Ne možete ostati depresivni ako ste u Kristu!

3335
pregleda
depresija depresivni

Možemo li ostati depresivni ako smo istinski vjernici u Isusa Krista? Pogledajmo što kaže Božja Riječ.

Proširena definicija dugoročne depresije jest zabluda u koju vjerujete da vam je Bog nešto dužan, a to nije pakao. Vjerujete da imate pravo na nešto, a zapravo nemate nikakva prava. Kakva je prava imao Krist dok je visio na križu u agoniji za vaše grijehe? Skrenite pogled sa sebe na Onog koji je pretrpio i gore stanje od depresije.

Jednostavno rečeno, depresija bi se mogla opisati kao sebičnost i koncentracija na sebe. Ponos. Nevjera. Može vam se ne sviđati ova definicija, ali u suštini jest upravo to. Ne vrti se svijet oko vas, nego oko Krista. Niste stvoreni da se dobro osjećate na ovoj zemlji, već da poslužite Bogu i da se Bog proslavi kroz vaš život. Mislite li da se Bog ne može proslaviti kroz vašu depresiju? Onda ste nevjerni.

Mislite li da vas Bog ne može iscijeliti? Onda ste nevjerni. Jer pored Krista svi lanci spadaju. Isus je došao osloboditi potlačene. Ako ostanete u Njegovoj riječi, istina će vas osloboditi. Nema toga što Isus ne može iscijeliti, jer psihičke bolesti su stanje uma koji nije obnovljen po Duhu Svetom. Naš Bog je Bog koji iscjeljuje, ali ne radi ništa na silu, već po našoj vjeri. Svaki puta pita: „Želiš li biti iscijeljen?“ I: „Neka ti bude po tvojoj vjeri. /ili/ Vjera te tvoja spasila. /ili/Vjeruj i vidjet ćeš slavu Božju.“ i sl.

Ukoliko vam nedostaje vjera, i za to postoji rješenje: Ponizite se, priznajte i tražite, i dat će vam se.

„A Isus mu reče: ‘Ako možeš povjerovati — sve je moguće onomu koji vjeruje!’ Djetetov otac odmah povika pa sa suzama govoraše: ‘Vjerujem, Gospodine! Pomozi mojoj nevjeri!’“ /Marko 9,23-24

Nismo pozvani hodati po osjećajima, već po vjeri! To uključuje i vašu poslušnost Bogu.

„Prȁve su odredbe Gospodnje — srce raduju; čista je zapovijed Gospodnja — oči prosvjetljuje.“ /Psalam 19,8

Sam Pavao nam često puta govori: „Radujte se!“ Da nije moguće radovati se vjerniku u Kristu, ne bi nam stajala ta zapovijed. Pa ako se Pavao mogao radovati u najvećim nevoljama, progonima, odbačenosti i zatočeništvu, kakve većina od nas nikad nećemo doživjeti, zašto se mi ne možemo radovati u „normalnim“ okolnostima? Ili smo jednostavno nezahvalni.

„Uostalom, braćo moja, radujte se u Gospodinu! Pisati vam jedno te isto meni nije dosadno, a za vas je sigurnije.“ /Filipljanima 3,1

„Radujte se u Gospodinu svagda! Opet ću reći: radujte se!“ /Filipljanima 4,4

„Svagda se radujte!“ /1. Solunjanima 5,16

Depresija je sotonska obmana. Samosažaljenje. Fokus na našim tjelesnim emocijama. Ako smo u Isusu Kristu, ne možemo ostati depresivni, anksiozni, fobični, paranoični, suicidalni i sl. Dugoročno stanje depresije je nevjera u Božja obećanja o iscjeljenju. Budimo vjerni, a ne nevjerni.

„Oduprite mu se ČVRSTI U VJERI, znajući da iste patnje podnose vaša braća po svijetu. A Bog svake milosti, koji nas pozva u svoju vječnu slavu u Kristu Isusu, sȃm neka vas, pošto malo potrpite, usavrši, učvrsti, ojača, utemelji.“ /1. Petrova 5,9-10

Kad su Izraelci prolazili kroz razne kušnje u pustinji, morali su to proći da bi se ojačali i utvrdili u vjeri. No što se dogodilo? Postali su nevjerni. Bog im je osigurao sve, ali oni su tražili više. Neki su se vratili idolima, zabavi, bludu, nezadovoljstvu, nezahvalnosti. Lutali su i vrtjeli se u krug, kao da nikad nisu bili spašeni, kao da nikad nisu poznavali Boga koji ih je izbavio iz ropstva i potlačenosti, kao da Bog nikad pred njima nije učinio ogromna čuda. Mnogi su bili uništeni zbog trajnog nezadovoljstva i depresije. Nisu vjerovali Bogu da ih može iscijeliti i voditi pravim putom u život vječni.

Bog ih je izbavio iz Egipta (svijeta), ali na putu posvećenja da bi zadobili Obećanu zemlju (vječni život) – umjesto da Egipat (svijet) izađe iz njih, Egipat (svijet) je ponovno zavladao njima. Fokusirali su se na zemaljsko, a ne na Krista.

„Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. No vjeran je Bog, on neće dopustiti da budete kušani preko onoga što možete, nego će s kušnjom dati i ishod da je možete podnijeti.“ /1. Korinćanima 10,13

„A nijedno se, doduše, sadašnje odgajanje ne čini da je radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti.“ /Hebrejima 12,11

„Blažen čovjek koji podnosi kušnju; jer kad bude prokušan, primit će vijenac života što ga Gospodin obeća onima koji ga ljube.“ /Jakovljeva 1,12

Trajno stanje depresije nije život onoga koji istinski vjeruje u Krista i Božja obećanja. Bog izvodi sve na dobro onima koji ga ljube.

„Znamo pak da onima koji ljube Boga sve proizlazi na dobro, onima koji su po njegovoj odluci pozvani.“ /Rimljanima 8,28

Razumijete li ovo? Morate ga samo ljubiti svim srcem i On će izvesti sve na dobro. Pavao ovdje ne govori da vjerujemo, već znamo. Kad kaže sve, onda je to sve. Potpuno siguran u dobar konačni ishod. Primite s pouzdanjem ovo snažno Božje obećanje. Bog od nas traži tako malo… NAŠU VJERU. Tako malo naše vjere. Zrno gorušice vjere.

„I ne oslabivši [Abraham] u vjeri… I nije se u nevjeri pokolebao pred obećanjem Božjim, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu te je bio posve uvjeren da je Bog, što je obećao, uzmožan i učiniti. Zato mu se i uračuna u pravednost.“ /Rimljanima 4,19-22

Nije oslabio u vjeri, nije se pokolebao, ojačao se u vjeri, dao slavu Bogu, posve uvjeren u Božja obećanja…

Antidepresivi i lijekovi za smirenje mogu samo umrtviti vaše moždane stanice, ali vas ne mogu trajno izliječiti. Ako ste povjerovali u Krista kao žrtvu za vaše grijehe, morate obnavljati svoj um s Božjom Riječju. Uzmite svaku Božju riječ za istinitu PO VJERI, i On će vas iscijeliti da vam medikamenti više neće trebati. Morate se jačati u vjeri, a to je moguće samo ako ostanemo u Kristu i stavljamo na sebe punu Božju opremu. /Prema Efežanima 6,10-18

JOŠ NEKI POTICAJNI STIHOVI…

„Srce se moje u Gospodu raduje, diže se u Gospodu rog moj. Usta mi se šire na neprijatelje moje, jer se obradovah tvojemu spasenju.“ /1. Samuelova 2,1

„A oni blagosloviše kralja pa odoše u svoje šatore radosni i zadovoljna srca zbog svega dobra što ga je Gospod učinio svojemu sluzi Davidu i svojemu puku Izraelu.“ /1. Kraljevima 8,66

„Sjaj je i veličanstvo pred njim, snaga i radost u mjestu su njegovu.“ /1. Ljetopisa 16,27

„I ne budite žalosni — jer radost Gospodnja, to je vaša snaga.“ /Nehemija 8,10

„U srce si moje stavio radosti više no kad pšenica njihova i vino njihovo izobiluju. U miru ću i leći i zaspati, jer ćeš mi samo ti, Gospode, dati da obitavam na sigurnom.“ /Psalam 4,7-8

„I neka se raduju svi koji se tebi utječu; neka kliču dovijeka, jer ih štitiš; nek se vesele u tebi i oni koji ljube ime tvoje; jer ti, Gospode, blagoslivljaš pravednika, dobrotom ga svojom kao štitom zaklanjaš.“ /Psalam 5,11-12

„Pokazat ćeš mi stazu života; pred licem tvojim punina je radosti, s desne tvoje blaženstva su vječna.“ /Psalam 16,11

„I sada se glava moja uzdiže nad neprijatelje moje oko mene; stoga ću prinijeti žrtve radosne u šatoru njegovu, pjevat ću i hvaliti Gospoda.“ /Psalam 27,6

Možete imati kušnje i padove, ali ne možete ostati trajno u takvom stanju.

„Jer samo za tren traje srdžba njegova, a čitav život dobrota njegova. Plač može potrajati noću, ali jutro donosi klicanje.“ /Psalam 30,5

„Jadikovku si moju u ples okrenuo, skinuo si kostrijet s mene i opasao me radošću.“ /Psalam 30,11

„Veselite se u Gospodu i radujte se, pravednici; kličite, svi koji ste srca čestita!“ /Psalam 32,11

„Kličite, pravednici, Gospodu, čestitima hvala dolikuje.“ /Psalam 33,1

„Ta u njemu se srce naše raduje, jer se uzdamo u sveto ime njegovo.“ /Psalam 33,21

„I uživaj u Gospodu, i ispunit će ti želje srca tvojega!“ /Psalam 37,4

„Moje će usne klicati dok pjevam tebi, i moja duša, koju si otkupio!“ /Psalam 71,23

„U mnoštvu tjeskoba mojih u mojoj nutrini tvoje mi utjehe dušu vesele.“ /Psalam 94,19

„Ovo je dan koji stvori Gospod, kličimo i radujmo se njemu!“ /Psalam 118,24

„Svjedočanstva tvoja baština su mi dovijeka, ta ona su radost srcu mojemu.“ /Psalam 119,111

„Ufanje pravednikā bit će radost, a nada će opakih propasti.“ /Izreke 10,28

„Radosno srce razvedrava lice, a žalost u srcu slama duh.“ /Izreke 15,13

„Radosno srce djeluje kao lijek, a slomljen duh suši kosti.“ /Izreke 17,22

„Hajde, jedi svoj kruh s veseljem i pij svoje vino radosna srca, jer Bogu već omilješe djela tvoja.“ /Propovjednik 9,7

„Gle, Bog je moje spasenje, pouzdat ću se i plašit’ se neću; jer Gospod Bog mi je snaga i pjesma, ta on je moje spasenje. Zato ćete s radošću crpsti vodu iz izvorā spasenja.“ /Izaija 12,2-3

„Kliči i uzvikuj, stanovnice Siona, jer velik je posred tebe Svetac Izraelov!“ /Izaija 12,6

„I siromasima će se uvećati radost u Gospodu, a potrebiti među ljudima klicat će Svecu Izraelovu.“ /Izaija 29,19

„I vratit će se iskupljenici Gospodnji, i na Sion doći s poklicima i s radošću vječnom na glavama svojim. Svladat će ih radost i veselje, a pobjeći će žalost i uzdasi.“ /Izaija 35,10

Isus je došao zbog depresivnih, žalosnih, klonulih…

„…da nadari one koji tuguju na Sionu dajući im ukras mjesto pepela, ulje radosti mjesto žalovanja, ruho slavljenja mjesto duha klonulosti. I zvat će ih hrastovima pravednosti, nasadom Gospodnjim, da bi se on proslavio.“ /Izaija 61,3

„Ja ću se silno radovati u Gospodu, duša moja veselit će se u Bogu mojemu; jer me odjenu u haljine spasenja, zaogrnu me plaštem pravednosti, kao kad ženik ukras stavi i kao kad se nevjesta uresi nakitom svojim.“ /Izaija 61,10

„Ne boj se, zemljo! Raduj se i veseli se, jer velike stvari Gospod učini.“ /Joel 2,21

„Radujte se dakle sinovi sionski, i veselite se u Gospodu, Bogu svojemu; jer on vam daje rani dažd u pravoj mjeri i izlijeva na vas kišu, ranu i kasnu, kao nekoć.“ /Joel 2,23

„Ako i smokva ne bude cvala i na lozi ne bude roda, ako i trud s maslinama podbaci i polja ne donesu hrane, ako i ovaca nestane iz tora i u stajama ne bude goveda, ja ću se ipak radovati u Gospodu, veselit ću se u Bogu spasenja mojega.“ /Habakuk 3,17-18

„Silno se raduj, kćeri sionska! Kliči, kćeri jeruzalemska! Evo, dolazi ti kralj tvoj; pravedan on je i spasenjem opremljen, krotak je i jaši na magarcu i na magaretu, mladuncu magaričinu.“ /Zaharija 9,9

„Radujte se i kličite, jer velika je na nebesima plaća vaša! Ta proroke su tako prognali prije vas!“ /Matej 5,12

Radost je u služenju. Shvatite da ste tu kratko. Zar ćete dozvoliti neprijatelju da vas koristi za sebe dok možete služiti Bogu? Ne zakopavajte svoje talente. Mudro koristite vrijeme jer su dani u kojima živimo zli i posljednji.

„A njegov gospodar mu kaza: ‘Dobro, slugo valjani i vjerni! Nad malim si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svojega.’“ /Matej 25,21

„Radujte što su vam imena zapisana na nebesima.“ /Luka 10,20

„I dogodi se, dok ih je [Isus] blagoslivljao, da se odmakne od njih i bȋ uznesen u nebo. Oni mu se poklone pa se s velikom radošću vrate u Jeruzalem.“ /Luka 24,51-52

Radost je vezana uz poslušnost Bogu.

„Budete li očuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što ja očuvah zapovijedi Oca svojega te ostajem u njegovoj ljubavi. To sam vam govorio da radost moja ostane u vama i da radost vaša bude potpuna.“ /Ivan 15,10-11

„Žena je žalosna kad rađa jer je došao njezin čas. Ali kad rodi dijete, ne sjeća se više muke zbog radosti što se čovjek rodi na svijet. Stoga ste i vi sada žalosni. No opet ću vas vidjeti, i srce će se vaše radovati, i radost vašu nitko neće uzeti od vas.“ /Ivan 16,21-22

„Dosad niste ništa zaiskali u moje ime: išćite, i primit ćete, da radost vaša bude potpuna.“ /Ivan 16,24

„A sada idem k tebi; i ovo govorim u svijetu da imaju radost moju ispunjenu u sebi.“ /Ivan 17,13

„David naime kaže za nj: Gospod mi je svagda pred očima; zdesna mi je da se ne pokolebam. Zbog toga se veseli srce moje i kliče jezik moj, a još će i tijelo moje počivati u nadi jer dušu moju nećeš ostaviti u Podzemlju ni dati da Svetac tvoj truleži ugleda. Obznanio si mi putove života, ispunit ćeš me radošću licem svojim.“ /Djela 2,25-28

Radost je podnositi progon i sram za Kristovo ime! To vam je znak da ste na pravom putu.

„Oni tada odu ispred Vijeća radujući se što se nađoše dostojnima podnijeti sram za ime njegovo.“ /Djela 5,41

Radujte se unaprijed po vjeri, pa ćete vidjeti oslobođenje.

„A o ponoći, Pavao i Sila su molili i pjevali hvale Bogu, a uznici ih slušali. No odjednom nasta velik potres, tako da se uzdrmaše temelji zatvora. I učas se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi.“ /Djela 16,25-26

Radosni u nadi, nevoljama, kušnjama… u konačnici je sve za naše dobro.

„Opravdani dakle po vjeri, imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu, po kome u vjeri i imamo pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to, nego se dičimo i nevoljama, znajući da nevolja rađa postojanost, a postojanost prokušanost, a prokušanost nadu.“ /Rimljanima 5,1-4

„U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani!“ /Rimljanima 12,12

„Ta kraljevstvo Božje nije jelo i pilo, nego pravednost i mir i radost u Duhu Svetome. Jer tko time služi Kristu, ugodan je Bogu i cijenjen od ljudi.“ /Rimljanima 14,17-18

„A Bog nade ispunio vas svakom radošću i mirom u vjerovanju da obilujete nadom u sili Duha Svetoga.“ /Rimljanima 15,13

„…kao žalosni, a uvijek radosni; kao siromašni, a mnoge obogaćujemo; kao oni koji nemaju ništa, a posjeduju sve.“ /2. Korinćanima 6,10

Radujmo se u slabostima! Jer što smo slabiji, veća je Njegova snaga u nama. Kad smo slabi, On ima mjesta u nama da se proslavi.

„Zato uživam u slabostima, u uvrjedama, u nevoljama, u progonstvima, u tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.“ /2. Korinćanima 12,10

Radost je plod Duha kojeg dobivate u paketu kad primite Duha Svetoga po vjeri u Krista i Njegovu žrtvu za naše grijehe.

„A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih nema zakona.“ /Galaćanima 5,22-23

Možda u startu nećete imati jednaku mjeru svega od ploda, ali u tom paketu trebate rasti. Ako ostajemo u Kristu i jačamo se u vjeri, plod Duha u nama će sve više rasti.

Radovati se u patnjama i kušnjama? Čini se nemoguće, ali nije.

„Ja koji se sada radujem u svojim patnjama za vas i u svojoj puti dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za tijelo njegovo, to jest crkvu.“ /Kološanima 1,24

„I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: prihvatiste Riječ u nevolji mnogoj s radošću Duha Svetoga.“ /1. Solunjanima 1,6

„Svom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u različite kušnje, znajući da prokušanost vaše vjere stvara postojanost.“ /Jakovljeva 1,2-3

„…silom Božjom ste po vjeri čuvani za spasenje spremno da se objavi u posljednjemu vremenu. Tome se radujte, premda se sada zakratko, ako je trebalo, ražalostiste u različitim kušnjama.“ /1. Petrova 1,5-6

„Njega, premda ne vidjeste, ljubite; u njega, premda ga sada ne gledate, vjerujete i kličete od radosti neizrecive i proslavljene, postižući svrhu svoje vjere: spasenje duša.“ /1. Petrova 1,8-9

„Naprotiv, radujte se kao dionici Kristovih patnji, da se i o objavljenju slave njegove mognete radovati i klicati.“ /1. Petrova 4,13

Radujte se jedni drugima u Kristu.

„Oni dakle, pošto ih crkva isprati, prolažahu kroz Feniciju i Samariju pripovijedajući o obraćenju pogana i pričinjajući veliku radost svoj braći.“ /Djela 15,3

„Zato, braćo moja ljubljena i željena, radosti i vijenče moj, tako, ljubljeni, stojte u Gospodinu!“ /Filipljanima 4,1

„Ta kojom bismo zahvalom mogli Bogu uzvratiti za vas, za svu radost kojom se zbog vas radujemo pred Bogom našim dok noću i danju najusrdnije molimo da vidimo vaše lice i nadoknadimo što još nedostaje vašoj vjeri?“ /1. Solunjanima 3,9-10

„Jer tko je naša nada, ili radost, ili vijenac hvale? Nećete li to biti i vi pred Gospodinom našim Isusom Kristom o njegovu dolasku? Ta vi ste naša slava i radost!“ /1. Solunjanima 2,19-20

„Ta imamo veliku radost i utjehu zbog tvoje ljubavi jer si, brate, okrijepio srca svetih.“ /Filemonu 1,7

„Jer obradovah se veoma braći koja su dolazila i svjedočila o istini koja je u tebi: kako ti u istini hodiš. Veće radosti nemam od ovoga: čuti da moja djeca u istini hode.“ /3. Ivanova 1,3-4

Ako vam Radosna vijest nije dovoljan razlog za radost, onda ne znamo što će vam ikada biti.

„I reče im anđeo: ‘Ne bojte se! Jer vam, evo, donosim dobru vijest o VELIKOJ RADOSTI koja će biti za sav puk: Danas vam se u Davidovu gradu rodio Spasitelj, koji je Krist, Gospodin.“ /Luka 2,10-11

Isus Krist se rodio na ovaj svijet zbog vas, depresivnih, potlačenih, zarobljenih, iz ljubavi prema vama dobrovoljno je podmetnuo svoja leđa i bio razapet na križu umjesto vas. Podnio Božji gnjev za vašu vječnu radost i iscjeljenje. Ako vam to nije dovoljno da se radujete, onda ste jednostavno nevjerni i ponosni, usredotočeni na sebe umjesto na Njega.

Sadržaj na sličnu temu možete naći na tagu: PSIHOLOGIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.