Koja je ovo droga… ili demon?

908
pregleda

Lažni obraćenici. Teologija im je da je Bog milostiv i pun ljubavi, sve i svakome oprašta i svakoga prihvaća BEZ OBZIRA NA SVE. New Age ljubav. Univerzalizam. Djeca lažnog pokreta „Riječ vjere“.

Ne poznaju niti evanđelje; naravno, nisu ga ni mogli čuti u crkvi koja propovijeda evanđelje znakova i čudesa; tjelesna iscjeljenja, a ne Isusa Krista koji nas je došao izbaviti za vječnost.

Lažni kršćani ismijavaju Duha Svetoga i uopće ne razumiju Božju ljubav razapetu za njih na križu. Nemaju straha Božjega. Božju prisutnost zamjenjuju za halucinacije, trzaje, osjećaje, doživljaje. Demonizirani, moguće drogirani, ili jednostavno djeca pakla. To je neki drugi „Isus“ u kojeg vjeruju.

Takozvani univerzalizam uči da Bog ljubi svakoga i prihvaća svakoga bez obzira u što vjeruju – sve religije i uvjerenja vode do neba. Bog je tako pun ljubavi i milosti da će sve pustiti u nebo. Ne treba vjera u Kristovu žrtvu za naše grijehe, ne treba pokajanje, ne treba obraćenje, ne treba svetost. Nema Božjeg suda ni pravde, samo ljubav.

„Ili prezireš bogatstvo njegove dobrostivosti i uzdržljivosti i strpljivosti ne znajući da te dobrostivost Božja vodi k POKAJANJU? Nego tvrdokornošću svojom i neraskajanošću srca zgrćeš na se gnjev za dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Božjega, koji će uzvratiti svakomu po djelima njegovim: onima koji postojanošću u dobrom djelu traže slavu i čast i neraspadljivost — život vječni; onima pak koji su svadljivi i nepokorni istini, a pokorni nepravdi — gnjev i srdžbu“ (Rimljanima 2,4-8).

Komentari

komentari