Lažni adventistički argumenti za svetkovanje subote

svetkovanje subote Ellen G. White

NOVO - VIDEO