Može li žena imati odnose s više muškaraca?

3109
pregleda
žena seks brak muškarac
Foto: Pixabay

Bog ne odobrava da žena ima seksualne odnose s više muškaraca u svome životu, kao što ne odobrava ni da muškarac ima više seksualnih veza. Bog je stvorio muškarca i ženu na svoju sliku (Postanak 1,27) i predodredio ih za brak (Postanak 2,24).

Kada je odgovorio farizejima, Isus je citirao Postanak 2,24, u kojem se navodi slika braka kakvu je Bog namijenio: jedinstvo jednog muškarca i jedne žene koji skupa žive u vjernosti (Matej 19,1-9). Kada se muž rastavi od žene i ponovno stupi u brak s drugom, tada čini preljub jer se rastava nije dogodila po ikakvoj pravnoj osnovi. Tek kada je u pitanju seksualni nemoral, rastava dobiva pravnu osnovu. Na drugom mjestu, Isus je rekao da preljub čini onaj koji svoju ženu otpusti zbog ičega osim njezinog seksualnog nemorala (Matej 5,32).

Nigdje se u Bibliji ne spominje žena koja ima više od jednog muža, iako je u Starom zavjetu bilo uobičajeno da muškarac ima nekoliko žena. Abraham je imao dvije žene (Postanak 16,3), Jakov je imao četiri (Postanak 30), kralj David ih je imao puno (2. Samuelova 5,13), a njegov sin Salomon imao ih je tisuću (1. Kraljevima 11,3)! Nije zapisano da ih je Bog osudio što su uzeli više od jedne žene. No, u svakoj priči čitamo o nesretnom ishodu ove poligamije.

U Bibliji se navodi jedna žena koja je imala nekoliko muževa – Samaritanka (Ivan 4,1-42, osobito stihovi 16-18). No, ništa u priči ne ukazuje da ih je imala odjednom, nego se vjerojatno rastala pet puta i sa šestim živjela bez ženidbe. Isus joj nije izravno rekao da je to krivo, no znamo iz njegovog nauka da je smatrao da nije ispravno. Možemo zaključiti da se život te žene radikalno promijenio nakon što je spoznala da je Isus Mesija (Ivan 4,39).

Može li žena, ili muškarac, ponovno ući u brak nakon rastave?

Na temelju onoga što je Isus rekao u Mateju 5,32 znamo da je rastava dozvoljena samo ako je supružnik počinio preljub. Ženidba nakon rastave je stoga moguća samo ako je do rastave došlo zbog preljuba. U protivnom, ako počinite preljub i ponovno se oženite, uvlačite i tu osobu u preljub. „Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub“ (Matej 5,32).

Zašto je Isus toliko strog? Zato što je brak između muškarca i žene slika odnosa između Krista i Crkve. Krist je glava Crkve i Crkva je Njegova nevjesta (Efežanima 5,25-32). On joj nikada neće biti nevjeran. To je sveti odnos, kao što je svet i brak.

Brak je nevjerojatan dar od Boga koji nam omogućuje da u seksu uživamo unutar sigurnih granica koje je On sam postavio. Kada su si muž i žena vjerni, to oslikava prekrasan odnos Krista i Crkve.

Izvor: Novizivot.net / Biblword.net

Više na slične teme na tagu: BRAK.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.