije i proročanstva vas zabavljaju i nasmijavaju. Lažni učitelji vam nikad ne dijele evanđelje. Lažni učitelji ne propovijedaju Božji sud i pravdu, već samo ljubav i milost. Lažni učitelji propovijedaju dobar, lagodan i bezbrižan život, a ne radikalno samoodricanje i slijeđenje Krista.

„MNOGI će mi reći u onaj dan: ‘Gospodine, Gospodine, nismo li u tvoje ime PROROKOVALI i u tvoje ime zloduhe izgonili i u tvoje ime MNOGA SILNA DJELA ČINILI?’ I tada ću im priznati: ‘Nikada vas nisam upoznao! Odstupite od mene, vi koji BEZAKONJE ČINITE!’“ (Matej 7,22-23).

Služe se Njegovim imenom i čine silna djela, znakove i čudesa, a ipak, Isus ih naziva bezakonicima.

NOVA OTKRIVENJA – OD BOGA ILI SOTONE?

Objavljuje Biblija i znanost u Nedjelja, 19. kolovoza 2018.

 

Više na sličnu temu lažnih učitelja na tagu: KARIZMATSKI POKRET.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.