Kućni ljubimci – moderno božanstvo?

5155
pregleda
kućni ljubimci životinje

Današnje društvo je postalo toliko izopačeno da životinje stavlja na istu razinu s ljudima, čak i više od toga; sa životinjama spavaju, jedu, razgovaraju, ljube se. Nije normalno da se prema životinjama odnosimo kao prema ljudskom biću. Sve ima svoje mjesto u Božjoj kreaciji. Kućni ljubimci mogu biti korisni, ali mogu postati i vaša zamjena za Boga.

DRAGOCJENA BOŽJA KREACIJA

Prema knjizi Postanka, Bog je prvo stvorio životinje. Ali čovjek je stvoren na sliku Božju, a ne životinje. Životinje su stvorene da čovjek njima gospodari.

„I reče Bog: ‘Načinimo čovjeka na svoju sliku, nama slična, da bude GOSPODAR ribama morskim i pticama nebeskim i stoci i svoj zemlji i svim gmazovima što gmižu po zemlji.’“ /Postanak 1,26

„I Bog ih blagoslovi, i reče im Bog: ‘Plodite se i množite i napunite zemlju, i sebi je PODLOŽITE! I budite gospodari ribama morskim i pticama nebeskim i svemu živomu što gmiže po zemlji!’“ /Postanak 1,28

Postanak 1 je kronološki red stvaranja. Postanak 2 govori o sadržaju stvaranja, a ne kronologiji. Bog je dao pravo čovjeku da imenuje životinje i podloži ih sebi. I jasno navodi da životinja nije ravna čovjeku. Nije se našao pomoćnik prikladan njemu dok Bog nije stvorio Evu.

„I Gospod, Bog, načini od zemlje sve životinje poljske i sve ptice nebeske te ih dovede čovjeku da vidi kako će koju nazvati; pa kako koji živi stvor čovjek NAZOVE, tako nek mu bude ime. I nadjenu čovjek imena svoj stoci i pticama nebeskim, i svakoj životinji poljskoj. Ali čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on.“ /Postanak 2,19-20

Životinje su Bogu dragocjene inače ih ne bi sve spasio od Noinog potopa. Bog je zbog zla uništio čitavu zemlju i cijelo čovječanstvo, osim Noe i njegove obitelji i svih vrsta životinja.

„A od svega što je živo — od svakoga tijela — uvedi u korablju od svakoga po dvoje, da s tobom preživi; neka budu muško i žensko. Od ptica prema njihovim vrstama, od životinja prema njihovim vrstama i od svega što gmiže po zemlji prema njihovim vrstama; po dvoje od svega neka uđe k tebi da preživi.“ /Postanak 6,19-20

PREPOZNAJEMO LI RAZLIKU?

Životinje postupaju prema tjelesnom nagonu, imaju fiziološke potrebe, mogu osjećati; ALI nemaju svijest i razum, nemaju sposobnost razmišljanja i samostalnog donošenja odluka. Drugim riječima, životinje nisu stvorene na sliku Božju.

Prema životinjama se nikad ne smijemo odnositi kao prema ljudima. Životinje su stvorene da služe ljudima, a ne da ljudi služe životinjama. Bog je zapovjedio da ljubimo bližnjega kao sebe same, a ne životinje. Životinje trebamo ljubiti na način ispravnog postupanja i njegovanja. Kad je Bog načinio čovjeka, postavio ga je u okoliš da ga obrađuje i čuva (Postanak 2,15), to jest da se odnosi prema Božjoj kreaciji s poštovanjem, a ne sa štovanjem. Kako prema okolišu, tako i prema životinjama, ne da zlostavlja kreaciju, već da ju njeguje i vlada nad kreacijom.

Dragi aktivisti za prava životinja, prva životinja je ubijena zbog vas!

Zbog pada čovjeka u grijeh, Bog je morao ubiti prvu životinju da bi pokrio ljudsku sramotu. Dakle, životinje su podvrgnute patnji, boli i smrti ZBOG čovjeka.

„I načini Gospod, Bog, Adamu i ženi njegovoj haljine od kože pa ih odjenu.“ /Postanak 3,21

Bog nam je isto tako nakon Noinog potopa dao sve za jelo.

„A bojat će vas se i strahovati od vas sva zvjerad zemaljska i sve ptice nebeske, sve što po zemlji gmiže i sve ribe morske; u vaše su ruke predani. Sve što se kreće, što živi, bit će vam za hranu. Dajem vam sve, kao što vam dadoh i zeleno bilje. Samo ne smijete jesti mesa u kojemu je život, to jest krv njegova.“ /Postanak 9,2-4

Kad vam aktivisti za prava životinja i vegani počnu propovijedati priču o jadnim životinjama koje se ubijaju za prehranu, pitajte ih jesu li ikad bili gladni. Shvaćate li gdje je problem? Da su ti ljudi ikada bili gladni, ubijali bi oni krvoločnije nego što mislite.

Idolopoklonici prehrane koji zabranjuju jesti. Lažni nauk posljednjih vremena.

„…zahtijevaju uzdržavati se od jela koja je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i poznaju istinu. Jer je svako Božje stvorenje dobro i nije za odbaciti ništa što se sa zahvalnošću uzima, jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom.“ /1. Timoteju 4,3-5

BEZ KRISTOVE KRVI NEMA OPROŠTENJA

U Starom zavjetu Bog je zahtijevao žrtvovanje životinja i prolijevanje njihove krvi što je ukazivalo na Jaganjca Božjeg bez mane koji dolazi oduzeti grijehe svijeta, Isusa Krista. Životinjska krv se prolijevala da bi se izvršilo obredno pomirenje za grijehe naroda. Jer bez prolijevanja krvi nema oproštenja.

„Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: ‘Evo Jaganjca Božjega koji oduzima grijeh svijeta!’“ /Ivan 1,29

I gotovo sve se po Zakonu krvlju čisti, i bez prolijevanja krvi nema oproštenja.“ /Hebrejima 9,22

„Krist se jednom prinese da ponese grijehe mnogih. Drugi put će se, bez grijeha, ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje.“ /Hebrejima 9,28

Umjesto sažalijevanja nad životinjama koje se ubijaju poradi hrane, sažalite nad svojim grijesima koji su razapeli Krista.

POREMEĆENI I OBNOVLJENI BOŽJI PRIRODNI POREDAK

Današnje društvo koje odbacuje Božje zapovijedi dane čovjeku kako da postupa s kreacijom ima sve veće poremećene vrijednosti – prema Bogu, čovjeku, životinjama i okolišu. Tako se životinje stavljaju na poziciju koja im ne pripada, na razinu ljudskih odnosa i prava. Tome je pridonijela i lažna evolucionistička propaganda da su ljudi nastali od majmuna. Doveli smo se do toga da životinje danas imaju veća prava nego dijete u majčinoj utrobi. Izokrenuto i naopako. A sve zbog odbacivanja Boga, prokletstva grijeha i zla koje sve više raste.

Mnogi ljudi danas nesvjesno štuju životinje kao božanstvo, ponajviše nevjernici. Mnogim su ljudima danas kućni ljubimci zamjena za djecu. Kad čovjek živi bez Boga, „ljudski“ govoreći može se smatrati moralnim, ali u suštini ne razlikuje ispravno od neispravnog. Da bismo se ispravno odnosili prema životinjama, na prvom mjestu moramo ljubiti Boga svim srcem, umom, snagom i dušom, tek tada možemo ljubiti bližnjega kao samoga sebe. I na zadnjem mjestu možemo ispravno ljubiti preostalu kreaciju – životinje i stvoreni okoliš u kojem živimo. Ako stavimo životinje ispred našeg odnosa prema Bogu i čovjeku, upadamo u idolopoklonstvo.

Kreacija nije stvorena za štovanje. Kreacija bi vas trebala osvjedočiti da postoji Kreator. U suprotnom ste idolopoklonici kreacije, nalazite se u ispraznosti uma, pomračenosti srca, ludosti i neznanju.

„Jer ono nevidljivo njegovo, njegova vječna i sila i božanstvo, umom se razabire u djelima od stvaranja svijeta, tako da nemaju isprike. Jer premda upoznaše Boga, ne proslaviše ga kao Boga niti mu zahvališe, nego postadoše isprazni u svojim umovanjima te se pomrači nerazumno srce njihovo. Praveći se da su mudri, postadoše ludi i zamijeniše slavu neraspadljivoga Boga obličjem, likom raspadljivoga čovjeka, i ptica i ČETVERONOŽACA i gmazova.“ /Rimljanima 1,20-23

Zbog čovjekovog grijeha cijela kreacija je podvrgnuta patnji i smrti. Čekamo konačno otkupljenje i obnovu svega kada neće biti više jedenja mesa, ni bolesti, ni patnje, ni smrti, zato što više neće biti prokletstva.

„Smatram naime da patnje sadašnjega vremena nisu vrijedne usporedbe sa slavom koja se ima objaviti u nama. Jer stvorenje čeznutljivo iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih. Stvorenje je naime podvrgnuto ispraznosti, ne svojevoljno, nego zbog onoga koji ga podvrgnu — u nadi da će se i samo stvorenje osloboditi od ropstva raspadljivosti za slavnu slobodu djece Božje. Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i trpi porođajne muke sve dosad.“ /Rimljanima 8,18-22

Dok se Krist ne vrati, naša glavna preokupacija treba biti jesmo li pomireni s Bogom i imamo li sigurnost da ćemo prebivati u novoj, obnovljenoj zemlji koju Bog priprema za sve one koji ga ljube.

„Ja, evo, činim nešto novo, već izniče; zar to ne prepoznajete? Da, put ću napraviti u pustinji, rijeke u pustari. Slavit će me zvijeri poljske, zmajad i nojevi; jer ja dajem vodu u pustinji, rijeke u pustari, da napojim svoj puk, izabranika svojega. Puk taj koji sam za se sazdao moju će kazivati hvalu.“ /Izaija 43,19-21

„I u onaj ću dan sklopiti za njih savez sa zvijerima poljskim i pticama nebeskim i gmazovima zemaljskim; i lȗk i mač i bitku istrijebit ću iz zemlje, a njima ću dati da spokojno počivaju.“ /Hošea 2,18

„I vuk će prebivati s janjetom, a leopard ležati s kozletom; i tele i lavić i tovljenče zajedno će biti, a malo će ih dijete voditi. Napasat će se i krava i medvjedica, a mladunčad njihova zajedno će ležati; lav će jesti slamu kao i govedo. I igrat će se dojenče nad kobrinom rupom, a sisanče će ruku svoju u ljutičinu jamu zavlačiti. Zlo više neće činiti i neće zatirati na svoj svetoj gori mojoj; jer će se zemlja napuniti spoznajom Gospoda, kao što vode prekrivaju more.“ /Izaija 11,6-9

Sve ima svoje mjesto u Božjem stvaranju i poretku. Ako se prema tom savršenom poretku koji je Bog zamislio ne odnosimo kao takvom, imamo poremećeno društvo kojem svjedočimo. Dakle, primarno moramo ispraviti naš odnos s Bogom, po Kristovoj krvi koja je prolivena za naše grijehe. Tada će biti ispravan i naš odnos prema Božjoj kreaciji.

Znanstveno je dokazano da kućni ljubimci pospješuju ljudsko zdravlje. Aktiviraju vas da se krećete, smanjuju rizik od srčanog udara, smanjuju stres, ublažuju depresiju, usamljenost, tugu itd. No za čovjekov duh to nije dovoljno. Iako su životinje nevine, ne mogu nadomjestiti duhovnu potrebu svakog čovjeka, a to je bezuvjetna ljubav koju smo primili na križu. Samo savršena ljubav može iscijeliti i obnoviti čovjekov um i duh. Ljubav koja dobrovoljno polaže život za čovjeka koji je prvotno stvoren za vječnost.

MJERE ZAŠTITE OD NAPADA PASA

U nastavku još donosimo mjere kako možete zaštititi svoje dijete od napada i ugriza pasa (prema Ordinacija.vecernji.hr):

 • Nikada i ni pod kojim uvjetom ne ostavljajte dijete samo sa psom.
 • Budite sigurni da vaš ili tuđi pas ne može pristupiti vašoj djeci, osobito dojenčadi, dok spavaju.
 • Podučite djecu interakciji s psima. Kada podučavate djecu kako da pristupe psu, uvijek budite sigurni da je pas na povodcu i pod punom kontrolom odrasle osobe.
 • Učite djecu da nikada ne postavljaju svoje lice u razinu s psećom čeljusti.
 • Ne prilazite nepoznatom psu, čak i ako izgleda prijateljski.
 • Ne trčite od psa ili vrištite.
 • Ostanite nepokretni (npr. „Budite mirni poput stabla“) kada vam prilazi nepoznati pas.
 • Ako vas je pas srušio na zemlju, smotajte se u kuglu i ležite nepomično.
 • Nemojte se igrati sa psom koji nije vaš ako ga ne nadzire odrasla osoba (vlasnik).
 • Odmah prijavite pse lutalice ili pse koji pokazuju neobično ponašanje odrasloj osobi.
 • Izbjegavajte izravan kontakt očima s psom.
 • Ne uznemiravajte psa koji spava, jede ili brine za štence.
 • Nemojte dirati psa prije nego mu dopustite da vas dobro pogleda i onjuši.

Roditelji su odgovorni za svoju djecu. Ali ako sami nemate svijest o tome gdje je životinjama mjesto u Božjem poretku, onda i sebe i svoju djecu dovodite u opasnost. Postoji narodna izreka da je pas čovjekov najbolji prijatelj. To je sotonska laž. Takva izjava daje štovanje životinji. Zapravo, Biblija koristi riječ „psi“ za najgore ljude pomračenog i pokvarenog uma.

„A vani ostaju psi, i vračari, i bludnici, i ubojice, i idolopoklonici, i svatko tko voli i čini laž.“ /Otkrivenje 22,15

Ako je pas najbolji čovjekov prijatelj, zašto Biblija koristi izraz „psi“ za ljude koji idu u pakao? Nemamo ništa protiv pasa, naprotiv, imamo protiv štovanja pasa i odnosa prema psima kao ljudskim bićima.

ISUS JE NAJBOLJI ČOVJEKOV PRIJATELJ, A NE PAS!

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.