Lažno svetište – masivni kip posvećen „Majci Božjoj“

2689
pregleda

Koliko puta su vam rimokatolici rekli da ne štuju kipove? U praksi to izgleda suprotno od onoga što uporno govore. Evo samo jednog primjera. Ispred crkve svete Klare u Kaliforniji nalazi se ogroman kip „Naše Gospe od mira“ pred kojim se ljudi klanjaju. Svetište posvećeno stvorenju.

„A ostatkom od toga pravi boga, svoj rezani lik; pred njim pada i klanja se, i moli mu se i govori: ‘Izbavi me, jer ti si moj bog.’ Ne znaju i ne razumiju, jer je zaslijepio oči njihove da ne vide, i srca njihova da ne shvaćaju.“ /Izaija 44,17-18

Kip Gospe je okrunjen sa 12 zvijezda. To je zato što imaju posve krivo razumijevanje i tumačenje Božje Riječi, pa ne razumiju da je Žena iz Otkrivenja 12 zapravo Izrael, narod po kojem je došao Mesija, a ne njihova „Majka“ Marija. A 12 zvijezda simbolizira 12 izraelskih plemena.

„I znak velik pokaza se na nebu: Žena zaodjevena suncem, i mjesec joj pod nogama, a na glavi joj vijenac od dvanaest zvijezda.“ /Otkrivenje 12,1

„I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom potomstva njezina, s onima što drže zapovijedi Božje i imaju svjedočanstvo Isusa Krista.“ /Otkrivenje 12,17

Žena iz Otkrivenja 12 je Izrael, a duhovno potomstvo Izraela su Kristovi sljedbenici.

Postoje dvije Žene iz Otkrivenja, Izrael – čije je potomstvo Kristova zaručnica, i Bludnica – lažna crkvena institucija. Rimokatolici smatraju da su potomstvo Marijino, zato i nazivaju Mariju svojom majkom. Doduše, jesu Žena, samo su se uhvatili krive.

kip svetište

Gdje u Bibliji piše da palimo svijeće kipovima? Marijina svetišta su puna zapaljenih svijeća. Valjda da demonima osvijetle put da lakše dođu.

„Ne pravite sebi kumire ni likove i ne podižite sebi stupa, niti u svojoj zemlji postavljajte oslikana kamenja da se njemu klanjate; jer ja sam GOSPOD, Bog vaš.“ /Levitski zakonik 26,1

Kad se klanjate i molite tim mrtvim kipovima posvećenim Mariji ili svecima, to je idolopoklonstvo. To je gadost pred Bogom. Mrtva religija, a ne odnos sa živim Bogom. Kipovi vas ne mogu čuti i uslišati vaše molitve; ne razgovarate s Bogom, već s demonima. Mrtvi ste poput onih koji izrađuju te kipove.

„Kumiri su njihovi srebro i zlato, djelo su ruku čovječjih. Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide. Uši imaju, a ne čuju; nosnice imaju, a ne mirišu. Ruke imaju, a ne pipaju; noge imaju, a ne hodaju; ne puštaju glasa iz grla svojega. Oni što ih načiniše nalik su im; kao i svaki koji se u njih pouzdaje.“ /Psalam 115,4-8

Obratite se od svojih mrtvih kipova i idola! Pokajte se za idolopoklonstvo koje vas vodi u ognjeno jezero. Nemojte biti slijepi poput vaših kipova.

Bog kaže da oni koji se njima utječu postaju identični njima. Imate oči, a ne vidite; imate uši, ali ne čujete poruku Radosne vijesti. Izravno odbacujete Božji glas u zamjenu za mrtve kipove koji vam ne mogu pomoći. Kipovi ne mogu posredovati za vas pred Bogom, to može samo živi, uskrsli Krist koji sjedi s desna Bogu i zagovara za one koji mu pristupaju.

„Krist umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu, on se i zauzima za nas.“ /Rimljanima 8,34

Njegov Duh nas uvodi u svu istinu. Nitko tko se nanovo rodio od Božjeg Duha, ne može ostati u lažnim religijama. Postoje mnogi bivši rimokatolici koji su izašli iz lažnog sustava kad su spoznali Boga u Njegovoj Riječi. Nemojte propasti zbog neznanja pored žive Božje Riječi.

Isus se rodio po djevici Mariji, ali nakon toga je imao braću i sestre. Ne postoji takvo što kao Marijino trajno djevičanstvo. Vaši vas slijepi vođe lažu.

„A kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji i uze k sebi ženu svoju. I ne upozna je sve dok ona ne porodi sina svojega, prvorođenca. I nadjenu mu ime Isus.“ /Matej 1,24-25

Marija nije Majka Božja; ona je bila Isusova tjelesna majka dok je bio na zemlji. Marija je blažena među svim ženama jer je rodila Isusa. I to je sve. Tu njezina uloga završava. Bog nema majku. Isus je vječan, samo se poslužio Marijom da bi se utjelovio i došao na ovaj svijet oduzeti naše grijehe i osloboditi nas okova smrti. Nije se poslužio Marijom da ju stoljećima štujete. Bog ne da svoje slave ni časti nijednom stvorenju. Marija je stvorenje; Isus je stvoritelj.

Štujete isprazne i ništavne idole. Klanjate se lažnom božanstvu zamijenivši Boga za stvorenje. Isus Krist vas može osloboditi od ropstva lažne religioznosti i izvanjske pobožnosti. Idoli vam trebaju zato što nemate živog Krista u vašim životima. Zato što vam je vjera kao privjesak koji ste si objesili oko vrata, a ne živi odnos s Bogom i vršenje Njegove volje.

Kako ćete poznavati Božju volju ako ne čitate i ne stavljate u praksu Božju Riječ? Kako ćete upoznati pravoga Boga kad se lažno pouzdajete u svećenike i vođe koji ne poznaju Boga?

Molite krunice, zazivate mrtve svece, komunicirate s mrtvima… to je sve ogromna gadost pred Bogom. Učite svoju djecu tome i tako prenosite prokletstvo s generacije na generaciju.

„Neka se u tebe ne nađe nijedan koji bi svojega sina ili svoju kćer proveo kroz oganj, tko bi se bavio vračanjem ili čaranjem ili gatanjem ili čarobnjaštvom ili bacanjem uroka ili doznavanjem od duhova ili pogađanjem ili dozivanjem mrtvih. Jer gnusoba je GOSPODU tko god to čini; zbog tih ih gnusoba GOSPOD, Bog tvoj, i tjera ispred tebe.“ /Ponovljeni zakon 18,10-12

Nema mira idolopoklonicima. Ovo Marijino svetište je lažno, kao i svako svetište posvećeno stvorenju. „Gospa od mira“? Laž! Gospa vas ne može pomiriti s Bogom i dati vam mir.

Bog će porušiti sve kipove i lažna svetišta, nemojte biti porušeni s njima. Morate izaći iz svojih religioznih štovanja i nanovo se roditi, inače ste na putu ste za pakao, kao i vaši roditelji i praroditelji. Samo živi Krist može slomiti generacijsko prokletstvo ako mu se podložite i vršite ono što zapovijeda. Ne možete misliti da se klanjate Kristu, a činiti suprotno od onoga što traži. Kad SVIM srcem, umom, snagom i voljom ljubite Boga, postaje vam posve jasno što je gadost pred Bogom. Osim ako ne ljubite Krista svim srcem, zato i jeste duboko u idolopoklonstvu.

Kad se klanjate pred kipovima Marije i svetaca, isto kao da se klanjate Budi ili hinduističkim guruima. Nigdje u Bibliji ne piše da molimo krunice i da se molimo Mariji. Nigdje u Bibliji ne piše da se klanjamo pred kipovima. To ste naslijedili od vaših lažnih crkvenih očeva. Marija nije posrednica i zagovornica; to je samo Isus za nas pred Bogom. Nema drugog imena koje nam je Bog dao pod nebom – osim imena Isusa Krista.

Jeste li ikad vidjeli rimokatolike da ulaze u crkvu s Biblijama? Vjerojatno niste, jer ne čitaju i ne poznaju Bibliju. Slijepo se pouzdaju u svećeničko (ne)znanje. Slijepci vode slijepce u pakao.

Bog traži da se potpuno pouzdamo u Njega i sve provjeravamo. Budemo plemeniti i istražujemo Njegovu Riječ je li to tako kao što nas podučavaju naši vođe. /Djela 17,11

Ne poznajete Boga jer ne istražujete Božju Riječ. Slijepo se pouzdajete u stvorenja, Mariju, svećenike, papu, svece, anđele… svakoga samo ne Isusa Krista. Jer dobro znate koliko ste grešni, ali želite ostati u svojim grijesima. Želite ih vječno okajavati preko tisuću posrednika, a nikad zaista doći Kristu da vas opere od vaših grijeha. Ako ste iskreni, onda dobro znate da je to istina.

Isus nam daje razum da ga upoznamo i bježimo od idolopoklonstva.

„Ali znamo: Sin Božji došao je i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitome, u Sinu Njegovu Isusu Kristu. On je istiniti Bog i život vječni. Dječice, očuvajte se od idolā! Amen.“ /1. Ivanova 5,20-21

Više na temu štovanja Gospe nađite na linku: https://biblijaiznanost.net/tag/gospa/.

Komentari

komentari