Mojsije: Pogled na Obećanu zemlju s brda Nebo

1497
pregleda
Mojsije Obećana zemlja brdo Nebo

Pogled na Obećanu zemlju s brda Nebo kakav je nekoć imao Mojsije.

Prema knjizi Ponovljenog zakona, nakon što je Mojsije objavio zakon Izraelu i nakon što je završio kompoziciju pjesme koja će biti predstavljena Izraelu (Pnz 32), pjesmu u kojoj je Mojsije objavio Božju vjernost i nevjernost Izraela, Gospodin je dao Mojsiju upute o njegovoj smrti. Bog je zapovjedio Mojsiju da se popne na gorje Abarim i popne se na brdo Nebo i tamo, prije nego što umre, upre pogled na prostranstvo zemlje koju je trebao dati Izraelu u baštinu (Ponovljeni zakon 32,49). Izraelci su se utaborili u blizini brda Nebo otkako su ušli na teritorij Moaba, nakon 40 godina putovanja u pustinji.

ABARIM, NEBO I PISGE

Knjiga Ponovljenog zakona pruža posebne pojedinosti o lokaciji gore Nebo. Brdo Nebo nalazilo se u moapskoj zemlji, okrenuto prema gradu Jerihonu, u planinskom lancu Abarim, na vrhu Pisge (Ponovljeni zakon 32,49; 34,1). Brdo Nebo i brdo Pisge bili su dio lanca planina poznatih kao Abarim (vidi Ponovljeni zakon 3,27).

Pisge se pojavljuje u Brojevima 21,20 kao jedno od mjesta na putu kretanja Izraelaca kroz teritorij Moabita i u Ponovljenom zakonu 3,17 kao jedna od granica koja razdvaja plemena Rubena i Gada. Mjesto brda Nebo poistovjećuje se s Ras es-Siyagha, planinom između gradova Madeba i Hešbon. Kao rezultat arheoloških iskapanja u Ras es-Siyaghi koje je obavila jedna biblijska škola ranih 1930-ih, arheolozi su iskopali bizantsku crkvu posvećenu sjećanju na Mojsija.

Jordan brdo Nebo

Očito se brdo Nebo nalazilo u blizini grada Nebo, mjesta na istočnoj strani Jordana. Knjiga o Jošui izjavljuje da je teritorij Rubenova plemena uključivao „Ašdot-Pisga [padinu Pisge]“ (Jošua 13,20). Knjiga Brojeva kaže da su se Abarimska brda nalazila u blizini Neba (Brojevi 33,47). Ovaj je grad bio dio nasljedstva koje je Mojsije dao Rubenovom plemenu u vrijeme podjele osvojene zemlje na istočnoj strani Jordana (Brojevi 32,38).

Moguće je da su i grad i brdo dobili ime po bogu Nebu. Prema babilonskoj religijskoj tradiciji, Nebo je bio sin Marduka, glavnog boga u babilonskom panteonu. Ova povezanost Neba s babilonskim bogom može objasniti zašto je autor Brojeva 32,38 izjavio da je ime grada promijenjeno.

MOJSIJE VIDIO OBEĆANJE, ALI GA NIJE DOŽIVIO

Tamo na vrhu Nebo Mojsije je trebao biti pridružen svojim precima. Mojsije je trebao umrijeti u zemlji Moab, a da ne uđe u obećanu zemlju, koja je bila u središtu njegove službe 40 godina. Zbog svoje neposlušnosti u Meribi, Mojsije nije poštivao Jahvinu svetost u prisutnosti Izraela (Brojevi 20,1-13; Ponovljeni zakon 1,37; 4,21). Iz tog razloga, Mojsije će izdaleka promatrati obećanu zemlju, a da ne prijeđe rijeku Jordan s novom generacijom Izraelaca.

„Molim te, pusti me da odem preko i vidim tu dobru zemlju koja je s onu stranu Jordana, tu prekrasnu goru i Libanon.’ Ali GOSPODIN je zbog vas bio ljut na mene i nije me uslišao. I rekao mi je GOSPODIN: ‘Dosta je; ne govori mi više o tome. Popni se na vrh Pisge i podigni svoje oči prema zapadu, i sjeveru, i jugu, i istoku, i pogledaj je svojim očima: jer nećeš prijeći preko ovoga Jordana.“ /Ponovljeni zakon 3,25-27

„Uspni se na ovo gorje Abarim, na goru Nebo koja je u zemlji moapskoj, sučelice Jerihonu, i pogledaj zemlju kanaansku, koju predajem u posjed djeci Izraelovoj; i umri na gori na koju ćeš se uspeti i pridruži se svome narodu, kao što je Aron, brat tvoj, umro na brdu Hor i bio pridružen svome narodu: zato što ste sagriješili protiv mene među djecom Izraelovom kod vodâ Meribe-Kadeša u pustari Sin; zato što me niste očitovali svetim usred djece Izraelove. No ipak ćeš vidjeti tu zemlju pred sobom; ali ti nećeš ići u zemlju koju dajem djeci Izraelovoj.“ /Ponovljeni zakon 32,49-52

GEOGRAFSKI POLOŽAJ ZEMLJE KOJU JE IZRAEL TREBAO ZAPOSJESTI

Nakon što je potaknuo narod Izraela da bude vjeran i poslušan Božjim zakonima, Mojsije se oprostio od naroda blagoslovivši svako izraelsko pleme. Zatim, u poslušnosti Božjoj riječi, Mojsije je napustio moapske ravnice, gdje su se ljudi utaborili, i popeo se na brdo Nebo. S vrha brda Nebo, Bog je Mojsiju pokazao svu kanaansku zemlju, zemlju koju je Izrael trebao dobiti u svoju baštinu, kao što je Bog obećao Abrahamu. S vrha planine Mojsije je mogao gledati kanaansku zemlju. Iako je Mojsiju bilo nemoguće vidjeti potpuno prostranstvo zemlje, autor Ponovljenog zakona opisao je geografske granice zemlje kakva je postojala u njegovo vrijeme (Ponovljeni zakon 34,1-3). Opis zemljišta slijedi smjer sjever-jug.

Zemlja Gilead bila je na istočnoj strani rijeke Jordan. Ovo je bila zemlja u kojoj su živjela transjordanska plemena. Dan je bio najsjevernija granica kanaanske zemlje. Ovaj dio zemlje kasnije je zaposjelo pleme Dana. Naftali, Efrajim i Manaše predstavljali su središnji dio zemlje. Juda je bila južna granica. Zapadno more je bilo Sredozemlje. Jerihon, grad palmi (Jošua 6,16. 21; Suci 1,16), bio je prvi grad koji su Izraelci osvojili nakon što su prešli rijeku Jordan. Zoar se nalazio južno od Mrtvog mora. Negev je bio pustinja južne Jude. Nakon što mu je pokazano prostranstvo obećane zemlje, Mojsije je umro u zemlji Moab i bio pokopan u dolini nasuprot Bet-Peora. Bet-Peor je bio naziv doline u kojoj su Izraelci postavili svoj tabor pripremajući se za prelazak rijeke Jordan (Ponovljeni zakon 3,29; 4,46).

Stoga je brdo Nebo mjesto važnog događaja u Mojsijevu životu i životu djece Izraela.

Obrada prema: Bible Unleashed

ZAKLJUČNO

Isti Bog govori i nama danas – da pazimo na sebe kako ne bismo zaboravili na našeg Spasitelja koji nas je izbavio od grijeha, i skrenuli s Puta na stranputice štujući druge idole i ne stavljajući Boga na prvo mjesto. Na primjeru Izraela puno toga možemo naučiti, kako se ne bismo iskvarili i krenuli za drugim bogovima. Mislite da vam se ne može dogoditi? Onaj koji misli da stoji ispravan, neka pazi da se ne spotakne o svoje riječi. Neka promotri Izrael kojeg Bog nije poštedio, umjesto da je mudar u vlastitim očima.

„Povrh toga, GOSPODIN se zbog vas razljutio na mene i zakleo se da ja neću ići preko Jordana i da neću ući u tu dobru zemlju, koju ti GOSPODIN, Bog tvoj, daje u baštinu. Ali ja moram umrijeti u ovoj zemlji; ja neću ići preko Jordana, nego ćete vi ići preko i zaposjesti tu dobru zemlju. Pazite na sebe, kako ne biste zaboravili savez GOSPODINA, Boga svojega, koji je on sklopio s vama i načinili si kakav klesani lik ili obličje bilo čega što ti je GOSPODIN, Bog tvoj, zabranio. Jer je GOSPODIN, Bog tvoj, oganj koji proždire, to jest ljubomorni Bog.“ /Ponovljeni zakon 4,21-24

Više na vezane teme na tagu: ARHEOLOGIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.