Kundalini duh i karizmatske crkve

460
pregleda

Kundalini duh i karizmatske crkve – kakva je razlika?

Najveći problem u crkvi je strah! Crkva nema straha od Boga! Otvoreni su za sva lažna učenja i demonske manifestacije, kao što možemo vidjeti da se događa u NAR (Nova apostolska reformacija) pokretu, posebno u Bethel crkvi i Bethel školi za nadnaravne službe, a od kojih uče i kopiraju mnoge karizmatske crkve na našim prostorima.

Ovi lažni apostoli, lažni učitelji, lažni proroci i lažni propovjednici ne boje se Boga iz Biblije! Hule na Duha Svetoga gledajući na Njega kao silu kojom mogu manipulirati. Zavodljivošću emocijama, hipnotičkim seansama i mantrama nad (ne)vjernicima još ih više demoniziraju. Svaka sličnost s istočnjačkim religijskim praksama je namjerna.

Kundalini duh djeluje u NAR crkvama. Ne dajte se zavarati ovim manifestacijama! Mnogi spontani pokreti vidljivi na ovakvim konferencijama slični su među praktikantima Kundalini joge poznate kao „Kriyas“.

  • Zbog toga si napustio svoj narod, dom Jakovljev, jer su potpuno POD UTJECAJEM S ISTOKA, i vračevi su kao i Filistejci, i uživaju u djeci tuđinaca. /Izaija 2,6

Sljedbenici NAR pokreta vjeruju da osoba koja ima Duha Svetoga može biti demonizirana, upravo zato iznova izgone demone jedni iz drugih. Vječno demonizirani. Kult demoniziranih.

  • Čuvajte se lažnih proroka, koji dolaze k vama u ovčjoj opravi, ali iznutra su grabežljivi vukovi. Po njihovim plodovima ćete ih prepoznati. Beru li ljudi s trnja grožđe ili s čička smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobre plodove, a nevaljalo stablo rađa loše plodove. Ne može dobro stablo roditi loše plodove, niti pak nevaljalo stablo može roditi dobre plodove. Svako stablo koje ne rađa dobre plodove siječe se i u oganj baca. Stoga ćete ih prepoznati po njihovim plodovima.“ /Matej 7,15-20
  • Mnogi će mi u onaj dan reći: ‘Gospodine, Gospodine, nismo li mi u tvoje ime prorokovali? i u tvoje ime zloduhe izgonili? i u tvoje ime mnoga čudesna djela činili?’ Tada ću im otvoreno reći: ‘Nikada vas nisam poznavao: Idite od mene, vi koji činite bezakonje.’ /Matej 7,22-23

Isus nas je upozorio da gledamo plodove, a ne manifestacije. Ne propovijedi, ne proroštva, ne izgone demona, ne činjenja čudesa, nego PLODOVE. Ne plodove u broju sljedbenika ovog najbrže rastućeg pokreta u svijetu, nego PLOD DUHA.

  • A plod Duha je ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost, suzdržljivost: protiv tih nema zakona. /Galaćanima 5,22-23

Ključna riječ je suzdržljivost ili SAMOKONTROLA. Ono što u karizmatskim krugovima ne prepoznajemo. Nema rasta u plodu Duha u krivim naucima i krivim praksama, tobože u ime Boga.

Sljedbenici NAR pokreta često su u iluzijama lažnih probuđenja, dok nas Biblija iznova upozorava na veliki otpad što se više bližimo Kristovom povratku. Otpadanje, a ne probuđenje! Jedan primjer vidimo iz priloženog. Otpadanje od istine, zdravog nauka, postojanosti, milosti, vjere.

Evo liste nekih imena „apostola“ ako se slučajno susretnete da znate s kakvim duhom/duhovima imate posla (inače, ima ih mnogo više… i sve više):

Benny Hinn, Kenneth Hagin, Heidi Baker, Todd White, Bill Johnson, Kenneth Copeland, Francis Chan, Daniel Kolenda, Lou Engle, Loren Cunningham, Mike Bickle, Jesus Culture, Daniel Adams, Torben Sondergaard, Todd Bentley, Kathryn Krick, David Diga Hernandez, Steven Furtick.

  • I ustat će mnogi lažni proroci [propovjednici, apostoli, učitelji, vođe] i mnoge će zavesti. /Matej 24,11

Svi oni govore o Kristu, svi se oni pozivaju na Bibliju, svi oni djelomično zvuče dobro, ali ako niste dovoljno duhovno pronicljivi (što je proporcionalno vašem ispravnom odnosu s Bogom), nećete prepoznati da su vrhunski manipulatori, vješti prevaranti željni senzacija i ljudske slave.

  • Jer takvi su lažni apostoli, prijevarni radnici, pretvaraju se u apostole Kristove. A nije ni čudo, jer se sâm Sotona preobražava u anđela svjetla. Stoga nije ništa osobito ako se i njegovi službenici pretvaraju kao da su službenici pravednosti, kojih će svršetak biti prema njihovim djelima. /2. Korinćanima 11,13-15
  • Jer doći će doba kada ljudi neće podnositi zdrav nauk, nego će prema vlastitim požudama sami sebi nagomilati učitelje, jer će ih svrbjeti uši; i odvratit će svoje uši od istine i okrenuti se bajkama. /2. Timoteju 4,3-4

Više na vezane teme na tagu: KARIZMATSKI POKRET.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.