Moram li govoriti u jezicima da bih primio Duha?

1918
pregleda
govoriti u jezicima dar

Ne, ne morate govoriti u jezicima da biste primili Duha Svetoga. Bog daje različite duhovne darove različitim vjernicima kako bismo mogli blagosloviti i izgrađivati jedni druge. Kao što je Pavao objasnio Korinćanima:

„A ima razlika u darovima, ali je isti Duh; i ima razlika u službama, a isti je Gospodin; i ima razlika u djelovanjima, ali je isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. Jednomu se naime po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu pak riječ spoznaje po istome Duhu; a drugomu vjera u istome Duhu; a drugomu darovi iscjeljivanja u istome Duhu; a drugomu čudotvorstva, a drugomu prorokovanje; a drugomu razlučivanje duhova, a drugomu različite vrste jezikā, a drugomu tumačenje jezikā. A sve to čini jedan te isti Duh razdjeljujući svakomu napose kako hoće“ (1. Korinćanima 12,4-11).

Duh Božji odlučuje koje će darove dati svakom vjerniku prema vlastitoj volji i svrsi. Dar govorenja u jezicima ovdje se navodi uz druge darove kao nešto što jedan vjernik ima, dok drugi nema. Pavao dalje objašnjava kako je Božja namjera da svi imamo različite darove kako bismo trebali jedni druge i funkcionirali zajedno kao mnogi članovi jednog tijela. Primjerice, kaže:

„Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bio sluh, gdje bi bio njuh? A sada, Bog postavi udove u tijelu, svakog pojedinog od njih, kako je htio. A kad bi svi bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo? A sada, mnogi su udovi, a jedno tijelo. A ne može oko reći ruci: »Ne trebam te«, ili opet glava nogama: ‘Ne trebam vas’“ (1. Korinćanima 12,17-21).

U tom kontekstu, Pavao jasno kaže:

Zar svi imaju darove iscjeljivanja? Zar svi govore jezicima? Zar svi tumače?“ (1. Korinćanima 12,30).

Jasno je da mnogi kršćani imaju Duha i Duh im daje darove, ali im Bog nije odlučio dati dar jezika. Zapravo, Pavlova logika ovdje pretpostavlja da većina vjernika nema dar jezika, baš kao što većina tijela ne može biti oči, ruke ili koljena. Svaki duhovni dar daje se samo nekim vjernicima radi izgradnje svih i povezivanja u crkveno zajedništvo.

Neki tvrde da je prema biblijskom pripovijedanju, govorenje u jezicima uvijek izvanjski znak vjernika koji je ispunjen Duhom Svetim. Najprije, čak i da je to točno, samo zato što vidimo da se nešto dogodilo u Bibliji ne znači automatski da se tako mora dogoditi svaki put, pogotovo kad postoje tekstovi poput 1. Korinćanima 12, koji jasno kažu da to se ne događa svaki put. Drugo, tvrdnja u vezi biblijske pripovijesti uopće nije istinita! Svakako vidimo vrijeme kada je Duh padao na ljude i oni su govorili jezicima, ali to se nije događalo svaki put. Zapravo, ispunjenje Duhom Svetim često se odnosi na čvrsto i jasno naviještanje istine. Na primjer, prorok Mihej kaže:

„No ja sam odista pun sile Duha GOSPODNJEGA i pravde i snage da objavim Jakovu njegov prijestup i Izraelu njegov grijeh“ (Mihej 3,8).

Vidimo također da se Ivan Krstitelj (Luka 1,15), njegova majka Elizabeta (Luka 1,41) i njegov otac Zaharija (Luka 1,67) opisuju kao puni Duha Svetoga. U svakom slučaju, biti pun Duha povezano je s jasnim proklamacijama koje će obznaniti drugima, a ne govorenjem u drugim jezicima. Je li ovaj obrazac promijenjen kada je Isus izlio svoj Sveti Duh na Crkvu? Nikako! Na primjer, u knjizi Djela vidimo slučajeve poput sljedećeg:

I pošto se pomoliše, mjesto se na kojem bijahu sabrani potrese i svi se napuniše Duha Svetoga te sa smjelošću govorahu riječ Božju“ (Djela 4,31).

Napunili su se Duha Svetoga, a rezultat je odvažno izgovaranje Božje Riječi, a ne govorenje u stranim jezicima. Djela 4,8 isto tako opisuju da je Petar bio punog Duha prije njegovog hrabrog naviještanja istine pred pismoznancima i starješinama iz Jeruzalema. Govorenje u jezicima nije nužan dokaz da je čovjek ispunjen Duhom Svetim. Kao ljudi možemo željeti takva čudesna iskustva (poput Korinćana), ali Duh nas ne ispunjava kako bismo ostvarili ono što mi želimo, već ono što Bog želi. Ne trebate brinuti samo zato što nemate duhovne darove koje mislite da biste trebali imati.

Koristite ono što ste dobili za ljubav i izgradnju svoje braće i sestre u Kristu (Rimljanima 12,6-8) i tako ispunite volju i djelo Duha Svetoga u vama.

Autor: Luke Wayne; Izvor: carm.org

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.